Az 1997. évi CXL. törvény módosítása

 Az Országgyűlés a tegnapi napon kezdte tárgyalni A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/7403 sz. törvényjavaslatot.