A korszerű helyismereti munka alapjai

31/60/Kvtár/2015; 2034/2016/KOZGYUJT
Akkreditált képzés
Várjuk jelentkezését, új tanfolyami időpont a következő naptári évre vonatkozó képzési tervünkben fog szerepelni.
Helyszín: 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 539/A terem, 645. terem

A tanfolyamokra a jelentkezés folyamatos, így bizonyos esetekben előfordulhat, hogy az akkreditációs határozatban engedélyezett létszám már a jelentkezési határidő előtt betelik.

Leírás: 

 A kulturális törvény 2015. decemberi módosítása során a megyei könyvtárak kötelezően ellátandó alapfeladatai közé bekerültek a helyismereti dokumentumok elektronikus hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatok (1997. éi CXL. tv. 66. § m) pont). A képzés célja a könyvtári helyismereti tevékenység új, az infokommunikációs technológia fejlődéséből következő feladatainak és távlatainak bemutatása. A résztvevők elsajátítják az elektronikus helyismereti dokumentumok gyűjtésének módjait, feldolgozását és szolgáltatását; felkészülnek a digitalizálási feladatok végzésére, a vonatkozó szerzői jogszabályok alkalmazására. Jártasságot szereznek a helyismereti tájékoztatásban, a téma bibliográfiáinak és faktográfiai adattárainak nyomtatott és elektronikus közzétételében. Megismerik a helytörténet-kutatás, közelebbről az iskola- és családtörténet, valamint a helyi könyvtártörténet-írás metodikáját, segédeszközeit. 

A tanfolyam időtartama: 60 óra, 2x3 és 1x2 vagy 2x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

Részvételi díj: 50000,- Ft / ingyenes (az EMMI költségvetési forrásainak terhére)

A jelentkezéshez szükséges egyéb feltételek: Emelt szintű/felső középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség 

Oktatók: Bényei Miklós, Kégli Ferenc, Kenyéri Katalin, Mennyeiné Várszegi Judit, Pogányné Rózsa Gabriella, Sándor Tibor, Takáts Béla

További információk: 
Dr. Repkényiné Nagy Edit
2243-790