Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék. ÁLTALÁNOS MŰVEK (000)

Abafi Lajos (1840-1909)
   
A szabadkőművesség története Magyarországon. Győr, Tarandus, cop. 2012. 467 p., ill., 20 cm
http://oszkdk.oszk.hu/DRJ/4923

    Akadémiai kislexikon. (Főszerk. Beck Mihály, Peschka Vilmos). Bp., Akad. K., 1989.
   1. köt. A-K. 1047 p.
   2. köt. L-Z. 979 p.

    Álmok álmodói. Világraszóló magyarok. (Szerk. Eleőd Ákos, Szegő György). Bp., Millenáris Kht., 2003. 28 cm
   1. Gondolkodási modellek. 2003. 280 p., ill.
   2. Fejlesztések és eredmények. 2003. 284 p., ill.

    Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében - The hungarian libraries in the mirror of a millennium – Die ungerischen bibliotheken im spiegel eines jahrtausends [elektronikus dok.]. (Szerk. Tószegi Zsuzsanna). Bp., Neumann KHT., 1999. tok: 22 cm, 1 CD

Bödők Zsigmond (1957-2010)
    Nobel-díjas magyarok. 6. jav., bőv. kiad. Bp.-Dunaszerdahely, Helikon K.-NAP K., 2009. 220 p., ill., 24 cm
http://www.mek.oszk.hu/08400/08484/index.phtml

    Budapest Museum. Múzeumi séták Budapesten [elektronikus dok.]. (Szerk. Tószegi Zsuzsanna). Bp., Neumann Kht., 1999. tok: 22 cm, 1 CD

Buzinkay Géza (1941) -- Kókay György (1929-2007)
    A magyar sajtó története. Jav. kiad. Bp., Ráció K., 2005-. 20 cm. (Sajto.com sorozat.)
   1. köt. 2005. 225 p.

Csapodi Csaba (1910-2004) -- Tóth András (1915-2003) -- Vértesy Miklós (1907-1991)
    Magyar könyvtártörténet. Bp., Gondolat, 1987. 541 p.
http://mek.oszk.hu/03100/03159

Debreczeni Kornélia, Sz. (1928)
     Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyzetei. Gulyás Pál lexikonjának kiegészítése. Bp., PIM, 1992. 688 p.

Dezsényi Béla (1907-1972) -- Falvy Zoltán (1928) -- Fejér Judit
    A magyar sajtó bibliográfiája 1945-1954. Bp., Művelt Nép, 1956. 159 p., 24 cm. (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai)

    Elektronikus régi magyar könyvtár [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 2001. tok: 19 cm, 12 cm, 1 CD-ROM. (Arcanum digitéka.)
http://www.arcanum.hu/oszk/

    Életrajzok. Ajánló bibliográfia. (Összeáll. Szeli Valéria, Várady Géza). Bp., Press Publica K., 2003. 126 p., 17 cm. (Változó világ.)

   Az első tíz év. A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve, 1992-2002. (Szerk. Kováts Flórián, Nagy Franciska), Bp.,  MMA, 2002. 95 p., ill., 31 cm

Fleisz János (1951)
   Az erdélyi magyar sajtó története, 1890-1940. Pécs, Pro Pannónia, 2005. 238 p., ill., 24 cm. (Pannónia könyvek.)

Gazda István (1948)
    Magyar tudománytörténet. Átdolg. bőv. kiad., Piliscsaba, Magyar Tudománytört. Int., 2008. 223 p., 24 cm. (Magyar tudománytörténeti szemle könyvtára.)

Gulyás Pál (1881-1963)
    A bibliográfia kézikönyve. Bevezetés a könyvészetbe. Bp., OSZK.
    1. köt. A leíró és rendszerező bibliográfia. 1941. 584 p.
    2. köt. A legfontosabb bibliográfiai segédkönyvek. 1942. 400 p.

Gulyás Pál (1881-1963)
    Magyar írói álnév lexikon. A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei + Függelék: Néhány száz névtelen munka jegyzéke. 2. kiad. Bp., Akad. K., 1978. 706 p.

Gulyás Pál (1881-1963)
    Magyar írók élete és munkái. (Gond. Láng József). Hasonmás kiad. 1990-. 24 cm
    1. köt. Aáchs-Bálint. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1990. XVI p., 1247 col.
    2. köt. Bálint-Berényi János. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1993. 1272 p., [4] t.
    3. köt. Berényi János-Bredeczky Sámuel. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1995. 1272 p., [4] t.
    4. köt. 1939-1944 között. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM.
    5. köt. 1939-1944 között. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM.
    6. köt. 1939-44 között. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. Folytatása első kiadásban az MTA könyvtárával és az
Argumentum kiadóval közösen.
    7. köt. Ebecky Béla-Észöl Mihály. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1990. CI p. 846 p.
    8. köt. Fa Imre-Ferényi Antal. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1992. 940 p. [4.] t.
    9. köt. Ferenczy Tibor-Füzy Zoltán. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1992. 944 p. [4] t.
    10. köt. Gaál Adorján-Gokler Gyula. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1992. 994 p. [4] t.
    11. köt. Golarski Mici-Gyürky Vidor. Kiadó: Bp., MTA Irodalomtudományi Int.-PIM. 1992. 990. p. [4] t.
    12. köt. Haader György - Házyné. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1993. 904 p.+4 t.
    13. köt. Häcker Bálint - Hollinger Rudolf. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1993. 885 p.
    14. köt. Hollitzer Gyula - Hyrtl József. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1993. 858 p.
    15. köt. Iacob János - Jürkéné. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1993. 926 p.+4 t.
    16. köt. Kaál Elek - Kovacevic, Iovan. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1995. 1132 p.
    17. köt. Kovács A. Ödön - Lyka Károly. + Pótlás a XVI. kötethez. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1995. 1307 p.
    18. köt. Maácz János - Myskovszky Viktor + Pótlás a XVII. kötethez. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 1999. 1375 p
    19. köt. N. Árpádné-Özséb, P[áter]. Kiadó: Bp., Argumentum K.-MTA Könyvtár. 2002. 983 p.
http://gulyaspal.mtak.hu/

Gyurgyák János (1956)
   Rövidítésszótár. Bp., Osiris K., 2005. 533 p., 20 cm

   Hírharang, vezércikk, szenzációs riport. Magyar sajtótörténeti antológia, 1780-1956. (Szerk. Buzinkay Géza). Bp., Corvina K., cop. 2009. 418 p., 24 cm

  Hírünk a világban. (Szerk. Bosnyák István, Orvos Mária). Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1993-. 19 cm. (A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság Kiskönyvtára. Jugoszláviai magyar exteriorika.)
    1. 1976-1980. 2002. 251 p.
    2. 1981-1983. 1999. 182+XXXIII p.
    3. 1984-1986. 1997. 202+XXXI p.
    4. 1987-1988. 1996. 180+XXIX p.
    5. 1989-1990. 1993. 213+XL p.
    6. 1971-1975. 2005. 201+XXXIII p.
    7. 1961-1970, 2005. 270+XXXV p.

    A holló jegyében. Fejezetek a corvinák történetéből. (Szerk. Monok István). Bp., Corvina K.- OSZK, 2004. 210 p., ill., 32 cm
http://mek.oszk.hu/02600/02663/

   Húsz év. A Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia története. (Összeáll. és szerk. Ferch Magda). Bp., Széchenyi Irod. és Műv. Akad., 2013. 534 p., 24 cm

    Hypertextes Révai Nagy Lexikona [elektronikus dok.]. Bp., Woodstone Interactive, 2003. 12 cm
    I-X. köt. Hyperlinkes Révai Nagy Lexikona. 2003. 1 db CD-ROM.
    XI-XXI. köt. Hypertextes Révay Nagy Lexikona. 2003. 1 db CD-ROM.

Jászberényi József (1972)
    A magyarországi szabadkőművesség története. Bp., PrintXBudavár K., 2005. 167 p., ill., 21 cm

Kertész Gyula (1935-2002)
    A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriuma. Annotált bibliográfia. Lezárva: 1986. dec. 31. 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 415 p.
http://mek.oszk.hu/03600/03647/index.phtml##

Kiszely Gábor (1949-2011)
    A szabadkőművesség. Bp., Korona K., 1999. 178 p., ill., 27 cm

Kiszlinstein Sándor (1852-1913)
   Magyar könyvészet 1876-1885. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1969. CXLIII, 556 p. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)

Klaniczay Tibor (1923-1992)
   A magyarországi akadémiai mozgalom előtörténete. Bp., Balassi K., 1993. 95 p. (Humanizmus és reformáció.)

Kókay György (1929-2007) -- Buzinkay Géza (1941) -- Murányi Gábor (1954)
    A magyar sajtó története. Utánny. Bp., MÚOSZ-Bálint György Újságíró-isk., 1999. 229 p., 22 cm. (Sajtókönyvtár.)

Kónya Sándor (1927)
    "...Magyar Akadémia állíttassék fel...". Bp., Magyar Tudományos Akadémia, 1994. 515 p., 24 cm. (A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának közleményei.)

    A Kossuth-díj, az Állami díj és a Széchenyi-díj fél évszázada, 1948-1998. (Szerk Kiss Endre). Bp., Magyar Hivatalos Közlöny K., 1998. 342 p., ill., 25 cm

    Kossuth-díjasok és Állami-díjasok almanachja, 1948-1985. (Szerk. Darvas Pálné, Klement Tamás, Terjék József). Bp., Akad. K., 1988. 685 p.

Kovalcsik József (1932-2002)
    A kultúra csarnokai. A közösségi művelődés színterei - Utópiák, mozgalmak, társadalomszervezés: a művelődési otthonok kialakulása. 2. kiad. Bp., Serdian Kft., 2003. 938 p., 24 cm. (Editio plurilingua.)

Kozocsa Sándor (1904-1991)
    Magyar könyvészet 1911-1920. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1969. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)
    1. köt. 538 p.
    2. köt. 558 p.

    Könyvtári kalauz. Közhasznú tudnivalók a nemzeti dokumentumtermés alapkönyvtárairól. Kötelespéldány jogú könyvtárak. (Szerk. Fogarassy Miklós, Léces Melinda). 2. kiad. Bp., OSZK-KMK, 1990. 48 p.

Kuszálik Péter (1949)
    A romániai magyar sajtó 1989 után. Bp.-Kolozsvár, Teleki László Alap. - Erdélyi Múzeum-Egy., 2001. 445 p., 20 cm. (Kisebbségi adattár.)
http://kuszalik2.adatbank.transindex.ro/

Lakatos Éva (1931-2014)

     A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája, 1705-1944. Bp., OSZK, 2010-. 24 cm

     1. köt. A - J. 2010. 372 p.

     2. köt. K-M. 2011. 372 p.

     3. köt., N - Sza. 2012. 388 p.

     4. köt. Sze-Z. 2013. 380 p.

Lisztes László (1929-2001)
    Forrás. 1969-1998. Repertórium. Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkorm., 1999. 367 p., 24 cm

Madas Edit (1949) -- Monok István (1956)
     A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Bp., Balassi K., 2003. 237 p., ill., 23 cm
http://mek.oszk.hu/01600/01613
(Az elektronikus változat az 1998. évi kiadás alapján készült.)

     A magyar bibliográfiák bibliográfiája. Bp., OSZK.
     1. 1956-1957. 1960. 223 p.
     2. 1958-1960. 1963. 420 p.
     3. 1961-1964. 1966. 431 p.
     4. 1965-1966. 1969. 423 p.
     5. 1967-1968. 1971. 392 p.
     6. 1969-1970. 1973. 383 p.

     Magyar könyvek - magyar századok. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Bp., Tarsoly K., 2001. 415 p., ill., 24 cm

     Magyar könyvek könyve. (Szerk. Bereczky László). Bp., OSZK-KMK, 1985. 447 p.

     Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Szerk. Komjáthy Miklósné, Kertész Gyula). Bp., OSZK.
     1. köt. Általános művek, filozófia, vallás. Kiadó: OSZK. 1983. 841 p.
     2. köt. Társadalomtudományok 1.: Társadalom - politika - közgazdaságtan. Kiadó: OSZK. 1984. 608 p.
     3. köt. Társadalomtudományok 2.: Jog, közigazgatás, népjólét, pedagógia, néprajz. Kiadó: OSZK. 1985. 715 p.
     3/A. köt. Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek (Összeáll. Horváth László). Kiadó: OPKM-OSZK. 1998. 228 p.
     4. köt. Természettudományok - Orvostudomány - Technika - Mezőgazdaság. Kiadó: OSZK. 1992. 770 p.
     5. köt. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. Kiadó: OSZK. 1989. 787 p.
     6. köt. Nyelvészet - irodalom. Kiadó: OSZK. 1981. 540 p.
     7. köt. Magyar irodalom. Kiadó: OSZK. 1980. 647 p.
http://www.arcanum.hu/oszk/

     Magyar könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke [elektronikus dok.]. (Szerk. Komjáthy Miklósné, Kertész Gyula, Kégli Ferenc). Bp., OSZK-Arcanum, 2005. 1 db CD-ROM
    1. köt. Általános művek, filozófia, vallás. Kiadó: OSZK. 1983. 841 p.
    2. köt. Társadalomtudományok 1.: Társadalom - politika - közgazdaságtan. Kiadó: OSZK. 1984. 608 p.
    3. köt. Társadalomtudományok 2.: Jog, közigazgatás, népjólét, pedagógia, néprajz. Kiadó: OSZK. 1985. 715 p.
    3/A. köt. Alsó- és középfokú iskolai tankönyvek (Összeáll. Horváth László). Kiadó: OPKM-OSZK. 1998. 228 p.
    4. köt. Természettudományok - Orvostudomány - Technika - Mezőgazdaság. Kiadó: OSZK. 1992. 770 p.
    5. köt. Művészet, sport, földrajz, életrajz, történelem. Kiadó: OSZK. 1989. 787 p.
    6. köt. Nyelvészet - irodalom. Kiadó: OSZK. 1981. 540 p.
    7. köt. Magyar irodalom. Kiadó: OSZK. 1980. 647 p.

     Magyar könyvészet 1945-1960. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított jegyzéke. (Főszerk. Sebestyén Géza). Bp., OSZK.
      1. köt. Általános művek. Filozófia. Vallás. Társadalomtudományok. Nyelvészet (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1965. 719 p.
      2. köt. Természettudományok. Orvostudomány. Mezőgazdaság (Szerk. Fügedi Péterné). 1966. 383 p.
      3. köt. Műszaki tudományok. Technika (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1967. 608 p.
      4. köt. Művészetek. Irodalom. Földrajz. Történelem (Szerk. Komjáthy Miklósné). 1964. 616 p.
      5. köt. Betűrendes mutató az 1-4. kötethez. Pótlások az 1-4. kötethez. 1968. 910 p.

      Magyar könyvészet 1961-től. A Magyarországon megjelent könyvek címjegyzékének éves kötetei. Bp., OSZK.

      Magyar könyvészet, 1712-1920 [elektronikus dok.]. Bp., OSZK-Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 1 CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

      A magyar kultúrpolitika története, 1920-1990. (Szerk. Drabancz M. Róbert, Fónai Mihály). Debrecen, Csokonai K., 2005. 262 p., 25 cm

      Magyar múzeumi arcképcsarnok. (Szerk. Élesztős László). Bp., Pulszky Társ.-Tarsoly K., 2002. 984 p., ill., 24 cm

 
     A Magyar Művészeti Akadémia emlékkönyve, 2002-2007. (Szerk. Kováts Flórián, Nagy Franciska).Bp., MMA, 2008. 159 p., ill.., 31 cm

     A Magyar Művészeti Akadémia harmadik emlékkönyve, 2008-2011. (Szerk. Kováts Flórián, Pécsi Györgyi). 2. kiad. Bp., MMA, 2012. 159 p., ill., 31 cm

      Magyar Nagylexikon. Bp., Akad. K., 1993-. 27 cm
     Indulás : 1993-tól.
     Utoljára : 19. kieg. köt. A-Z. 2004.

      Magyar Nemzet. 1938. augusztus 25. - 1944. március 22. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1980-. 24 cm. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
      [1.] 1938-1939 (Kendéné Palágyi Erzsébet [összeáll.]). 1980. 391 p.+XII.
     [2.] 1940. január -1941. június (Kendéné Palágyi Erzsébet [összeáll.]). 1988. 452 p.
    [3.] 1941. július - 1942. december (Dékány Endre [összeáll.]). 1 990. 491 p.
     [4.] 1943. január - 1944. március (Dékány Endre [összeáll.]). 1991. 415 p.

      A magyar sajtó története. (Főszerk. Szabolcsi Miklós). Bp., Akad. K.
     1. köt. 1705-1848. 1979. 831 p.
     2/1. köt. 1848-1867. 1985. 676 p.
     2/2. köt. 1867-1892. 1985. 551 p.
http://mek.oszk.hu/04700/04727/index.phtml

     A Magyar Tudományos Akadémia 150 éve adatokban, 1825-1975. (Főszerk. Szalai Sándor, Szánthó Lajos). Bp., Akad. K. 1975. 138 p.

     A Magyar Tudományos Akadémia almanachja. (Szerk. Burucs Kornélia). Bp., MTA, 1962-.
     Indulás: 1962-től.
     Megjelenés: rendszertelenül.
     Szünetel: 1992-1997; 1998-2000.
     Utoljára: 2001.

     A Magyar Tudományos Akadémia kiadványai 1828-1950. (Szerk. Pamlényi Ervin). Bp., Akad. K., 1978. 442 p.

     A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825-1975. (Főszerk. Pach Zsigmond Pál). Bp., Akad. K., 1975. 547 p.

     A Magyar Tudományos Akadémia vezetői, 1830-2008. (Szerk. Tolnai Márton). Bp., MTA KSZI, 2008. 201 p., ill., 22 cm. (Akadémiai album.)

     Magyar tudománytár. (Szerk. Glatz Ferenc). Bp., MTA Társadalomkutató Közp.-Kossuth K., 2002-. 30 cm
     1. köt. Föld, víz, levegő (Szerk. Mészáros Ernő, Schweitzer Ferenc). 2002. 511 p., ill.
     2. köt. Táj, település, régió (Szerk. Enyedi György, Horváth Gyula). 2002. 510 p., ill.
     3. köt. Növény, állat, élőhely. (Szerk. Láng István, Bedő Zoltán, Csete László). 2003. 590 p., ill.
     4. köt. Társadalom, politika, jogrend (Szerk. Kulcsár Kálmán, Bayer József). 2003. 623 p., ill.
     5. köt. Gazdaság. (Szerk. Palánkai Tibor). 2004. 557 p., ill.
     6. köt. Kultúra (Szerk. Marosi Ernő, Szabó B. István) 2006. 595 p., ill.

      Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig. (Szerk. Nagy Ferenc). Utánny. Bp., Better K.-MTESZ-OMIKK, 1998. 1024 p., 24 cm

     Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért - Hungarian for the process of science and technology in the world [elektronikus dok.]. Bp., OMIKK., 2001. 1 db., 12 cm

      Magyarország múzeumai. (Szerk. Balassa M. Iván). 4., átdolg. kiad. Bp., Vince K., 2004. 292 p., ill., 24 cm

      A magyarországi egyesületek címtára a reformkortól 1945-ig. 1. rész. (Szerk. Pór Edit). Bp., Művelkut. Int., 1988.
      1. köt. Vidéki egyletek és körök. 500 p.
      2. köt. Vidéki egyletek és körök 501-944 p.
      3. köt. Vidéki egyletek és körök. 945-1357 p.

      A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája, 1921-1944. (Szerk. Ferenczyné Wendelin Lídia). Bp., OSZK. 2010.
      1. köt. A-L. 1-3710 tétel 1116 p.
      2. köt. M-Zs. 3711-6777 tétel. 1121-2306 p.
      3. Mutatók. 2313-2504 p.

       A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerk. Kósa László). Bp., Akad. K., 1991. 809 p.

Monok István (1956) -- Buda Attila (1953)-- Hapák József (1945-2012)
      A magyar bibliofília képeskönyve. Bp., Korona K.-OSZK, 2006. 267 p., ill., 33 cm

      MTA almanach [elektronikus dok.]. (Főszerk. Vizi E. Szilveszter) 2003. [Bp.], MTA, 2003-, CD-ROM, 12 cm
      Megjelenés: rendszertelenül

Nádor Orsolya, B.
     A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás bibliográfiája, 1967-1988. Pozsony, Madách K., 1992. 418 p., 21 cm

     Pannon enciklopédia – négy kötete egyben (A magyarság kézikönyve + Magyarország földje + Magyar nyelv és irodalom + Magyarország állatvilága). [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Kft., 2004. 12 cm

Pesti Ernő (1946)
    Az Est-lapok, 1920-1939. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982-. 24 cm. (A Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
    [ 1.]. 1920-1924. 1982. 311 p.+XVI.
    [2.]. 1925-1927. 1984. 406 p.
    [3.]. 1928-1930. 1985. 476 p.
    [4.] 1931-1933. 1986. 385 p.
    [5.] 1934-1936. 1988. 538 p.
    [6.] 1937-1939. 1989. 427 p.

Petrik Géza (1845-1925)
    Magyar könyvészet 1860-1975. Hasonmás kiad. Bp., OSZK. 1968. CXLVII, 467 p. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)

Petrik Géza (1845-1925)
    Magyar könyvészet 1886-1900. Tudományos szak- és tárgymutatóval. Bp., OSZK. . (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)
    1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969.

Petrik Géza (1845-1925) -- Barcza Imre
    Magyar könyvészet 1901-1910. Bp., OSZK. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)
     1-2. köt. Hasonmás kiad. 1969.

Petrik Géza (1845-1925)
    Magyarország Bibliographiája 1712-1860. Könyvészeti kimutatás a Magyarországban s hazánkra vonatkozólag külföldön megjelent nyomtatványoknak. Bp., OSZK. 1968-. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások.)
     1-4. köt. Hasonmás kiad. 1968.
     5. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarországi Bibliographiája 1712-1860. c. művének 1-4. kötetéhez. Az 1712-1800 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok (Komjáthy Miklósné) 1971. 561 p.
     6. köt. Nyomda- és kiadástörténeti mutató a Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művének 1-5. kötetében közreadott magyarországi és külföldi magyar nyelvű 1712-1800 között megjelent nyomtatványokhoz (Markos Béla). 1972. 567 p.
     7. köt. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712-1860 c. művéhez. 1701-1860 között megjelent magyarországi és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok. (Szerk. Pavercsik Ilona). 1989. 570 p.

Pogány György (1952)
     A magyar könyvgyűjtők kalauza. Bp., Kiss J. Kvk., 2005. 317 p., ill., 25 cm

     Régi magyarországi nyomtatványok. Bp., Akad. K., 1971-. 25 cm
     1. köt. 1473-1600. (Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc). 1971. 928 p.
     2. köt. 1601-1635. (Szerk. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc). 1983. 855 p.
     3. köt. 1636-1655. (Szerk. Heltai János). 2001. 1117 p., 1 db CD-ROM., ill.

     4. köt. 1656-1670. (Szerk. P. Vásárhelyi Judit). 2012. 1361 p., [100] t., ill.

      Régi nyomtatványok tára (Apponyi: Hungarica + Antiqua katalógus + Régi magyar könyvtár III.) [elektronikus dok.]. Bp., OSZK-Arcanum K., 2003. 1 CD-ROM, 12 cm
http://www.arcanum.hu/oszk/

      Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. Hasonmás kiad. Szekszárd, Babits K., 1989-.
     Eredeti kiadása. Bp., Révai, 1911-1935. 1-21. köt.

      Révai nagy lexikona [elektronikus dok.]. Bp., Digitalmedia Hungary Kht., cop. 2007. 1 db DVD-ROM, 12 cm

      Révai új lexikona. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm
     1. köt. A-Baj. 2005. 888+XVI p., ill.
     2. köt. Bak-Bia. 1998. 989 p., ill.
     3. köt. Bib-Bül. 1998. 857 p., ill.
     4. köt. Bűn-Cyt. 1999. 848 p., ill.
     5. köt. Cza-D. 2000. 896 p., ill.
     6. köt. E-Fei. 2004. 870 p., ill.
     7. köt. Fej-Gak. 2007. 879 p., ill.
     8. köt. Gal-Gyi. 2005. 879 p., ill.
     9. köt. Gym-Hol. 2002. 883 p., ill.
     10. köt. Hom-Kac. 2007. 908 p., ill.
     11. köt. Kad-Kla. 2007. 956 p., ill.
     12. köt. Klc-Ky. 2003. 931 p., ill.
     13. köt. L-Mag. 2004. 936 p., ill.
     14. köt. Mah-Nel. 2004. 1008 p., ill.
     16. köt. Rac-Sy. 2005. 895 p., ill.
     17. köt. Sz-Toa. 2006. 912 p., ill.
     18. köt. Tob-Z. 2006. 920 p., ill.
     19. kieg köt. A-Z. (Szerk. Balázs-Arth Valéria). 2012. 944 p., ill.

Rózsa Mária (1960)
    Tudománytár (1834-1844). Repertórium. Bp., OSZK, 1999. 221 p.
http://mek.oszk.hu/00000/00038/index.phtml

Scheiber Sándor (1913-1985)
     Magyar zsidó hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. 1847-1992. Bp., MTA Judaisztikai Kutatócsoport, 1993. 417 p., ill., 25 cm. (Hungaria Judaica.)

Sebestyén Gyula (1867-1946)
     Rovás és rovásírás. A Magyar Nemzeti Múzeum megbízásából végzett tanulmányok alapján. Hasonmás kiad. Bp., Tinta Kvk., 2002. 325 p., ill., 24 cm. (Mesterművek.)

Szabó Károly (1824-1890)
     Régi magyar könyvtár. Bp., MTA.
     1. köt. Az 1531-1711. megjelent magyar nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1879. XIV. 751 p.
     2. köt. Az 1473-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű hazai nyomtatványok könyvészeti kézikönyve. 1885. XI. 745 p.
     3. köt. A magyar szerzőkről külföldön 1480-tól 1711-ig megjelent nem magyar nyelvű nyomtatványok könyvészeti kézikönyve 1. rész: VII. 860 p., 2. rész: 943 p.

     Szimbólumtár. Jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. (Szerk. Pál József, Újvári Edit). 3. kiad. Bp., Balassi K., 2005. 550 p., ill., 25 cm
http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/szimbolumtar/szimbolumtar-081030-2
(Az elektronikus változat a 2001-es kiadás alapján készült.)

Szinnyei József (1830-1913)
    Magyar írók élete és munkái. Hasonmás kiad. Bp., M. Kvk. és Könyvterj. Egyes. 1980-1981.
    1. köt. Aachs-Bzenszki. 1980. VIII. p. 1439 col.
    2. köt. Caban-Exner. 1980. 1747 col.
    3. köt. Fa-Gwóth. 1980. 1582 col.
    4. köt. Gyalai-Hyrtl. 1980. 1492 col.
    5. köt. Iczés-Kemper. 1980. 1468 col.
    6. köt. Kende-Kozocsa. 1980. 1456 col.
    7. köt. Kőberich-Loysch. 1980. 1440 col.
    8. köt. Löbl-Minnich. 1980. 1446 col.
    9. köt. Mircse-Oszvaldt. 1980. 1450 col.
    10. köt. Otócska-Popea. 1981. 1440 col.
    11. köt. Popeszku-Rybay. 1981. 1430 col.
    12. köt. Saád-Steinnsis. 1981. 1438 col.
    13. köt. Steiner-Télfy. 1981. 1440 col.
    14. köt. Telgárti-Zsutai. 1981. 1958 col.
http://mek.oszk.hu/03600/03630

Szinnyei József (1830-1913)
    Magyar írók élete és munkái [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis, 2001. 12 cm., 12 db CD-ROM. (Arcanum digitéka.)

Sztripszky Hiador (1875-1946)
    Adalékok Szabó Károly Régi magyar könyvtár c. munkájának 1-2. kötetéhez. Pótlások és igazítások. 1472-1711. Hasonmás kiad. Bp., 0SZK. 1967. (Bibliographia Hungariae. Hasonmás kiadások).) (Az 1912 évi kiadás új kiadása, a Dézsi-hagyatékkal kiegészítve.)

     Születtem... Magyar tudósok önéletrajzai. (Összeáll. Csiffáry Gabriella). Bp., Palatinus, 2003. 645 p., 23 cm. (Curiculum vitae.)

     Tények könyve archívum [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft.-Greger-Delacroix K., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)

     Több nemzet vallja magáénak. (Szerk. Endrei Walter, Jeszenszky Sándor). Bp., Balassi K., 2001. 214 p., ill., 21 cm

     Új akadémiai kislexikon [számítógépes dok.]. Bp.-Szeged, Akad. K.-Scriptum K., 1996. 13x14 cm

     Új könyvek 1994-2000. Az Új Könyvek című könyvismertető folyóirat adatbázisa [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis
Kft., 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm

Végh László (1949)
     A Bibliotheca Hungarica (cseh)szlovákiai magyar könyvgyűjteményének bibliográfiája, 1918-2000. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2000-. 20 cm. (Miscellanea bibliothecae hungaricae.)
     1. köt. 415 p.
     2. köt. 416-817 p.
http://mek.oszk.hu/01500/01509/index.phtml

     Világ. 1910. március 30. - 1926. április 30. Repertórium. Bp., Petőfi Irodalmi Múzeum, 1984-. 24 cm. (Petőfi Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai.)
     [1.] köt. 1910-1912. (Czére Gyöngyvér [összeáll.]). 1984. 412 p.+XXIV.
     [2.] köt. 1913-1914. (Czére Gyöngyvér [összeáll.]). 1988. 383 p.

Voit Krisztina (1940-2010)
     A budapesti sajtó adattára, 1873-1950. Bp., Argumentum K., 2000. 783 p., 24 cm