A magyarországi könyvtárak és iskolai könyvtárak statisztikai adatai és mutatói. Adatbázisok keresőfelülettel / Grouped and cumulated data & indicators of libraries and school libraries in Hungary. Databases with search interface

HUN-ENG A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói (az iskolai könyvtárak nélkül) 1998-2016. Adatbázis keresőfelülettel / Grouped and cumulated data & indicators of libraries in Hungary (without school libraries) 1998-2016. Database with search interface. Név / Name: kimut9816

        A mutatók leírása
        Description of the indicators

 

HUN-ENG A magyarországi könyvtárak fél évszázada. Statisztikai adatok és mutatók 1960-2015 / Half a century of Hungarian libraries. Statistical data & indicators 1960-2015

 

HUN-ENG  A magyarországi ISKOLAI KÖNYVTÁRAK ÖSSZESÍTETT statisztikai adatai és mutatói 1947/48-2014/15. HOSSZÚ IDŐSOR. Adatbázis keresőfelülettel. Név: isk9811 CUMULATED statistical data & indicators of school libraries in Hungary 1947/48-2014/15. Long time series. Database with search interface. Name: isk9811

 

HUN   A magyarországi ISKOLAI KÖNYVTÁRAK RÉSZLETES statisztikai adatai és mutatói 1998/99-2010/11. Adatbázis keresőfelülettel. Név: isk9811

 
ENG   DETAILED data & indicators of SCHOOL LIBRARIES in Hungary 1998/99-2010/11. Database with search interface. Name: schoollibr9809

 

A Könyvtári Intézet korábbi gyakorlata, ahogyan a honlapján a statisztikai adatokat prezentálta, sok kívánnivalót hagyott maga után. Külön kellett keresni az évenként közzétett egyes adattáblázatokban, és maga a sima excel táblázatos forma sem könnyítette meg a kutatást.

Ezek kiküszöbölésére az excel kimutatásprogramjával négy kutatható adatbázist hoztam létre.

1. A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói (az iskolai könyvtárak nélkül) 1998-2015. Adatbázis keresőfelülettel néven.

 

2. A magyarországi könyvtárak fél évszázada. Statisztikai adatok és mutatók 1960-2015.

3. A magyarországi iskolai könyvtárak összesített statisztikai adatai 1947/48-2010/11. Hosszú idősor. Adatbázis keresőfelülettel néven.

4. A magyarországi iskolai könyvtárak részletes statisztikai adatai 1998/99-2010/11. Adatbázis keresőfelülettel néven.

 

TUDNIVALÓK

   a magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói (az iskolai könyvtárak nélkül) 1998-2015. Adatbázis keresőfelülettel-ről

1. Egyszerre, egy helyütt kereshetőek az 1998-2015-ös időszak adatai (1998 volt az első [részleges] elektronikus év) – az iskolai könyvtárak kivételével.

2. Csak az ezen időszakban gyűjtött közös adatokat integráltam; az adatok köre így 24-re korlátozódott. Gyakorlatilag ez mindössze annyit tesz, hogy a statisztikában igen – talán túlságosan is – részletező személyzeti adatok körét kellett csak szűkebbre vonnom, szem elől nem tévesztve az összevethetőséget a korábbi évek hasonló adataival. A részletes személyzeti adatokat ld. e honlapon magyarországi könyvtárak statisztikai adatai alatt.

3. Eképpen a kereshető adatbázis az évenként közzétett nagy excel táblázatot, amely minden adatközlő minden adatát tartalmazza (ld. itt:
magyarországi könyvtárak statisztikai adatai) r é s z l e g e s e n,

a szintén évente publikált összegző táblázatokat, amelyek a korábban TEKE-SZAKMA néven ismert Könyvtári statisztika (évkönyv) címen jelentek és jelennek meg a Könyvtári Intézet honlapján (ld. itt: könyvtári statisztika (évkönyv)) t e l j e s  m é r t é k b e n kiváltja.

4. Az adatbázist a hivatalos statisztikai adatokból építettem, de minden általam ismert hibát, hiányosságot javítottam benne.

5. A könyvtárak neveit (!) és a kistérségi beosztást a kereshetőség végett egységesítettem.

6. Az adatbázist évente bővíteni szándékozom.

7. Az adatbázis angol nyelven is hozzáférhető.

8. Az adatbázisra ráépítettem az adatokból kreálható viszonyszámokat (feltétel- és teljesítménymutatókat).

 

TUDNIVALÓK

       a magyarországi iskolai könyvtárak összesített statisztikai adatai 1998/99-2010/11. Hosszú idősor. Adatbázis keresőfelülettel-ről és

1. Iskolai könyvtár: óvodai, általános iskolai, középiskolai, szakmunkásképző iskolai, alapfokú művészetoktatási, kollégiumi könyvtár.

2. Egyszerre, egy helyütt kereshetőek az 1947/48-2010/11-es időszak adatai.

3. Minden erre az időszakra vonatkozó adatot integráltam.

4. A adatbázist a hivatalos statisztikai adatokból (több forrásból) építettem, de minden általam fölismert hibát, hiányosságot javítottam benne. A javításokat fölsorolom.

5. A nem javítható gyanús adatokat megjegyzéssel láttam el.

6. A 2000/01-es tanév adatai hiányoznak.

7. Az adatbázist évente bővíteni szándékozom.

8. Az adatbázis angol nyelven is hozzáférhető.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK

       a magyarországi iskolai könyvtárak részletes statisztikai adatai 1998/99-2010/11. Adatbázis keresőfelülettel-ről

1. Egyszerre, egy helyütt kereshetőek az 1998/99-2010/11-es időszak adatai (legkorábbi elektronikus adataim az 1998/99-es tanévről vannak).

2. A települési iskolákat a kereshetőség végett individualizáltam.

3. Az 1998/99-es tanévtől a 2004/05-ös tanévig csak összesített adatokkal szolgálhattam. Megjelenítésükhöz a Megye, Igazgatási rang, Funkció, Településnév, Egyénített településnév szelektálásakor az "1998/99-2004/05"-öt kell választani.

 

TECHNIKAI TANÁCSOK

1. Az Adat mező lenyitható menüjében egy vagy több adatfajta kiválasztása után visszatérni az összes választható adatfajtához a böngésző Vissza gombjával lehet.

2. Diagramkészítéshez ismerni kell az adatbázis nevét.

A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai (az iskolai könyvtárak nélkül) 1998-2015. Adatbázis keresőfelülettel: kimut9816

A magyarországi iskolai könyvtárak statisztikai adatai 1998/99-2010/11. Adatbázis keresőfelülettel: magyar: isk9811; angol: schoollibr9809

Munkámat Vidra-Szabó Ferencnek ajánlom.

2015. december 10.

Somogyi József