Felhívás: Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása (EFOP-3.7.3-16)

A lehetséges pályázók körébe tartozik az 1997. évi CXL. tv. szerinti könyvtár, továbbá fenntartója, vagy a nyilvános könyvtári ellátást az 1997. évi CXL. törvény 64. § (2) bekezdés b) pontja szerint biztosító önkormányzat.

Célcsoport: a  lakosság,  különös  tekintettel  a  köznevelésben  részt  nem  vevők,  valamint  a hátrányos
/halmozottan hátrányos helyzetűek körére
 
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6 milliárd Ft, a támogatási kérelmek benyújtására 2017. január 23-tól 2019. január 23-ig van lehetőség. 
 
Önállóan támogatható tevékenységek: tanfolyam (nem oklevél, tanúsítvány stb. megszerzésére irányuló), klubfoglalkozás, havi szakkör, heti szakkör, ismeretterjesztő előadássorozat, műhelyfoglalkozás, művészeti csoport, alkotócsoport, foglalkozássorozat, szabadegyetem, e-learning foglalkozások, kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor.
 
konstrukció célja a  kulturális  intézményekben megvalósuló, egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal,az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése.