Ami a számok mögött van... táblák és magyarázatuk/ Behind the figures... tables and their comments

Áttekintő táblázatok és rövidebb-hosszabb elemzések / Overview tables and short/long analyses


  • Néhány érdekes adat a KSZR-ről (2015) (HUN)
                                                                                                                                    Kis értékelés a "Néhány érdekes adat"-ról                                                                                                                                                                                                               Bognár Noémi, Somogyi József, Tóth Máté

 

  • A mozgókönyvtári ellátás elterjedése Magyarországon 2007-2014 / The spread of supply systems in Hungary 2007-2014. Térképek és táblázatok / Maps and tables

           Sept 2007 szept.    Térkép / Map          Táblázat / Table

           Dec 2009 dec.        Térkép / Map          Táblázat / Table

           Dec 2011 dec.        Térkép / Map          Táblázat / Table

           Dec 2013 dec.        Térkép / Map          Táblázat / Table

           Dec 2014 dec.        Térkép / Map          Táblázat / Table

Géczi Judit GEOX kft., Somogyi József 

 

  Somogyi József

 

  • A hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű települések (önkormányzatok) és járások könyvtárainak és múzeumainak látogatottsága Magyarországon 2013. Térképek / The library and museum frequentation of deprived and most deprived settlements (municipalities) and districts of Hungary 2013. Maps 

           Könyvtárak    Települések / Settlements          Járások / Districts

           Múzeumok     Települések / Settlements          Járások / Districts

           Géczi Judit GEOX kft., Somogyi József


                                                                                                       Somogyi József

 

  • Könyvtári ellátás az ezredforduló után. Elemzések (HUN)

           Számvetés I. 2001-2007 (megjelent: 3K 2009/1.)

              Bevezetés a Számvetés II. 2007-2013 cikkhez

           Számvetés II. 2007-2013 (megjelent: 3K 2014/11-12.)

              Táblázatok a Számvetés II. 2007-2013 cikkhez (a kimaradtak is)

  Somogyi József

 

           1. számú melléklet

           2. számú melléklet

  Somogyi József

 

Somogyi József

 

 Somogyi József

 

 Somogyi József