Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban

Akkreditált képzés
FAT-lajstromszám: 
PLP 1094
Várjuk jelentkezését, új tanfolyami időpont a következő naptári évre vonatkozó képzési tervünkben fog szerepelni.
Helyszín: 
Könyvtári Intézet 1827 Budapest Budavári palota F. ép. 540. terem
Leírás: 

Az akkreditált program, amelynek tartalma a Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret elnevezésű programra épül, a konfliktuskezelés gyakorlatban történő alkalmazását, illetve a csoportban való tapasztalatszerzést állítja a középpontba. A tanfolyam során elemezzük a viselkedésből, a szükségletek és igények ütközéséből eredő konfliktusokat, valamit az értékrendi eltérések miatt keletkező ellentéteket és azok megoldását. A konfliktusok megoldásának előfeltétele, hogy a könyvtárosok felismerjék a probléma gazdáját és az adott konfliktus típusát. A csoportfoglalkozások témái: az irányított és szándékolt figyelem gyakorlásának fontossága a másik emberre való figyelés és saját magunkra figyelés dimenziójában; konfliktushelyzetek alaptípusai könyvtáros és felhasználó, könyvtáros és könyvtáros, ill. felhasználó és felhasználó között; viselkedési stílusok, igények és szükségletek, értékrendek ütközése; konfliktuskezelés és problémamegoldás; a könyvtáros tanácsadó szerepe, segítő felelősségének határai és korlátai.

A tanfolyam időtartama: 30 óra, 2x2 vagy 1x4 nap (illetve a képzés aktuális indítási dátuma szerint.)

Részvételi díj: 35000,- Ft.

A tanfolyam kötelező előfeltétele: Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret

Oktatók: Kőszegi Ágnes, Törökné Jordán Katalin

További információk: 
Tóth Andrea
2243-820