Felhívás: Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért (EFOP-3.3.2-16)

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16) felhívás.

Támogatottak köre: könyvtárak, közművelődési intézmények múzeumok, levéltárak, művészeti intézmények.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft, az elnyerhető támogatás összege: 5-30 m Ft / támogatást igénylő
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. 10. 17-től 2018. 10. 17-ig van lehetőség.
A felhívás részletei

A felhívás standard, azaz pályázatos formában került kiírásra.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 167-1000 db.
A konstrukció célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.
A projekt megvalósításának időtartama a következők szerint lehetséges:
·         18 hónap
·         24 hónap
·         30 hónap
·         36 hónap
 A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:
• szakkör, foglalkozássorozat,
• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
• tábor,
• versenyek, vetélkedők,
• műhely- és klubfoglalkozás,
• témanap, témahét,
• művészeti csoport.
 A felhívás INFRASTRUKTÚRA fejlesztési eleme: a foglalkozáshoz szükséges, projekthez
szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, amennyiben nem áll rendelkezésre a támogatási kérelmenként legfeljebb a megítélt támogatás 10 %-áig.
Kötelező legalább 5 db együttműködési megállapodás megkötése nevelési-oktatási
intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a kulturális intézmény bemutatja az együttműködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) óvodai nevelési vagy iskolai nevelési-oktatási programjának megvalósítását, kínálatának gazdagítását támogató tevékenységek körét és azokat a szolgáltatásait, amelyekkel ezeket a tevékenységeket támogatni tudja.
Kizárólag kevésbé fejlett régióbeli nevelési-oktatási intézménnyel köthető együttműködési megállapodás. Az együttműködési megállapodás alapján a nevelési-oktatási intézmény által megfogalmazott célok és igények mentén szakmai tervet elkészíteni.
 A támogatást igénylőnek kevésbé fejlett régióban kell székhellyel vagy telephellyel rendelkezni. /Magyarország kevésbé fejlett régiói: Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld/