angol

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Voigt Vilmos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

A Hagyományok Háza honlapján olvasható az az összeállítása, amely Voigt Vilmos professzor műveit veszi számba. Az összeállítás először az önállóan megjelent könyveket, tanulmányokat sorolja fel, majd a társszerzőként, illetve összeállítóként/szerkesztőként jegyzett műveket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza Média- és Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1964-2004
Tételszám: 
210
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Tudományos élet a Megyei Pándy Kálmán Kórházban (1945-1995)

Leírás: 

A bibliográfia, amelyet Kis-Pál Sándorné, Iványi Jánosné dr., valamint Juhász Richárd készített, tartalmazza a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak 1945 és 1995 között megjelent publikációit.  Az összeállításban szerzők szerint lehet keresni: az egyes nevekre kattintva betöltődik a bibliográfia vonatkozó része.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészségügy
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1995
Nyelv
angol
magyar
német

Tematikus bibliográfiák és források (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont)

Leírás: 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján olvasható bibliográfiák (pl. Antiszemita atrocitások az 1848-1849-as forradalom és szabadságharc időszakában; Etnikai polgárháború Erdélyben 1848-1849-ben; Fehérterror Budapesten 1919-1922; A délvidéki bevonulás: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1941) a témák további tanulmányozásához nyújtanak segítséget. A könyvészeti leírások csupán szerzőt, címet és megjelenési évet tartalmaznak.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1857-2012
Nyelv
angol
magyar
német
román
szerb

Sziráki Zsuzsanna: Határtudományok. A Regionális Kutatások Intézete munkatársai határtudományi kutatásinak bibliográfiája, 1984-2012

Leírás: 

Sziráki Zsuzsanna állította össze az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható ibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2012
Nyelv
angol
magyar
német

Sziráki Zsuzsanna: A regionális tudomány. Bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható. A tematikus (Nemzetközi szakirodalom, Magyar szakirodalom) összeállítás anyaggyűjtése 2012. július 31-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1953-2012
Nyelv
angol
francia
magyar

Sziráki Zsuzsanna: A Regionális Kutatások Intézete munkatársai kelet-, közép- és délkelet-európai kutatásainak bibliográfiája 1984–2011

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2011
Nyelv
angol
magyar

Szél Tivadar (1893-1964) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Körmendi Gábor és Lencsés Ákos állította össze. Műveinek bibliográfiai leírását szakmai – és ezen belül időrendi – csoportosításban teszik közzé a szerkesztők. A bibliográfiában közzétett anyag nagy része a KSH Könyvtárban megtalálható. A Nagy magyar statisztikusok sorozatban megjelent összeállítás Szél Tivadar életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Róla és műveiről szóló irodalom mellett doktori értekezésének kézirata is olvasható a kiadványban, amelyet címmutató zár.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Szél Tivadar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1916-1993
Tételszám: 
225
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Szabó Ferenc János: A magyar komolyzenei előadóművészet – intézmények, iskolák, egyéniségek. Válogatott bibliográfia (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A magyar zenei előadóművészet és intézményrendszer 19-20. századi kialakulását, működését foglalja össze a szerző. Tanulmányát bibliográfiával egészíti ki, amely a magyar és idegen nyelvű könyvek, cikkek mellett hangzó dokumentumok leírásaival is kiegészül.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA BTK ZII, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
zenetörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1927-2013
Tételszám: 
239
Nyelv
angol
magyar
német

Oktatók és kutatók publikációinak jegyzéke (Általános Vállalkozási Főiskola )

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent kötetben az Általános Vállalkozási Főiskola  (IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola) oktatói és kutatói által különféle kutatási programok keretében készített, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, szakmai közlemények könyvészeti leírásai olvashatók, amelyek közül számos online is hozzáférhető. Az összeállítás gerincét az oktatók neveinek betűrendje adja, majd ezen belül a különböző publikációk.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Általános Vállalkozási Főiskola, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
gazdaság
vállalkozás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-2012
Nyelv
angol
magyar

Nemzeti parkok. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ gyűjteményében található kurrens kiadványokból készült az ajánló bibliográfia.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nemzeti parkok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1975-2001
Nyelv
angol
magyar

Magyar tragédia, Délvidék 1944-1945. Bibliográfia

Leírás: 

A Terror Háza Múzeum honlapján olvasható az a kiállításhoz kapcsolódó bibliográfia, amely a délvidéki magyarok tragédiáját feldolgozó cikkeket, tanulmányokat és könyveket veszi számba. A bibliográfia első része a könyvek (szépirodalom, szakirodalom), a második rész a Cikkek, tanulmányok leírását tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Terror Háza Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
határon túli magyarság
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1963-2012
Tételszám: 
63
Nyelv
angol
magyar
szerb

Kreativitás. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának honlapján olvasható az a bibliográfia, amely a kreativitás, a kreativitáskutatás iránt érdeklődő hallgatók mellett, a témában elmélyülni kívánoknak is segítséget nyújt. A bibliográfia kronológiában tartalmazza az összegyűjtött szakirodalmat, melyek között vannak online olvasható cikkek, tanulmányok is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2009
Nyelv
angol
magyar
német

Kommunista vezetők. Bibliográfia

Leírás: 

A Kommunizmuskutató Intézet honlapján olvasható az az összeállítás, amely a magyarországi kommunista vezetők életrajzát, tevékenységét gyűjti össze.  Ezt az összeállítást bibliográfia egészíti ki, amely a Segédkönyv Politikai Bizottság tanulmányozásához című, 1989-ben megjelent kiadvány anyaga.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kommunizmuskutató Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
életrajzok
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-1989
Tételszám: 
234
Nyelv
angol
magyar
német

Kiss Gábor: Magyar egyházjogi bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás célja, hogy a magyar nyelven és magyar szerzőktől eddig a kánoni jog témájában megjelent cikkeket, publikált írásokat összegyűjtse. A források szerteágazó volta és az anyag nagysága miatt folyamatosan frissül az adatbázis. Feldolgozásra került még a Kánonjog, illetve a Folica Canonica c. folyóirat is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egyház
jog
jogtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
18. sz.-2012
Frissítés: 
1933
Nyelv
angol
magyar
német
olasz

Klímaváltozás és hatásai a mezőgazdaságban. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfiában az OMgK állományába tartozó, a klímaváltozással és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2007. március 22-én zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
klímaváltozás
meteorológia
mezőgazdaság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2007
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
magyar
német

Kéri Katalin: Távoli tájak - ismeretlen gyerekek (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez. Az 1997-ben megjelent, és 2002 óta a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható kötetben, különböző országok történetéről szóló monográfiák azon részleteit válogatta össze Kéri Katalin, amelyek a nevelésről, az oktatásról, és a gyermekek életmódjáról szólnak. Az olvasó kedvére kalandozhat kongói kunyhókban és buddhista kolostorokban, szigorú kínai vizsgákra és derűs azték házakba látogathat el, a tematikus (Afrika, Ázsia, Az iszlám világa, Közép- és Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) ajánló bibliográfia révén pedig újabb olvasmányok segítségével bővítheti ismereteit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nevelés
oktatás
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1907-1995
Tételszám: 
68
Nyelv
angol
francia
magyar

Jakucs László (1926-2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár munkássága

Leírás: 

Jakucs Lászlóné gyűjtésének felhasználásával Sragner Márta könyvtáros, bibliográfus készítette a kétnyelvű összeállítást, amely a nemzetközi hírű tudós munkásságát mutatja be könyvei, cikkei, valamint a vele készült beszélgetések alapján.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
barlangtan
csak olvasható bibliográfiák
tudománytörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1942-2001
Nyelv
angol
magyar

Jacques Lacan. Életrajz és bibliográfia

Leírás: 

A francia pszichoanalitikus műveit veszi számba a bibliográfia, amelyet Erős Ferenc állított össze. A gyűjtemény a legfontosabb életrajzi adatok mellett a franciául, németül, angolul, magyarul megjelent könyveiből és „szövegeiből”, valamint a róla szóló magyar nyelvű írásokból, és a pszichoanalitikus gondolatvilágának megértését segítő művekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenesi
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Lacan, Jacques
pszichoanalízis
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1933-1999
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Hungarian Electronic Journal of Sciences

Leírás: 

A 'Hungarian Electronic Journal of Sciences' elektronikus újság, amely gyors publikálási lehetőséget kíván biztosítani magyar és nem magyar kutatóknak. Az újság témák szerint szekciókra tagozódik, amely folyamatosan bővül. A keresés szekcióként lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Gyógyvizeink. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr Székely Sándor készítette és Kripner Veronika frissítette az OMgK állományából készített ajánló bibliográfiát, amely a könyvtár honlapján olvasható. Az összeállítás a természetes ásványvizekkel, gyógyvizekkel, termálvizekkel és gyógyfürdőkkel, balneológiával kapcsolatos könyveket, kiadványokat és folyóiratcikkeket gyűjtöti egybe. Az egyes tételeket aktualitásuk, újdonságuk értéke szerint találhatók  a témacsoportokon belül, azaz a legfrissebbtől kezdődően megjelenésük évének sorrendjében következnek egymás után. A tételek bibliográfiai leírása mellett a dokumentumok raktári száma is megtalálható. Az összeállítás a témához kapcsolódó honlapok felsorolásával zárul. Az anyaggyűjtés 2008. szeptember 18-án zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
ásványvíz
balneológia
csak olvasható bibliográfiák
gyógyfürdők
gyógyvíz
termálvíz
víz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1908-2009
Tételszám: 
100
Nyelv
angol
magyar

Fődi Attila: Koreanisztikai bibliográfia. A magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai

Leírás: 

A tematikus összeállítás a hazai Korea-kutatás irodalmát veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Korea
koreai irodalom
koreanisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1901-2013
Nyelv
angol
magyar

Ferge Zsuzsa. Bibliográfia

Leírás: 

Ferge Zsuzsa szociológus, a szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója, akinek honlapján olvasható az a folyamatosan bővülő bibliográfia, amely magyar és idegen nyelven megjelent könyveit (Könyvek magyar nyelven, Könyvek angol nyelven), írásait (Tanulmányok magyar nyelven, Tanulmányok angol nyelven) veszi számba. A tanulmányok, cikkek el is olvashatók.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ferge Zsuzsa, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

F. Kripner Veronika: Édesipar, cukrászat

Leírás: 

A bibliográfiában az édesiparral, édesipari termékekkel, cukrászattal foglalkozó könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe az összeállító, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK) katalógusanyagának felhasználásával. Az édesiparról szóló általános művek mellett megtalálhatók a csokoládéról, a csokoládékészítésről, a jégkrémekről, a fagylaltokról, valamint az édesítőszerekről szóló könyveket és folyóiratcikkeket, külön kiemelve ezek kereskedelmét, piaci helyzetét. A cukrászattal, a cukrásztermékekkel kapcsolatos dokumentumok egy másik fejezetben találhatók. Külön fejezetben kaptak helyet a témával kapcsolatos szakácskönyvek, a bibliográfia végén pedig a könyvtárban fellelhető édesipari, cukrászipari folyóiratokat címei olvashatók.
Az összeállításban szereplő publikációk és könyvek az OMgK állományában teljes terjedelmükben is megtalálhatók.
Az anyaggyűjtés 2013. április 2-án zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
élelmiszeripar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1955-2012
Tételszám: 
kb. 500
Nyelv
angol
magyar
német

Eötvös Loránd munkái és méltatása. Dolgozatok és dokumentumok gyűjteménye

Leírás: 

Az összeállítás Eötvös Loránd születésének 150. évfordulójára készült. Az összeállítók nem csak bibliográfiát, életrajzot készítettek, hanem Eötvös Loránd műveit szeretnék a fizika és a tudománytörténet iránt érdeklődőkkel jobban megismertetni. Így a dokumentumok közül olyanokat válogattak, melyek képernyőn olvasva is élvezhetőek, de törekedtek arra, hogy Eötvös Loránd munkásságának legfontosabb eredményéről, a torziós ingával végzett mérésekről szóló dokumentumok szerepeljenek, valamint arra, hogy német nyelvű publikációi is bekerüljenek a gyűjteménybe. Tudománypolitikai írásaiból az oktatás, a fizika tanítás és az Akadémia kérdéseivel foglalkozókból válogattak az összeállítók. Az "Eötvös Loránd Bibliográfia" az elektronikus formában megjelent cikkek közvetlen elérése mellett megmutatja azt is, hogy a lehetséges anyag mily csekély részét tudták az összeállítók itt közreadni. Az összeállítás a következő fejezetekre tagolódik: Bevezetés; Eötvös Loránd tudománypolitikai munkáiból; Levelek, versek, dokumentumok; Eötvös Loránd életéről és munkásságáról; Einige Arbeiten von Loránd (Roland) Eötvös; About Loránd (Roland) Eötvös.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Eötvös Loránd
fizika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1930-1998
Nyelv
angol
magyar
német

Életminőség-bibliográfia

Leírás: 

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtárában készült az a bibliográfia, amely az életminőség tárgykörében kíván az érdeklődőknek segítséget nyújtani a hazai és külföldi szakirodalomból készült válogatással.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
SE Magatartástudományi Intézet Harkai Schiller Pál Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészség
Típus
bibliográfia
Tételszám: 
1985-2006
Nyelv
angol
magyar
német

Egyenlő bánásmód. Szakirodalom

Leírás: 

A Magyar Helsinki Bizottság honlapján található az a betűrendes összeállítás, amely a témával kapcsolatos magyar és idegen nyelvű anyagból tesz közzé válogatást.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egyenlő bánásmód
jog
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1989-2007
Nyelv
angol
magyar
német

Chernel István (1865–1922) a madártan kutatója, a sísport magyarországi meghonosítója műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája

Leírás: 

Az összeállítás, amelyet Sragner Márta készített, Chernel István madártani, madárvédelmi, valamint síeléről szóló műveit veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
sísport
vadászat
Típus
bibliográfiai
Időszak: 
1882-1918
Nyelv
angol
magyar
német

Bozó Péter: Operett Magyarországon (1859–1960). Válogatott bibliográfia (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A hazai operett történetét összefoglaló tanulmányt tematikus, magyar és idegen nyelvű kiadványok leírását tartalmazó bibliográfiával zárja a szerző.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA BTK ZII, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
zenetörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-2011
Tételszám: 
81
Nyelv
angol
magyar
német

Biblioterápia – bibliográfia

Leírás: 

Könyvtáros Kolléga által működtetett virtuális „mackókönyvtár” egyik „polcán” található az az összeállítása, amely a biblioterápia szakirodalmából nyújt válogatást. Az összeállításban a magyar nyelvű tanulmányok, kötetek mellett idegen nyelvű szakirodalom könyvészeti leírásai is megtalálhatók. A gyűjteményben online olvasható tanulmányok, cikkek is bekerültek. A bibliográfiát, a témához kapcsolódó Linktár és Műelemzések gyűjteménye egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
biblioterápia
meseterápia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1978-2009
Nyelv
angol
magyar
Tartalom átvétel