Fölöspéldányjegyzékek

A könyvtárakban folyó állományapasztási, selejtezési, valamint gyűjteményépítési munka támogatására hoztuk létre ezt a szolgáltatást, amelynek segítségével a könyvtárak közzé tehetik a fölöspéldányjegyzékeiket, és a rajta szereplő dokumentumokat más könyvtárak számára felajánlhatják, ezzel segítséget nyújtva a könyvtáraknak a hiányzó dokumentumok beszerzésében, illetve a fölöslegessé vált dokumentumaik elhelyezéséhez. Véleményünk szerint így a szolgáltatás hasznosan járulhatna hozzá, a kulturális (1997. évi CXL.) törvényben az ODR feladatai között meghatározott célkitűzéséhez: a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítása a könyvtári rendszer számára. A meglévő fölöspéldány-felajánlási gyakorlatból kiindulva könnyen áttekinthető és kitölthető adatlapot készítettünk, amely a honlapunkról letölthető, és a felkínált dokumentumok számától függően növelhetők.

Nem kötelező a rovatok mindegyikének kitöltése. Könyvek esetében azonban kérjük a szerzőt, címet, a kiadó nevét, kiadás helyét és a kiadás évét, folyóirat esetében pedig a cím mellett az évfolyam (illetve év) és lapszámot megadni (folyóiratnál a kiadás helyének megjelölésére csak akkor van szükség, ha azonos címmel több periodika is megjelenik.). Egyéb adatokhoz és a megadott formai megoldáshoz nem ragaszkodunk, minden könyvtár a tetszése (és meglévő adatai) szerint töltheti ki, a lényeg az, hogy annak alapján a dokumentumot egyértelműen azonosítani lehessen. A könnyebb áttekintés végett a könyveket és a folyóiratokat is célszerűbb lenne a szerző, illetve a cím betűrendjében felsorolni, de ha az általunk javasolt formát nem követik, jegyzékeiket akkor is megjelentetjük.

Kötelező azonban megadni az adatlap tetején szereplő információkat: a felajánló könyvtár nevét, a jelentkezést regisztráló kolléga nevét, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint közölni kell a jelentkezés határidejét is (amelyet kérünk legalább 4 hétben megállapítani), azt követően a jegyzék lekerül a honlapról, hogy csak a valóban az aktuális jegyzékek legyenek elérhetők.

Az igények összegyűjtésére nem vállalkozhatunk, ezeket továbbra is a jegyzékeket közreadó könyvtárak tartják nyilván (általában bejelentkezési sorrendben), és az ő munkatársaikkal beszélhetik meg az elszállítást és egyéb gyakorlati tudnivalókat .A jegyzékeket (Fölöspéldány tárgymegjelöléssel) a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályára (Marosán Ágnes, marosan [at] oszk [dot] hu) kérjük megküldeni. Mi innen először az OSZK illetékes osztályához továbbítjuk előválogatásra, majd maximálisan 14 nap múlva gondoskodunk a honlapunkon való közzétételükről. Ugyancsak erre a címre küldjék javaslataikat, észrevételeiket is, hogy azok alapján a szolgáltatást az Önök igényeinek megfelelően javíthassuk.

CsatolmányMéret
Fölöspéldány bejelentő lap.doc25.5 kB
Sorszám Felajánló könyvtár neve A dokumentumok tárgya Határidősorrend változtatása
94/2017 A Művelődés Háza és Könyvtára Folyóiratok, periodikumok 2017. 06. 16
72/2017 MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtára Magyar és idegen nyelvű szakirodalom, folyóiratok 2017. 06. 10
90/2017 Könyvtártudományi Szakkönyvtár Lexikonok 2017. 06. 05
91/2017 Könyvtártudományi Szakkönyvtár Magyar és idegen nyelvű szakirodalom 2017. 06. 05
80/2017 Országos Idegennyelvű Könyvtár Szak-, és szépirodalom 2017. 06. 02
89/2017 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Vegyes témájú szakirodalom 2017. 06. 02
88/2017 SZIE AGK Tessedik Sámuel Könyvtár Szakirodalom, folyóiratok 2017. 06. 02
51/2017 SZTNH Frecskay János Szakkönyvtár Vegyes témájú szakirodalom, szótárak 2017. 05. 31
69/2017 Váci Egyházmegyei Könyvtár Folyóiratok, periodikumok 2017. 05. 31
70/2017 Váci Egyházmegyei Könyvtár Magyar és idegen nyelvű vegyes témájú szakirodalom 2017. 05. 31
71/2017 Váci Egyházmegyei Könyvtár Főiskolai, egyetemi jegyzetek 2017. 05. 31
86/2017 Könyvtártudományi Szakkönyvtár Magyar és idegen nyelvű szakirodalom 2017. 05. 31
87/2017 Katona József Könyvtár Folyóiratok, periodikumok 2017. 05. 31
84/2017 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára Magyar és idegen nyelvű szakirodalom 2017. 05. 26
85/2017 Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Kenézy Élettudományi Könyvtár Magyar és idegen nyelvű vegyes témájú szakirodalom 2017. 05. 25