Nyilvános könyvtárak regisztrációja az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben

 Az 554/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet a civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról alapján az 1. § (2) bekezdésében kijelölt befogadó szervezetek d) pontjában szereplő önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtárak felhasználható szabad kapacitásaik kapcsán 2017. január 31-ig regisztrálhatnak az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER).

A regisztráció során történik a befogadó szervezetek adatszolgáltatása, valamint hozzájárulása a szabad kapacitás felhasználására. Szabad kapacitásnak minősül a kormányrendelet az 1. § 11. pontja alapján: "a befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásai, amelyet a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz civil szervezet számára." A felajánlások felhasználására a civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be.
 
Ha a befogadó szervezet újonnan regisztrál az EPER-ben, vagy ha már korábban regisztrált, de nem rendelkezik érvényes regisztrációs nyilatkozattal, a saját adatok ellenőrzése vagy módosítása után a "Reg.nyilatkozat" menüpontból nyomtassa ki a nyilatkozatot. A Regisztrációs Nyilatkozat egy eredeti példányát a szervezet hivatalos képviselőjének aláírásával postai úton a regisztrációt követő 5 napon belül, de legkésőbb  2017. január 31-i postabélyegzővel az alábbi címre kell beküldeni: Emberei Erőforrás Támogatáskezelő 1381 Budapest, Pf. 1407
 
Amennyiben a befogadó szervezet utoljára beküldött regisztrációs nyilatkozata érvényes, és adataiban nem történt változás,  nem kell beküldenie a nyilatkozatot. 
 
Ha a befogadó szervezet korábban még nem tett felajánlást, akkor a felajánlás megtétele előtt nyilvántartásba kell vetetnie magát, ennek szükségességére az EPER a felajánlás megtétele előtt figyelmeztet.
 
További tájékoztatást az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetnek: a 06-1-795-4100 telefonszámon.