angol

Irodalomjegyzék (A Pál utcai fiúk kiállításhoz)

Leírás: 

A 100 éves A Pál utcai fiúk című kiállítás (2007. október 11. – 2008. augusztus 31.) kapcsán készült  az Irodalomjegyzék, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján található. Az összeállítás néhány tétele online is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
magyar szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1890-2007
Tételszám: 
180
Nyelv
angol
magyar

Zenemű-adatbázis

Leírás: 

A Budapest Music Center honlapján található az az adatbázis, amely a magyar zeneszerzőket és műveiket tartalmazza. A keresés történhet név, mű, típus, és keletkezés szerint. A keresés eredményeként pontos információk tudhatók meg a kiválasztott zeneszerző művéről/műveiről (cím, keletkezés ideje, milyen típusu mű, előadók száma, bemutatás éve stb.)

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BMC, Budapest
Tárgyszó
magyar zeneszerzők
nem bibliográfiai adatbázisok
zeneművek
Típus
adattár
Időszak: 
18. sz.-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

World of Learning

Leírás: 

A világ tudományos kutatóintézeteinek, egyetemeinek, kulturális intézményeinek adatait (pl. professzorok, kutatók adatai; telefonszámok, címek) tartalmazó kiadvány elektronikus változata.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Taylor and Francis Group
Tárgyszó
egyetemek
kulturális intézmények
kutatóintézetek
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattárak
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

WBIS (World Biographical Information System) Online

Leírás: 

A Walter De Gruyter GMBH & Co. által kiadott World Biographical Information System (WBIS) Online adatbank 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye és közel 5.000.000 személy életrajzát tartalmazó rendszer.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Walter De Gruyter GMBH & Co., Berlin
Tárgyszó
életrajzok
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
16-20. sz.
Nyelv
angol
francia
német
olasz
román
spanyol

Toxnet (Toxicology Data Network)

Leírás: 

A kb. 3 millió rekordot tartalmazó toxikológiai adatbázis további adatbázisok gyűjtőhelye: HSBD (Hazardous Substances Data Bank), TOXLINE , ChemDplus , IRIS (Integrated Risk Information System), TRI (Toxic Chemical Release Inventory), CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System), GENE-TOX , DART/ETIC (Developmental and Reproductive Toxicology/Environmental Teratology Information Center).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
National Library of Medicine Specialized Information Services (NLM SIS)
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
toxikológia
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1965-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

The Times Digital Archive (1785-1985)

Leírás: 

A világ egyik legrégebben megjelenő napilapja online változatban is elérhető. Az adatbázisban egyszerű és összetett keresésre van lehetőség, valamint a kiválasztott cikk hasonmás szövegének a megjelenítésére, ahogyan a kiadványban megjelent.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
The Times
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1785-
Nyelv
angol

STADAT

Leírás: 

Az adatbázis tartalma: Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok, melyek táblázatos formában tekinthetők meg. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. Az adatbázis alapszolgáltatásai korlátozás nélkül, ingyenesen használhatóak. Egyes "kényelmi" szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe (adatküldés szerkeszthető formában, gyorsjelentések e-mail útján).

Hozzáférés módja: 
ingyenes/térítéses
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Scopus

Leírás: 

A Scopus az egyik legnagyobb absztrakt- és citációs adatbázis, amely lektorált szakirodalmat és minőségi webforrásokat tartalmaz. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól több mint 19.000 címet magában foglaló SciVerse Scopus a kutatók számára gyors, egyszerű és átfogó forrást kínál, amely támogatja a kutatási igényeket a tudományos, műszaki, orvosi és társadalomtudományi területen, valamint a művészetek és a humán tudományok terén is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
multidiszciplináris adatbázis
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1823-
Tételszám: 
kb. 20.000
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Science Direct

Leírás: 

A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó elektronikus folyóirat szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok elektronikus formában való terjesztése, ma kb. 1700 tudományos folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
műszaki tudományok
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
természettudományok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
évente
Nyelv
angol

PubMed

Leírás: 

Az orvos- és az élettudomány szakterületeit magában foglaló adatbázis, amely folyamatosan bővül. Több ezer feldolgozott folyóirat anyaga kereshető vissza az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NLM NCBI
Tárgyszó
élettudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1950-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

OECD iLibrary (korábban SourceOECD)

Leírás: 

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Ingyenes felületét és keresőjét bárki használhatja, ám az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák teljes szövegének megtekintése és letöltése csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból (1998 óta megjelent kiadványok). Emellett 15 OECD folyóirat teljes szövege olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey). Az OECD statisztikai adatbázisa szinte minden téren kínál adatokat és a felhasználók számára felajánlja azok exportálását is Excelbe, Beyond 20-20-ba és .csv formátumba.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
OECD
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1998-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Literature Online

Leírás: 

A Chadwyck kiadó "Literature Online" adatbázisában több mint 350 000 teljes szövegű mű (vers, próza és dráma) olvasható, a középkortól napjainkig. Az irodalmi művek mellett szerzőik életrajzát és a róluk szóló kritikai tanulmányokat, referensz műveket is megtalálhatjuk. A Literature Online-ban kereshetünk angol, amerikai, afro-amerikai, ír, kanadai költészetről, drámáról, prózáról, a Beowulf énektől a huszadik század végéig. Az adatbázis különlegessége, hogy a szöveges adatok, olvasmányok mellett 841 kortárs költő felolvasását hallgathatjuk előszóban, multimédiás alkalmazás segítségével.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
angolszász irodalom
nem bibliográfiai adatbázisok
világirodalom
Típus
teljes szövegű
Nyelv
angol

Kísérleti tárgyszó adatbázis

Leírás: 

Az adatbázis a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában épített, a Library of Congress tárgyszó-rendszerének fordításán alapuló tárgyszavakat, a Szegedi Egyetem Központi Könyvtárában épített szintén általános tárgyszókészletet, illetve az angol nyelvű MeSH, orvosi tárgyszó-rendszert tartalmazza. Mindegyik az érintett könyvtárak napi feldolgozó munkája által megkövetelt mértékben fejlődik mind mélységében, mind a feldolgozott szakterületek tekintetében. Az adatbázis lehetőséget nyújt az általános tárgyszó rendszer fogalmi hierarchiája mentén történő keresésre, és biztosítja több tárgyszó-rendszer egymás mellett élését egy bibliográfiai adatbázison belül. Az adatbázisban kulcsszavas kereséseket, a deszkriptorokat listázó böngésző keresést lehet végezni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
DEENK, Debrecen
Tárgyszó
könyvtártudomány
könyvtártudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
tárgyszó
tezauruszok
Típus
tárgyszójegyzék
Nyelv
angol
magyar

Jane's

Leírás: 

A világ legnagyobb katonai adatbázisából a következő "csomagok" online elérhetőségét biztosítja a könyvtár: Radar and electronic warfare systems (Radar és elektronikai hadviselési rendszerek), Armour and artillery (Páncélosok és tűzérség), Military vehicles and logistics (Katonai és logisztikai járművek), Infantry weapons (Gyalogsági fegyverek), Land-Based air defence (Földi telepítésű légvédelem), Terrorism watch report (Terrorizmus Figyelő).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Jane's Information Group
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

IMD World Competitiveness Yearbook

Leírás: 

A World Competitiveness Yearbook a világ egyik legelismertebb, évenként megjelenő kiadványa, amely a nemzeti és egyes regionális gazdaságok versenyképességét elemzi és rangsorolja. 51 országra és 9 régióra kiterjedően több száz ismérvet vizsgálnak, ezeket négy fő versenyképességi kategóriába gyűjtve: gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, az üzleti szektor hatékonysága és a (fizikai, technológiai, intézményi , humán) infrastruktúra. Az ötéves idősorok révén nemcsak a nemzetközi összehasonlítás válik lehetővé, de egy-egy gazdaság versenyképességének időbeli nyomon követése is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
IMD Inernational
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol

Eurostat

Leírás: 

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát. Az adatbázisban tematikus bontás szerinti böngészésre, egyszerű, és összetett keresésre van lehetőség. Az adatbázis tartalma anol, francia és német nyelven érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Statistical Office of the European Communities
Tárgyszó
Európai Unió
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
francia
német

Equist - Acélszabványok

Leírás: 

Az EQUIST a szabványos acélok adatbázisa, mely 18 ország, valamint az ISO és az EN szabványok adatait tartalmazza. A felhasználó kb. 70 különböző keresési kritérium alapján választhatja ki a megfelelő acélminőséget. A szolgáltatások bőséges lehetőséget adnak a vegyi összetétel, a mechanikai tulajdonságok, az acélok alkalmazási területei, a hőkezelés és a fizikai tulajdonságok alapján történő keresésre.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
acélszabványok
nem bibliográfiai adatbázisok
szabványok
Típus
adattár
Nyelv
angol

Contenta. SZTE Doktori Értekezések Repozitóriuma

Leírás: 

A Contenta nevű digitális archívum teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat. A repozitórium szakszerűen feltárja a feltöltött dokumentumokat, összekapcsolja a meglévő adatbázisokkal és egyben módot ad arra, hogy a különféle - elsősorban - európai repozitórium indexelő rendszerek a Szegedi Tudományegyetem anyagát még hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe. Az adatbázisban az egyszerű és összetett keresésen kívül tallózni lehet a védés éve, valamint a tudományterület szerint.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
doktori iskola
kutatás
nem bibliográfiai adatbázisok
publikációs jegyzék
Típus
multidiszciplináris adatbázis
teljes szövegű
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Chem-Bank

Leírás: 

A Chem-Bank az egyik legfontosabb, negyedévenként frissülő, veszélyes anyagok adatait tartalmazó angol nyelvű információforrás. Nyolc, egymást kiegészítő adatbázisból áll:
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). - Tartalma: több mint 200000 anyag részletes toxikológiai információi. HSDB (Hazardous Substances Data Bank). - Tartalma: több mint 4000 veszélyes vegyület toxikológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi információi, észlelési módszerek, rendelkezések.
TSCA (Toxic Substances Control Act). IRIS (Integrated Risk Information Systems). - Tartalma: több mint 500 vegyület EPA-szabályzat szerinti egészségügyi veszélyességi adatai. Emergency Response Guide 2000 (ERG 2000, English version). CHRIS 2000 (Chemical Hazard Response Information System). - Tartalma: több mint 1300 veszélyes vegyület biztonságtechnikával kapcsolatos részletes információi. OHMTADS (Oil and Hazardous Material, Technical Assistance Data Systems). - Tartalma: több mint 1400, a vízminőséget veszélyeztető vegyület fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai, kereskedelmi adatai.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
U.S. Department of Transportation (Coast Guard); U.S. Environmental Protection Agency; U.S. National Institute for Occupational Safety and Health; U.S. National Library of Medicine; Transport Canada; The Secretariat of Communications and Transportation of Mexico
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
biztonságtechnika
egészségügy
környezetvédelem
toxikológia
veszélyes anyagok
Típus
faktografikus
Időszak: 
1988-2006
Nyelv
angol

Tudományos élet a Megyei Pándy Kálmán Kórházban (1945-1995)

Leírás: 

A bibliográfia, amelyet Kis-Pál Sándorné, Iványi Jánosné dr., valamint Juhász Richárd készített, tartalmazza a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak 1945 és 1995 között megjelent publikációit.  Az összeállításban szerzők szerint lehet keresni: az egyes nevekre kattintva betöltődik a bibliográfia vonatkozó része.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészségügy
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1995
Nyelv
angol
magyar
német

Szálkai Kinga: A rendszerváltozás utáni külpolitika válogatott bibliográfiája. Részleges kiegészítés – dokumentumok, tanulmányok

Leírás: 

Az összeállítás a témáról szóló dokumentumokat és a tanulmányokat külön „fejezetekbe”, betűrendben veszi számba. A könyvek könyvészeti leírása mellett, a tanulmányok megjelenési helyét is közzéteszi az összeállító.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Külügyi Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar külpolitika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2006. január-2010. augusztus
Nyelv
angol
magyar

Oktatók és kutatók publikációinak jegyzéke (Általános Vállalkozási Főiskola )

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent kötetben az Általános Vállalkozási Főiskola  oktatói és kutatói által különféle kutatási programok keretében készített, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, szakmai közlemények könyvészeti leírásai olvashatók, amelyek közül számos online is hozzáférhető. Az összeállítás gerincét az oktatók neveinek betűrendje adja, majd ezen belül a különböző publikációk.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
gazdaság
vállalkozás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-2012
Nyelv
angol
magyar

Magyar Vegyészeti Múzeum. Publikációk listája, 1966-2005

Leírás: 

A Magyar Vegyészeti Múzeum honlapján olvasható összeállítás a hazai vegyészekről, és a hazai vegyészet történetéről szóló írásokat gyűjti egybe.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Vegyészeti Múzeum, Várpalota
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar kémikusok
magyar vegyészek
magyar vegyipar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1966-2005
Nyelv
angol
magyar

Magyar tragédia, Délvidék 1944-1945. Bibliográfia

Leírás: 

A Terror Háza Múzeum honlapján olvasható az a kiállításhoz kapcsolódó bibliográfia, amely a délvidéki magyarok tragédiáját feldolgozó cikkeket, tanulmányokat és könyveket veszi számba. A bibliográfia első része a könyvek (szépirodalom, szakirodalom), a második rész a Cikkek, tanulmányok leírását tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Terror Háza Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
határon túli magyarság
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1963-2012
Tételszám: 
63
Nyelv
angol
magyar
szerb

Kreativitás. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának honlapján olvasható az a bibliográfia, amely a kreativitás, a kreativitáskutatás iránt érdeklődő hallgatók mellett, a témában elmélyülni kívánoknak is segítséget nyújt. A bibliográfia kronológiában tartalmazza az összegyűjtött szakirodalmat, melyek között vannak online olvasható cikkek, tanulmányok is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2009
Nyelv
angol
magyar
német

Klímaváltozás és hatásai a mezőgazdaságban. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfiában az OMgK állományába tartozó, a klímaváltozással és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2007. március 22-én zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
klímaváltozás
meteorológia
mezőgazdaság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2007
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
magyar
német

Kéri Katalin: Távoli tájak - ismeretlen gyerekek (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez. Az 1997-ben megjelent, és 2002 óta a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható kötetben, különböző országok történetéről szóló monográfiák azon részleteit válogatta össze Kéri Katalin, amelyek a nevelésről, az oktatásról, és a gyermekek életmódjáról szólnak. Az olvasó kedvére kalandozhat kongói kunyhókban és buddhista kolostorokban, szigorú kínai vizsgákra és derűs azték házakba látogathat el, a tematikus (Afrika, Ázsia, Az iszlám világa, Közép- és Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) ajánló bibliográfia révén pedig újabb olvasmányok segítségével bővítheti ismereteit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nevelés
oktatás
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1907-1995
Tételszám: 
68
Nyelv
angol
francia
magyar

Jakucs László (1926-2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár munkássága

Leírás: 

Jakucs Lászlóné gyűjtésének felhasználásával Sragner Márta könyvtáros, bibliográfus készítette a kétnyelvű összeállítást, amely a nemzetközi hírű tudós munkásságát mutatja be könyvei, cikkei, valamint a vele készült beszélgetések alapján.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
barlangtan
csak olvasható bibliográfiák
tudománytörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1942-2001
Nyelv
angol
magyar

Jacques Lacan. Életrajz és bibliográfia

Leírás: 

A francia pszichoanalitikus műveit veszi számba a bibliográfia, amelyet Erős Ferenc állított össze. A gyűjtemény a legfontosabb életrajzi adatok mellett a franciául, németül, angolul, magyarul megjelent könyveiből és „szövegeiből”, valamint a róla szóló magyar nyelvű írásokból, és a pszichoanalitikus gondolatvilágának megértését segítő művekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenesi
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Lacan, Jacques
pszichoanalízis
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1933-1999
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Hungarian Electronic Journal of Sciences

Leírás: 

A 'Hungarian Electronic Journal of Sciences' elektronikus újság, amely gyors publikálási lehetőséget kíván biztosítani magyar és nem magyar kutatóknak. Az újság témák szerint szekciókra tagozódik, amely folyamatosan bővül. A keresés szekcióként lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
Tartalom átvétel