Köztaurusz

Mindaddig, amíg a Köztaurusz webes változata üzemszerűen nem működik, ezen az oldalon (is) a Köztaurusz legújabb változatát tesszük hozzáférhetővé.

A tezaurusz általános tárgyszójegyzékként, az ETO legutóbbi (teljesnek tekintendő) kiadásának mutatójaként, továbbá az ETO jelzetei közötti böngészésre is használható.
A tezaurusz lexikai egységei az MSZ 3718 szabvány szerinti, továbbá a HUNAMRC/MARC21 szerinti további relációkban kapcsolódnak egymáshoz. Jelentésüket adott esetben a tartalmukra vonatkozó általános megjegyzések, használatukat alkalmazási megjegyzések, eredetüket forrásadatok egészít(het)ik ki.

A tezaurusz központi karbantartását a RELEX tezauruszkezelő programmal végezzük. A karbantartás a résztvevő könyvtárakkal közös tevékenység az interneten. Minden regisztrált résztvevő könyvtár javasolhat módosítást, új lexikai egységek felvételét és törlést, az ehhez alkalmas felület a Könyvtári Intézet honlapján a szolgáltatások között Relex néven található. A Köztaurusz webes változatának létrejöttével a megfelelő jelszóval rendelkező résztvevők közvetlenül is fölvehetnek új lexikai egységeket. Ezeket a függő lexikai egységeket a központi karbantartás során véglegesítik.

A Relex egyik exportja MS Word makrókkal formázott dokumentumállomány, amely az interneten keresztül letölthető.
A Relex másik exportja a HUNMARC formátumnak felel meg; ennek alapján a HUNMARC és a MARC21 formátumot fogadni képes könyvtári adatbázisrendszerekbe a tezaurusz betölthető.

Történeti áttekintés:
A tezaurusz 1992 és 2000 között készült az addig megjelent magyar tezauruszok és tárgyszójegyzékek figyelembevételével. Induló lexikai állományának kialakításához felhasználtunk számos, használatban bevált, géppel olvasható hordozón hozzáférhető tezauruszt (OSZKÁR tezaurusz, Taxaurusz, Videotezaurusz, Oktatási intézmények tezaurusza, Szakma tezaurusz, Igazgatási tezaurusz, klf. web-tezauruszok stb.).
A tezaurusz induló nyers, majd 1.0 változatát 1999-től használták közművelődési könyvtárakban próbaosztályozásra. Ezalatt az idő alatt több közművelődési könyvtár szakembereinek közreműködésével munkaüléseken dolgoztunk a bővítésén, továbbá az alkalmazási szabályzat és az osztályozási példatár tökéletesítésén. Az akkor még csak 16.000 lexikai egységet tartalmazó állomány ennek során kb. 23.500 lexikai egységre nőtt. 2000 elejétől a tezaurusz 2.0 változatát a résztvevő könyvtárakban professzionálisan használják osztályozásra. Az állománya nagysága 2012-ben kb. 140.000 lexikai egység.

A tezaurusz egyben általános tárgyszójegyzék.


A bonyolultság csökkentése érdekében leegyszerűsítések lehetségesek.

Letölthető munkafájlok

(A mentés módja: jobb egérgombra kattintva, cél mentése más néven)

Magyar Elektronikus Könyvtár kereshető változat