A Könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet 2017 őszére meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (24/60/Ktár/2014, 32147-2/2014/KOZGYUJT) címmel. 

A tanfolyam időpontja: 2017. október 3., 4., 5., 6., 24., 25., 26., 27.
 
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 19.
 
Részvételi díj: ingyenes (Az EMMI költségvetésének a terhére.)
 
A tanfolyam 60 órás, 2x4 napos.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet (1827 Budapest, Budavári palota F. ép. 540. tanterem)

A jelentkezés feltétele: felsőfokú végzettség. A tanfolyam a TQM alapú minőségirányítási rendszerre épül, ezért elsősorban azon munkatársak jelentkezését várjuk, akik a felsőoktatásban, szakmai továbbképzésen, vagy a gyakorlatban találkoztak már a minőségirányítás fogalmával, módszereivel, eszközeivel.
 
Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a hatályos könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény 55. § (1) k) bek.) értelmében a nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy „a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.”
 
A tanfolyam oktatói: Mender Ibolya, Nagy Nikolett, Ramháb Mária, Skaliczki Judit, Sohajdáné Bajnok Katalin, Vidra Szabó Ferenc, Zalainé Kovács Éva
 
Kérjük, a tanfolyam leírásánál található „Jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton juttassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).
 
További információ: Mánfai Miklósné; tel: 224-3818; e-mail: manfai [dot] miklosne [at] oszk [dot] hu