Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék. FILOZÓFIA. PSZICHOLÓGIA (100)


Harmat Pál (1947)
    Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. A budapesti mélylélektani iskola története, 1908-1993. 2. átdolg., bőv. kiad. Bp., Bethlen, 1994. 627 p.

Hell Judit (1954) -- Lendvai L. Ferenc (1937) -- Perecz László (1959)
    Magyar filozófia a XX. században. Bp., Áron K., 2000-. 20 cm
    1. r. 2000. 319 p.
    2. r. 2001. 338 p.

    Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Magyarország és a modernitás. (Szerk. Mester Béla, Perecz László). Bp., Áron K., 2004. 431 p., 21 cm. (Recepció és kreativitás.)

Mészáros András (1949)
    A filozófia Magyarországon. Pozsony, Kalligram Kvk., 2000. 218 p., 20 cm