A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet 2017 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (24/60/Ktár/2014, 32147-2/2014/KOZGYUJT) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2017. április 10., 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27.

Jelentkezési határidő: 2017. március 27.

Részvételi díj: 60.000,- Ft

 A tanfolyam 60 órás, 2x4 napos.

A tanfolyam helyszíne: Könyvtári Intézet 1827 Budapest, Budavári palota F. ép.

A jelentkezés feltétele: felsőfokú végzettség. A tanfolyam a TQM alapú minőségirányítási rendszerre épül, ezért elsősorban azon munkatársak jelentkezését várjuk, akik a felsőoktatásban, szakmai továbbképzésen, vagy a gyakorlatban találkoztak már a minőségirányítás fogalmával, módszereivel, eszközeivel.

Felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy a hatályos könyvtári törvény (1997. évi CXL. törvény 55. § (1) k) bek.) értelmében a nyilvános könyvtár alapfeladata, hogy „a szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi.”

A tanfolyam oktatói: Mender Ibolya, Ramháb Mária, Skaliczki Judit, Sohajdáné Bajnok Katalin, Vidra Szabó Ferenc, Zalainé Kovács Éva

Kérjük, a tanfolyam leírásánál található „Jelentkezési lap” feliratú linkre kattintva töltse ki a jelentkezési űrlapot. Ezután e-mailben kapja meg azt a letölthető pdf formátumú jelentkezési lapot, amely a már előzőleg kitöltött adatokat tartalmazza. Kérjük, hogy ezt kinyomtatva, aláírva postai úton jutassa el a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési osztály címére (1827 Budapest, Budavári Palota F. épület).

További információ: Harkainé Perhócs Petra; tel: 224-3876; e-mail: ppetra [at] oszk [dot] hu

A tanfolyam leírása