Igazgatóság

Feladataink

 • a könyvtárak és a társadalom közötti kapcsolat fejlesztése;
 • a könyvtári szakemberek továbbképzése és iskolarendszeren kívüli képzése;
 • könyvtári és információs szolgáltatás fenntartása a könyvtári és információszolgáltatási tevékenység szakterületén;
 • az országos könyvtári rendszer működésével, a könyvtárhasználattal kapcsolatos kutatás, fejlesztés;
 • a könyvtári és rokon területi módszerekre vonatkozó szabványok, szabályzatok elkészítésének kezdeményezése és kidolgozása;
 • a könyvtári tevékenységre vonatkozó irányelvek, normatívák kidolgozása, módszertani tevékenység;
 • az országos könyvtári statisztikai adatok összesítése, elemzése és szolgáltatása;
 • részvétel a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében.
 • a miniszter által meghatározott egyéb feladatok.

Titkárság feladatai

 • az igazgató intézkedési körébe tartozó ügyek előkészítése, adminisztrációja, az ügyiratok kezelése, az országos szakmai rendezvények előkészítése;
 • kapcsolattartás a társintézményekkel, a tömegkommunikáció szerveivel, az Intézet osztályaival és az OSZK igazgatóságaival;
 • könyvtáros szakmai folyóirat szerkesztése és kiadása;
 • a Intézet kiadványainak technikai szerkesztése, a kiadványügy technikai koordinálása;
 • kiadványértékesítés;
 • az intézeti munkatársak munkaügyi nyilvántartásainak vezetése és szükség szerinti továbbítása az OSZK illetékes osztályaira;

Elérhetőség:

Cím: 1827 Budapest, Budavári Palota F-épület
Tel.: 2243-788
Fax: 2323-588
E-mail: kint [at] oszk [dot] hu

Igazgató