Fölöspéldányjegyzékek

A könyvtárakban folyó állományapasztási, selejtezési, valamint gyűjteményépítési munka támogatására hoztuk létre ezt a szolgáltatást, amelynek segítségével a könyvtárak közzé tehetik a fölöspéldányjegyzékeiket, és a rajta szereplő dokumentumokat más könyvtárak számára felajánlhatják, ezzel segítséget nyújtva a könyvtáraknak a hiányzó dokumentumok beszerzésében, illetve a fölöslegessé vált dokumentumaik elhelyezéséhez. Véleményünk szerint így a szolgáltatás hasznosan járulhatna hozzá, a kulturális (1997. évi CXL.) törvényben az ODR feladatai között meghatározott célkitűzéséhez: a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítása a könyvtári rendszer számára. A meglévő fölöspéldány-felajánlási gyakorlatból kiindulva könnyen áttekinthető és kitölthető adatlapot készítettünk, amely a honlapunkról letölthető, és a felkínált dokumentumok számától függően növelhetők.

Nem kötelező a rovatok mindegyikének kitöltése. Könyvek esetében azonban kérjük a szerzőt, címet, a kiadó nevét, kiadás helyét és a kiadás évét, folyóirat esetében pedig a cím mellett az évfolyam (illetve év) és lapszámot megadni (folyóiratnál a kiadás helyének megjelölésére csak akkor van szükség, ha azonos címmel több periodika is megjelenik.). Egyéb adatokhoz és a megadott formai megoldáshoz nem ragaszkodunk, minden könyvtár a tetszése (és meglévő adatai) szerint töltheti ki, a lényeg az, hogy annak alapján a dokumentumot egyértelműen azonosítani lehessen. A könnyebb áttekintés végett a könyveket és a folyóiratokat is célszerűbb lenne a szerző, illetve a cím betűrendjében felsorolni, de ha az általunk javasolt formát nem követik, jegyzékeiket akkor is megjelentetjük.

Kötelező azonban megadni az adatlap tetején szereplő információkat: a felajánló könyvtár nevét, a jelentkezést regisztráló kolléga nevét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint közölni kell a jelentkezés határidejét is (amelyet kérünk legalább 4 hétben megállapítani), azt követően a jegyzék lekerül a honlapról, hogy csak a valóban az aktuális jegyzékek legyenek elérhetők.

Az igények összegyűjtésére nem vállalkozhatunk, ezeket továbbra is a jegyzékeket közreadó könyvtárak tartják nyilván (általában bejelentkezési sorrendben), és az ő munkatársaikkal beszélhetik meg az elszállítást és egyéb gyakorlati tudnivalókat .A jegyzékeket (Fölöspéldány tárgymegjelöléssel) a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályára (Marosán Ágnes, marosan [at] oszk [dot] hu) kérjük megküldeni. Mi innen először az OSZK illetékes osztályához továbbítjuk előválogatásra, majd maximálisan 14 nap múlva gondoskodunk a honlapunkon való közzétételükről. Ugyancsak erre a címre küldjék javaslataikat, észrevételeiket is, hogy azok alapján a szolgáltatást az Önök igényeinek megfelelően javíthassuk.

CsatolmányMéret
Fölöspéldány bejelentő lap.doc25.5 kB
Sorszám Felajánló könyvtár neve A dokumentumok tárgyasorrend változtatása Határidő
116/2017 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Könyvtára Közlönyök 2017. 08. 01
97-98/2017 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Magyar és idegen nyelvű folyóiratok 2017. 07. 14
96/2017 MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Könyvtára Magyar és idegen nyelvű folyóiratok, valamint CD-k 2017. 06. 30
114/2017 PTE Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár Magyar és idegen nyelvű orvostudományi könyvek 2017. 06. 28
92/2017 Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár Magyar és idegen nyelvű vegyes témájú szakirodalom 2017. 06. 27
99-100/2017 Veres Pálné Gimnázium Ugrin Gáborné Majoros Márta Könyvtár Szak-, és szépirodalom 2017. 06. 30
105-106/2017 Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Szak-, és szépirodalom 2017. 06. 29
109/2017 Regnum Marianum Plébánia Könyvtára Szak-, és szépirodalom 2017. 07. 07
107/2017 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Vegyes témájú szakirodalom 2017. 07. 07
111/2017 Katona Lajos Városi Könyvtár Vegyes témájú szakirodalom 2017. 07. 14
113/2017 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Vegyes témájú szakirodalom 2017. 07. 21