Új és módosított jogszabályok a decemberi közlönyökben és értesítőkben

A Magyar Közlöny 2017. évi 205. számában megjelent az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) Korm. határozat (33146. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 206. számában megjelent az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárainak megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 373/2017. (XII. 8.) Korm. rendelet (33162. p.).

A Magyar Közlöny 2017. évi 207. számában megjelent az Egyes kulturális és sporttárgyú törvények, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CLXXX. törvény, amelyben a 6. § módosítja az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) és (3) bekezdését, a 65. § (2) bekezdését, 66. §-át, 95/B. § (11) bekezdés a) pontját. (33370-33371. p.).

A Magyar Közlöny 2017. évi 208. számában megjelent a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (33-440-33442. p.) és a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet (33443-33444. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 209. számában megjelent a kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet (33529-33530. p.)
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 210. számában megjelent az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet (33559-33687. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 2015. számában megjelent a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet és az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 415/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet (34124-34152. p.), valamint a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 416/2017. (XII. 18.) Korm. rendelet (34153-34157. p.).
 
A Magyar Közlöny 2017. évi 232. számában megjelent a kulturális szakemberek szakmai továbbképzési programjának nyilvántartásba vételével, valamint a népművészeti és népi iparművészeti alkotások minősítési eljárásával összefüggő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet (39547. p.).
 
A Hivatalos Értesítő 2017. évi 61. számában megjelent a Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról (6207-6212 p.), és az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (6093-6107 p.)