Az ODR a könyvtári törvényben

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer a könyvtári törvényben

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről

A törvény III fejezete a nyilvános könyvtári ellátásról szól.
Az alábbiakban a törvény azon pontjait tekintjük át, amelyek a könyvtárközi dokumentum-szolgáltatás kialakítását, működtetését és fenntartását szabályozzák és biztosítják.

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére. (56.§ (1) bek.)
A törvény elérhetővé teszi minden állampolgár számára azt a lehetőséget, hogy egy könyvtár használatával a könyvtári rendszer egészének használójává válik/válhat.

A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. (53.§ (2) bek.)
A könyvtárhasználati jogok legszélesebb körű gyakorlását a nyilvános könyvtári ellátás rendszere biztosítja, amelynek működtetése a törvény szerint az állami és helyi önkormányzatok feladata.

A törvény a nyilvános könyvtárak alapfeladatává teszi más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, valamint a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében való részvételt. (55. § (1) d. , e. pont)
Minden (nyilvános és nem nyilvános) könyvtár feladata a könyvtári tevékenység, amelybe természetesen beletartozik a könyvtárközi kölcsönzés is. A törvény a nyilvános könyvtárak számára alapfeladatként írja elő a könyvtárak közötti dokumentum - és információcserében való részvételt.

A nyilvános könyvtári ellátás korszerű követelményeinek érdekében a törvény az országos dokumentum-ellátási rendszer kialakítását írja elő a miniszter számára, amely a könyvtárközi dokumentum- ellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását és a könyvtárak gyűjteményéből kivont dokumentumok hasznosítását foglalja magában. (59.§ (1) bek.)
A törvény lehetőséget nyújt a szükséges dokumentumállomány és az erről tájékoztató lelőhely- adatbázis kialakítására, és a miniszter számára előírt kötelezettséghez a törvény garantált pénzügyi támogatást is biztosít.

Az országos dokumentum-ellátási rendszert a törvény központi szolgáltatásként jelöli meg. (60.§ (1) c. pont)
Ez a rendszer bármilyen fenntartású könyvtáron keresztül, bármelyik használó számára központi szolgáltatásként ad lehetőséget a dokumentumokhoz való hozzájutáshoz.

A törvény előírja, hogy az országos dokumentum-ellátási rendszer létrehozási és fenntartási feltételeiről a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium fejezetében kell gondoskodni. (72.§)

A törvény felhatalmazza a Kormányt, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza az országos dokumentum-ellátási rendszer működését.
(100.§ (1) f. pont)

Felhatalmazza a törvény a minisztert is a könyvtári dokumentum-ellátás rendeleti úton történő szabályozására. (100.§ (3) p. pont)