Javaslatok a 2016-os Szinnyei József-díj adományozására

A Szinnyei József-díj adományozására vonatkozó rendelkezéseket az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet, ill. a rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza, az elismerések kezdeményezésére vonatkozó eljárás rendjét és formai feltételeit az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás határozza meg.   

A díj adományozására vonatkozó javaslatok beadási határideje: 2016. május 20.

A legfontosabb tudnivalók:

- Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket kizárólag az utasítás 2. számú függelékében található formanyomtatványokon (kezdeményezés, nyilatkozat), azok pontos kitöltésével lehet benyújtani. A részletes szakmai indoklást legalább fél, de legfeljebb három oldal terjedelemben ezekhez a dokumentumokhoz kell csatolni. 
- Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket 2016. május 20-ig (postára adás dátuma) a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közgyűjteményi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. ) A határidőn túl érkezett kezdeményezéseket – az utasítás 5.4.1. a) pontja szerint – a következő kitüntetési alkalomra érkezettnek kell tekinteni.
 
Az EMMI Közgyűjteményi Főosztály várja a javaslatokat.