A könyvtári terület stratégiai céljai 2003 - 2007 között

A teljes stratégia letölthető változata: strat.rtf (85,2 KB)

Jövőkép

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Küldetésnyilatkozat

A hazai és nemzetközi információhoz és tudásanyaghoz történő szabad és korlátlan hozzáférés biztosításával a könyvtári rendszer egésze legyen alkalmas az állampolgári, a demokratikus jogi szabályozás megismerésére, és így a demokratikus jogállamiság továbbfejlesztésére,

  • a gazdaság, a piacgazdálkodás kérdéseiben való eligazodásra, illetve az ehhez kapcsolódó információk aktív felhasználására,
  • az oktatás különböző szintjeiben részt vevők segítésére,
  • az egész életen át tartó tanulás támogatására,
  • a kulturális, a művészeti terület megismerésére és az abban való részvételre,
  • a szabadidő hasznos eltöltésének segítésére,
  • az írni-olvasni tudás fejlesztésének segítésére,

amelyek az előbbi tevékenységek aktív használatához elengedhetetlenek.
 
A stratégia fő céljai:

  1. Az EU-csatlakozásból adódó könyvtári követelmények teljesítése
  2. Az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzáférés javítása
  3. A regionális és kistelepülési könyvtári ellátás megoldásainak kidolgozása
  4. A könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele

Skaliczki Judit: A könyvtári terület stratégiai céljai 2003-2007 között: félidőben a hazai könyvtárügy stratégiája

CsatolmányMéret
0601skaliczki.pdf343.06 kB
strat.rtf104.03 kB