angol

EconLit

Leírás: 

A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság "Journal of Economic Literature" és az "Index of Economic Literature" c. kiadványaiból állít össze. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar, és statisztika területén 1969-től megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett teljes szövegükkel tartalmaz könyvismertetéseket is. A találatok a képernyőn megjeleníthetők, kijelölhetők, sok szempont szerint rendezhetők, kétféle formátumban lementhetők, e-mail címre küldhetők. Az adatbázisban keresés lehetséges szerző, cím, tárgyszó, szabad szó szerint.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
American Economic Association
Tárgyszó
gazdaság
ipar
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
pénzügy
statisztika
üzleti élet
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Tételszám: 
kb. 500.000
Nyelv
angol

EBSCOhost

Leírás: 

Az EBSCOhost adatbáziscsomag 2012. első félévétől az EISZ program részévé vált. A szolgáltatás multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény,  amely bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat tartalmaz. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap található az adatbázis csomagban, amely folyamatosan bővül német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
EBSCO Publishing, Boston
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Chemical Abstracts (CA)

Leírás: 

A Chemical Abstracts a Chemical Abstracts Service által készített bibliográfiai adatbázis. Kémia, vegyipar és határterületeik 1987-1996, 2000-2003 évek közötti irodalmát ismerteti havi frissítéssel, angol nyelven. Főbb témakörök, melyek megtalálhatók benne: analitikai és fizikai kémia, alkalmazott kémia, biokémia, vegyészmérnöki irodalom, környezetvédelem, műanyagkémia, szerves és szervetlen kémia, gyógyszerkémia, radiokémia, toxikológia stb. Dokumentumtípusok, melyeket feldolgoz: folyóiratok, szabadalmak, kutatási jelentések, konferencia-kiadványok, disszertációk és könyvek. A rekordok bibliográfiai információt, kémiai neveket és témaköröket kifejező deszkriptorokat,  illetve kulcsszavakat, CAS RN-t és kivonatokat tartalmaznak.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Chemical Abstracts Service, USA
Tárgyszó
gyógyszerészet
kémia
környezeti tudományok
műanyag
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
toxikológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1987-1996, 2000-2007
Nyelv
angol

CAB Abstracts

Leírás: 

Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (növénytudomány, állattudomány, egészség [humán], parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és termékek, mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok, szabadidő és turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklődő. A feldolgozott kiadványok 80%-a folyóirat, 2%-a könyv, 7%-a szakmai jelentések, belső kiadványok, 9%-a konferencia anyag.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
CAB International, UK
Tárgyszó
agrártudományok
élettudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1973-
Tételszám: 
kb. 4,5 millió
Frissítés: 
havonta
Nyelv
angol

Boston Spa Conferences

Leírás: 

Az adatbázis konferenciák, kongresszusok anyagát tartalmazza angol nyelven. A világ legteljesebbnek számító gyűjteményében téma, helyszín és időpont szerint lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
British Library Document Supply Centre
Tárgyszó
kongresszusok
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
konferenciák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1787-1999
Tételszám: 
335.000
Nyelv
angol

Biological abstracts

Leírás: 

Az adatbázis az élettudományok területén az egész világon megjelent valamennyi, számottevő folyóirat cikkeinek, konferencia kiadványoknak, könyveknek kivonatát, teljes bibliográfiai leírását tartalmazza.  A hagyományos biológiai tudományterületeken (botanika, zoológia, mikrobiológia) kívül magában foglalja az alkalmazott tudományokat (klinikai orvostudomány, állatorvos-tudomány, biotechnológia, környezettudományok, mezőgazdaság) is. Az interdiszciplináris tudományterületek (pl. biokémia, biofizika, biomérnöki tudományok) szintén részei az adatbázisnak. Visszamenőleg 5 évig kereshetők vissza a rövid összefoglalók, bibliográfiai adatatok.gazdasáég

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
BIOSIS, Philadelphia
Tárgyszó
biológia
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1992-1996, 2000-2005
Nyelv
angol

Berg Fashion Library

Leírás: 

A Berg Fashion Library olyan egyedülálló online portál, amely közös keresőfelület segítségével teszi elérhetővé az öltözködés, a viselettörténet, és a divat témakörében kulcsfontosságú referensz könyveket, e-könyveket, teljes szövegű folyóiratcikkeket, képeket és egyéb információkat. A portál kiváló információforrás mindazoknak, akik az antropológia, művészettörténet, történettudomány, kultúrakutatás, szociológia, folklór, muzeológia, vagy éppen a színház területén kutatnak, dolgoznak, tanítanak vagy végzik tanulmányaikat. A Berg Fashion Library többfajta keresési szisztémát tesz lehetővé, az adatbázisokban megszokott keresési módszereken kívül a keresőkérdéseket földrajzi helyre és időszakokra is lehet szűkíteni. A Berg Fashion Library 2011-ben elnyerte a Frankfurti Könyvvásár legjobb digitális termékért járó díját.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berg Publishers, London
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
antropológia
divat
művészettörténet
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

ATLA Religion Database with ATLASerials

Leírás: 

Az ATLASerials az Amerikai Teológiai Könyvtárak Szervezetének vallástudományi adatbázisa: folyóiratcikkeket, könyvismertetéseket, tanulmányokat tartalmaz a teológia minden területéről. Az ATLA adatbázisának mintegy 1 millió 400 ezer rekordja van. A folyóiratokon kívül többszerzős művek, így emlékkönyvek, konferenciakötetek szemlézését is végzi. Minden tanulmányt külön dolgoz fel, többszempontú visszakeresést biztosít, 1924-től napjainkig, teljes szövegű adatbázisában. (Információ az adtbázisról angol nyelven http://www.atla.com/products/catalogs/catalogs_atlas.html).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
American Theological Library Association, USA
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
vallás
vallástudomány
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1924-
Frissítés: 
negyedévente (február, május, augusztus, november)
Nyelv
angol
francia
német
spanyol
olasz

Analytical Abstracts

Leírás: 

Az angol nyelvű, havonta frissülő, 1980 óta kb. 300000 rekordot tartalmazó Analytical Abstracts a legfontosabb adatbázis az analitikai kémiával foglalkozó szakemberek számára. Nemzetközi irodalmat ismertetve vizsgálja az analitikai kémia minden területét (szerves kémia, szervetlen kémiai, yyógyszerészeti, környezetvédelem, mezőgazdasági stb.).  Az adatbázis hozzávetőlegesen 1300 folyóiratot, könyvet, konferenciai kiadványokat, műszerkatalógusokat és kutatási jelentéseket dolgoz fel. A szakirodalomból készített kivonatokat és azok tárgyszavazását az analitikai kémia szakemberei végzik. A keresésa bibliográfiai információra, a tárgyszavakra, a kivonat szavaira, kémiai nevekre és CAS RN-k alapján végezhető. A pontos keresés megkönnyítése érdekében a RSC egy külön rendszert vezetett be, melynek lényege, hogy az előforduló anyagokról megtudhatjuk az adatbázisból, hogy az illető anyagot analizálták vagy mátrixként szerepel az irodalomban.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
The Royal Society of Chemistry, Cambride
Tárgyszó
kémia
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1980-2006
Tételszám: 
400.000
Nyelv
angol

ACM Digital Library

Leírás: 

Az Association for Computing Machinery adatbázisa az ACM kiadásában megjelenő folyóiratok és konferenciaanyagok bibliográfiai adatait és teljes szövegű elektronikus változatát tartalmazza 1985-től. Az adatbázisban a következő témákkal kapcsolatos folyóiratokra kereshetünk: mesterséges intelligencia, számítógép hálózatok, számítógép-programozás, programozási nyelvek, számítógépes grafika, számítógépes szimuláció, szoftverfejlesztés.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Association for Computing Machiner
Tárgyszó
informatika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
számítástechnika
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1985-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

SzocioWeb. A magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa, 1970-2006

Leírás: 

Az adatbázis, amelynek anyaga a szociológia lehető legtágabb értelmezésén, határterületeinek legkiterjedtebb körén alapul, a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia több mint 30 évét reprezentálja.  A tematikus keresést a szociológiát és határterületeit lefedő tágabb témakörök és a részletezőbb fogalmakat leíró, javarészt tezauruszba rendezett tárgyszavak, valamint a címeket helyenként kiegészítő, rövid annotációk segítik. A bibliográfiai leírások a Szociológiai Információ régebbi évfolyamaihoz igazodnak, akárcsak az anyag tematikus szerkezete, melyet annak idején az UNESCO International Bibliography of Social Sciences.Sociology sorozatához igazította. A tárgyszó-rendszer a könyvtár folyamatos fejlesztésének az eredménye. Az adatbázis angol nyelvű keresőfelülettel is rendelkezik. A bibliográfiai tételek idegen nyelvű címfordítás alapján visszakereshetők. Az angol nyelvű verzióban három alapvető szociológiai folyóirat angol nyelvű kivonatainak teljes szövegét közöljük. A dokumentumok legnagyobb része a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2006
Tételszám: 
120.000
Nyelv
angol
magyar

Romológiai gyűjtemény

Leírás: 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára honlapján olvasható az az összeállítás, amely a könyvtár Romológiai gyűjteményét teszi közzé. A gyűjteményben könyvek, folyóiratok mellett, hangfelvételek, videók stb. is megtalálhatók. Az összeállításban lehetőség van egyszerű keresésre. A kiválasztott dokumentumra kattintva megjelenik a tárgyszavakkal kiegészített bibliográfiai leírás.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára, Budapest
Tárgyszó
cigányság
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
pedagógia
romológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1990-2002
Tételszám: 
144
Nyelv
angol
cigány nyelvek
magyar

RISM (Repertoire Internationale des Sources Musicales)

Leírás: 

A Repertoire Internationale des Sources Musicales, magyarul Zenei források nemzetközi jegyzéke az 1770-ig született zeneszerzők egyházi- és világi gyűjteményekben fellelhető kéziratos zeneműveit, valamint az 1800 előtt kiadott zeneműveket tárja fel. A kéziratok a különböző egyházi, könyvtári gyűjteményekben, archívumokban, magángyűjteményekben találhatók, de bibliográfiai adataik a kotta incipittel együtt megtalálhatók az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
zene
zeneművek
zenetudomány
Típus
bibliográfia
Nyelv
angol
francia
német

Recepciós adattár

Leírás: 

A Recepciós Adattár folyamatosan figyelemmel kíséri, gyűjti és feldolgozza a magyar irodalom külföldi (jelenleg német, francia és angol) recepcióját, adatbázis formájában hozzáférhetővé téve a szakemberek és a nagyközönség számára. A Bécsi Literaturhaus Kelet-Európa Dokumentációjának 1989 és 1997 között gyűjtött és manuálisan feldolgozott mintegy ezer tétele képezi az adatbázis törzsanyagát. Az adatbázis jelenleg tartalmazza az 1989-től német, francia és angol nyelvterületen, fordításban kiadott magyar könyvekről szóló recenziókat, magyar szerzők külföldi lapokban megjelent szépirodalmi és publicisztikai írásait, valamint magyar szerzőkkel készült interjúkat. Az adatbázis építése 2007-ben lezárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
magyar irodalom
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
magyar szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1989-2007
Nyelv
angol
francia
magyar
német

REAL – az MTA Könyvtárának Repozitóriuma

Leírás: 

Az adatbázis az OTKA által támogatott kutatások publikációinak teljes szövegű anyagát tartalmazza, amelyben keresés és böngészés (év, tárgy) lehetséges. Az összeállításban olvasható cikkeket, regisztráció után, a szerzők töltik fel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Open Access. Irodalomjegyzék

Leírás: 

Az összeállítás a Open Access (nyílt hozzáférésű) témaköréhez kapcsolódó nemzetközi cikkeket, tanulmányokat gyűjtötte egybe, mellékelve a írások linkjét is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen
Tárgyszó
nyílt hozzáférés
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Open Access
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2000-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ókortudományi bibliográfiák, adatbankok

Leírás: 

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae honlapján található összeállítás különböző, a klasszika-filológia tárgykörébe tartozó – többek között bibliográfiákat és „adatbankokat” – tesz közzé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
CHSEC, Budapest
Tárgyszó
humántudományok
klasszika-filológia
ókortudomány
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
történettudomány
Típus
adattár
bibliográfia
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
görög
latin
német
holland

MIDRA (Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár)

Leírás: 

Az adatbázis több gyűjteményhez való hozzáférést biztosítja: PhD disszertációk, Selmeci műemlékkönyvtár, tananyagok, tudományos művek stb. A szolgáltatások jelentős része - beleértve a keresést, a böngészést, a dokumentumok megjelenítését - bárki számára szabadon elérhető, vagyis nem szükséges hozzá regisztráció. A weboldalon található dokumentumok között többféle szempont szerint lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolc
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
német

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT adatbázis)

Leírás: 

Az adatbázis létrehozását a Magyar Tudományos Akadémián kívül négy szervezet - a Magyar Akkreditációs Bizottság, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Rektori Konferencia, valamint az Országos Doktori Tanács határozta el - amelyhez 19 további intézmény is csatlakozott. A programot az MTA Kutatásszervezési Intézete működteti. Az adatbázis építésében résztvevő  intézmények valamennyi  kutatója tudományos munkásságát, tudományos teljesítményét jellemző adat ellenőrzött módon kerül be az adatbázisba. Ugyancsak bekerülnek e tudományos munkákra vonatkozó hivatkozások is, valamint minden olyan adat, amelyeket figyelembe vesznek különböző döntéseknél (pályázat elbírálása, egyetemi tanári kinevezés stb.). Ezért a program működtetői abban reménykednek, hogy az adatbázisban minden magyar tudományos munka megjelenik. Az adtbázisban „gyorskeresés” és részletes keresés lehetséges. A találati lista tartalmazza a legfontosabb könyvészeti adatokat, illetve cikk esetében a folyóiratra és a megjelenésre vonatkozó adatokat, az idézettségi számot, valamint a online hozzáférés esetében a linket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA Kutatászervezési Intézet, Budapest
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1950-es évek-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Könyvek, cikkek az irodalomterápiáról

Leírás: 

A Magyar Irodalomterápiás Társaság honlapján olvasható összeállítás a témában megjelent magyar és idegen nyelvű dokumentumokból nyújt válogatást. A papíralapon megjelent dokumentumok bibliográfiai leírásai mellett online hozzáférhető cikkek is olvashatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Irodalomterápiás Társaság, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
biblioterápia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1968-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

HuVetA (Hungarian Veterinary Archive – Magyar Állatorvos-tudományi Achívum)

Leírás: 

A HuVetA a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar tudományos dolgozatainak gyűjteménye. Megtalálhatók benne a karon íródott szakdolgozatok, doktori (PhD) értekezések, történeti anyagok, szakcikkek stb. Az adatbázisban szerzőre, évre, tárgyszóra stb.  lehet keresni. A találatok online olvashatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
állatorvos-tudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1900-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Gerontoedukáció. Bibliográfia

Leírás: 

A budapesti Zsigmond Király Egyetemen az idősek helyzetével, problémáival foglalkozó tudományos műhelyt hoztak létre, Gerontoedukációs Kutatóközpont néven. Mivel a világ fejlettebb részén a társadalmak jelentősen idősödnek, a korfa fölfelé szélesedik, ezért nagyon fontos, hogy idősek nemcsak egészségügyileg legyenek jó állapotban, hanem képesek legyenek minél tovább a munkaerőpiacon maradni, illetve átképezzék magukat új állásokra, korszerű ismeretekre. A kutatóközpont ehhez próbál segítséget nyújtani azzal, hogy ezekben a témákban szervez konferenciákat, vitákat, könyvbemutatókat, stb. Az egyetem honlapján a témával kapcsolatos bibliográfia is olvasható, amely az utóbbi évtizedben, a témában megjelent könyvek, folyóiratcikkeket veszi számba. A cikkek, tanulmányok nagy része online hozzáférhető, illetve a jegyzék kiegészül a témához kapcsolódó weboldalak linkjével.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Zsigmond Király Egyetem. Gerontoedukációs Kutatóközpont, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
andragógia
gerontológia
tanulás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2011
Nyelv
angol
magyar

Diplomamunkák (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar)

Leírás: 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára honlapján olvasható az az összeállítás, amely a könyvtár gyűjteményében található diplomamunkák adatait teszi közzé. Az összeállításban lehetőség van keresésre is (szerző, szakdolgozat megjelenésének éve, témavezető stb.), majd a kiválasztott dokumentumra kattintva megjelenik a dokumentum leírása.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
pedagógia
szakdolgozatok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-
Tételszám: 
3088
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol
magyar

Consultant

Leírás: 

Diagnosztikai szakértői rendszer, amely a megadott tünetek alapján egy lehetséges diagnózist állít fel, vagy megadja a diagnózis rövid leírását: az általános leírást, az érintett fajokat, a tüneteket, és hivatkozik az alapvető szakirodalomra. Az ingyenes adatbázis 500 tünetet, kb. 7000 diagnózist és kb. 18000 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz (mintegy 3000 web-es hivatkozással). Az adatbázisban tünet vagy diagnózis szerint lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
állatorvos-tudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

BME Publikációs adatbázis

Leírás: 

Az adatbázis építésének elsődleges célja összegyűjteni és több szempontból kereshetővé tenni az intézmény oktatóinak, dolgozóinak nyomtatott, vagy elektronikus formában megjelent publikációit, tudományos és egyéb jellegű munkáit; másrészt automatikus pontszámításaival a szerzők számára nyújt többletszolgáltatást doktori értekezések beadása előtt. Az adatbázis a következő típusú publikációkat tárolja: folyóiratcikkek, konferenciacikkek és -kiadványok, könyvek, könyvfejezetek, disszertációk, szabadalmak és egyéb publikációk. A publikációs lista többféle formátumban, angol nyelven is letölthető. Amíg az adatbázisban való a böngészés bárki számára hozzáférhető, addig bizonyos „többletszolgáltatások” csak regisztrált olvasók számára érhetők el. Az adatbázist 2014. június 20-án lezárták!

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BME OMIKK, Budapest
Tárgyszó
gazdaság
műszaki tudományok
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
számítástechnika
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol
magyar

Bibliotheca Eruditionis. A Kárpát-medence olvasmányműveltsége, 1500-1700

Leírás: 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, illetve az Egyetemi Könyvtárban, majd a Művelődéstörténeti Intézetben két évtizede folynak olyan szervezett kutatások, amelyek a Kárpát-medence XVI-XVIII. századi olvasási szokásait tárják fel. A kutatási és alkalmazási program első eredményeképpen a magyarországi művelődéstörténet XVI-XVIII. századi korszakának tanulmányozásához adatbázisrendszer jött létre, amely alapkutatási eredményeket dolgoz fel a szellemtudományokban ritkaságnak számító kvantitatív kataszterrel, és amelyet egyedülállóan egészít ki a korpusz egy jelentős részének multimédiás bemutatása (könyvek, kötések, illusztrációs anyag). A Bibliotheca Eruditionis könyvtörténeti adatbázisokat, olvasmánytörténeti adatbázisokat és A Zrínyi-könyvtár 3D-s rekonstrukciója című adatbázis tartalmazza. Keresni lehet teljes szövegre, szerzőre, címre, formátumra, kiadásra, nyelvre stb.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
OSZK, Bp. - SZTE Központi Könyvtár,Szeged
Tárgyszó
könyvek
könyvtörténet
olvasmánytörténet 16-18. sz.
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1500-20. sz.
Tételszám: 
40664
Nyelv
angol
latin
magyar
német
olasz

Ajánló bibliográfia a kompetenciáról

Leírás: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján olvasható az a bibliográfiai összeállítás, amely – a teljesség igénye nélkül – ad válogatást a kompetencia kérdésével foglalkozó hazai és nemzetközi szakirodalomból. A cikkek nagyrésze online olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Olvasáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1981-2005
Nyelv
angol
magyar

Agris

Leírás: 

Az adatbázis a mezőgazdaság (halászat, erdőgazdálkodás, takarmányozás), állatorvos-tudomány területéről dolgoz fel kiadványokat (75%-ban folyóiratot, 25%-ban pedig számos egyéb dokumentumot). Ennek köszönhetően a rekordok száma több mint 1 millió, az éves gyarapodás pedig kb. 168000. Az adatbázist havonta frissítik.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
FAO (Food and Agriculture Organization)
Tárgyszó
állatorvos-tudomány
élelmezés
erdészet
halászat
mezőgazdaság
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1975-
Frissítés: 
havonta
Nyelv
angol

Agricola (AGRICultural OnLine Access)

Leírás: 

Az adatbázis a mezőgazdaság témaköréből 1970 óta több millió rekordot tartalmaz. A feldolgozott könyvek és számos egyéb dokumentum nyomán évente kb. 100000 tétellel gyarapodik az adatbázis, amelyet havonta frissítenek. Keresni lehet szerzőre, címre, ISSN és ISBN számra.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
National Agriculture Library
Tárgyszó
mezőgazdaság
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
havonta
Nyelv
angol

GALE Literary Sources adatbázis

Leírás: 

Az integrált keresővel 8 irodalmi adatbázisban lehetséges a keresésés: Dictionary of Literary Biography Complete Online, Literature Criticism Online, Literature Resource Center, LitFinder, MLA International Bibliography, Scribner Writers Series, Something About the Author Onlin, Twayne's Authors on GVRL.   

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
irodalomtörténet
irodalomtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
16. sz.-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
Tartalom átvétel