angol

Kreativitáskutatás. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának honlapján olvasható az a bibliográfia, amely a kreativitás, a kreativitáskutatás iránt érdeklődő hallgatók mellett, a témában elmélyülni kívánoknak is segítséget nyújt. A bibliográfia kronológiában tartalmazza az összegyűjtött szakirodalmat, melyek között vannak online olvasható cikkek, tanulmányok is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2009
Nyelv
angol
magyar
német

Kommunista vezetők. Bibliográfia

Leírás: 

A Kommunizmuskutató Intézet honlapján olvasható az az összeállítás, amely a magyarországi kommunista vezetők életrajzát, tevékenységét gyűjti össze.  Ezt az összeállítást bibliográfia egészíti ki, amely a Segédkönyv Politikai Bizottság tanulmányozásához című, 1989-ben megjelent kiadvány anyaga.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kommunizmuskutató Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
életrajzok
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-1989
Tételszám: 
234
Nyelv
angol
magyar
német

Klímaváltozás és hatásai a mezőgazdaságban. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfiában a könyvtár állományába tartozó, a klímaváltozással és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2007. március 22-én zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
klímaváltozás
meteorológia
mezőgazdaság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2007
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
magyar
német

Kiss Gábor: Magyar egyházjogi bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás célja, hogy a magyar nyelven és magyar szerzőktől eddig a kánoni jog témájában megjelent cikkeket, publikált írásokat összegyűjtse. A források szerteágazó volta és az anyag nagysága miatt folyamatosan frissül az adatbázis. Feldolgozásra került még a Kánonjog, illetve a Folica Canonica c. folyóirat is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egyház
jog
jogtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
18. sz.-2012
Frissítés: 
1933
Nyelv
angol
magyar
német
olasz

Kéri Katalin: Távoli tájak - ismeretlen gyerekek (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez. Az 1997-ben megjelent, és 2002 óta a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható kötetben, különböző országok történetéről szóló monográfiák azon részleteit válogatta össze Kéri Katalin, amelyek a nevelésről, az oktatásról, és a gyermekek életmódjáról szólnak. Az olvasó kedvére kalandozhat kongói kunyhókban és buddhista kolostorokban, szigorú kínai vizsgákra és derűs azték házakba látogathat el, a tematikus (Afrika, Ázsia, Az iszlám világa, Közép- és Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) ajánló bibliográfia révén pedig újabb olvasmányok segítségével bővítheti ismereteit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nevelés
oktatás
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1907-1995
Tételszám: 
68
Nyelv
angol
francia
magyar

Jakucs László (1926-2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár munkássága

Leírás: 

Jakucs Lászlóné gyűjtésének felhasználásával Sragner Márta könyvtáros, bibliográfus készítette a kétnyelvű összeállítást, amely a nemzetközi hírű tudós munkásságát mutatja be könyvei, cikkei, valamint a vele készült beszélgetések alapján.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
barlangtan
csak olvasható bibliográfiák
tudománytörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1942-2001
Nyelv
angol
magyar

Jacques Lacan. Életrajz és bibliográfia

Leírás: 

A francia pszichoanalitikus műveit veszi számba a bibliográfia, amelyet Erős Ferenc állított össze. A gyűjtemény a legfontosabb életrajzi adatok mellett a franciául, németül, angolul, magyarul megjelent könyveiből és „szövegeiből”, valamint a róla szóló magyar nyelvű írásokból, és a pszichoanalitikus gondolatvilágának megértését segítő művekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenesi
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Lacan, Jacques
pszichoanalízis
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1933-1999
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Hungarian Electronic Journal of Sciences

Leírás: 

A 'Hungarian Electronic Journal of Sciences' elektronikus újság, amely gyors publikálási lehetőséget kíván biztosítani magyar és nem magyar kutatóknak. Az újság témák szerint szekciókra tagozódik, amely folyamatosan bővül. A keresés szekcióként lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Gyógyvizeink. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr Székely Sándor készítette és Kripner Veronika frissítette az OMgK állományából készített ajánló bibliográfiát, amely a könyvtár honlapján olvasható. Az összeállítás a természetes ásványvizekkel, gyógyvizekkel, termálvizekkel és gyógyfürdőkkel, balneológiával kapcsolatos könyveket, kiadványokat és folyóiratcikkeket gyűjtöti egybe. Az egyes tételeket aktualitásuk, újdonságuk értéke szerint találhatók  a témacsoportokon belül, azaz a legfrissebbtől kezdődően megjelenésük évének sorrendjében következnek egymás után. A tételek bibliográfiai leírása mellett a dokumentumok raktári száma is megtalálható. Az összeállítás a témához kapcsolódó honlapok felsorolásával zárul. Az anyaggyűjtés 2008. szeptember 18-án zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
ásványvíz
balneológia
csak olvasható bibliográfiák
gyógyfürdők
gyógyvíz
termálvíz
víz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1908-2009
Tételszám: 
100
Nyelv
angol
magyar

Fődi Attila: Koreanisztikai bibliográfia. A magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai

Leírás: 

A tematikus összeállítás a hazai Korea-kutatás irodalmát veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Korea
koreai irodalom
koreanisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1901-2013
Nyelv
angol
magyar

Ferge Zsuzsa. Bibliográfia

Leírás: 

Ferge Zsuzsa szociológus, a szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója, akinek honlapján olvasható az a folyamatosan bővülő bibliográfia, amely magyar és idegen nyelven megjelent könyveit (Könyvek magyar nyelven, Könyvek angol nyelven), írásait (Tanulmányok magyar nyelven, Tanulmányok angol nyelven) veszi számba. A tanulmányok, cikkek online olvashatók.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ferge Zsuzsa, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

F. Kripner Veronika: Édesipar, cukrászat

Leírás: 

A bibliográfiában az édesiparral, édesipari termékekkel, cukrászattal foglalkozó könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe az összeállító, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és a Mezőgazdasági Könyvtár  katalógusanyagának felhasználásával. Az édesiparról szóló általános művek mellett megtalálhatók a csokoládéról, a csokoládékészítésről, a jégkrémekről, a fagylaltokról, valamint az édesítőszerekről szóló könyveket és folyóiratcikkeket, külön kiemelve ezek kereskedelmét, piaci helyzetét. A cukrászattal, a cukrásztermékekkel kapcsolatos dokumentumok egy másik fejezetben találhatók. Külön fejezetben kaptak helyet a témával kapcsolatos szakácskönyvek, a bibliográfia végén pedig a könyvtárban fellelhető édesipari, cukrászipari folyóiratokat címei olvashatók.
Az összeállításban szereplő publikációk és könyvek az OMgK állományában teljes terjedelmükben is megtalálhatók.
Az anyaggyűjtés 2013. április 2-án zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
élelmiszeripar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1955-2012
Tételszám: 
kb. 500
Nyelv
angol
magyar
német

Eötvös Loránd munkái és méltatása. Dolgozatok és dokumentumok gyűjteménye

Leírás: 

Az összeállítás Eötvös Loránd születésének 150. évfordulójára készült. Az összeállítók nem csak bibliográfiát, életrajzot készítettek, hanem Eötvös Loránd műveit szeretnék a fizika és a tudománytörténet iránt érdeklődőkkel jobban megismertetni. Így a dokumentumok közül olyanokat válogattak, melyek képernyőn olvasva is élvezhetőek, de törekedtek arra, hogy Eötvös Loránd munkásságának legfontosabb eredményéről, a torziós ingával végzett mérésekről szóló dokumentumok szerepeljenek, valamint arra, hogy német nyelvű publikációi is bekerüljenek a gyűjteménybe. Tudománypolitikai írásaiból az oktatás, a fizika tanítás és az Akadémia kérdéseivel foglalkozókból válogattak az összeállítók. Az "Eötvös Loránd Bibliográfia" az elektronikus formában megjelent cikkek közvetlen elérése mellett megmutatja azt is, hogy a lehetséges anyag mily csekély részét tudták az összeállítók itt közreadni. Az összeállítás a következő fejezetekre tagolódik: Bevezetés; Eötvös Loránd tudománypolitikai munkáiból; Levelek, versek, dokumentumok; Eötvös Loránd életéről és munkásságáról; Einige Arbeiten von Loránd (Roland) Eötvös; About Loránd (Roland) Eötvös.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Eötvös Loránd
fizika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1930-1998
Nyelv
angol
magyar
német

Egyenlő bánásmód. Szakirodalom

Leírás: 

A Magyar Helsinki Bizottság honlapján található az a betűrendes összeállítás, amely a témával kapcsolatos magyar és idegen nyelvű anyagból tesz közzé válogatást.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Helsinki Bizottság, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egyenlő bánásmód
jog
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1989-2007
Nyelv
angol
magyar
német

Dr. Veszelszki Ágnes: Bibliográfia

Leírás: 

Dr. Veszelszki Ágnes nyelvész, újmédia-kutató, egyetemi oktató honlapján olvasható az a bibliográfia, amely az egyetemi kurzusain feldolgozott ténakörökhöz, kutatási területekhez kapcsolódó dokumentumokat veszi számba (pl. Verbális agresszió, tabutörés, káromkodások; Kutatásmódszertan; Norma és nyelvhaszálat; Marketolingvisztika, hírdetések nyelve, reklámnyelv, PR).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
dr. Veszelszki Ágnes
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nyelvészet
nyelvtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
német

Bozó Péter: Operett Magyarországon (1859–1960). Válogatott bibliográfia (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A hazai operett történetét összefoglaló tanulmányt tematikus, magyar és idegen nyelvű kiadványok leírását tartalmazó bibliográfiával zárja a szerző.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA BTK ZII, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
zenetörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-2011
Tételszám: 
81
Nyelv
angol
magyar
német

Biblioterápia – bibliográfia

Leírás: 

Könyvtáros Kolléga által működtetett virtuális „mackókönyvtár” egyik „polcán” található az az összeállítása, amely a biblioterápia szakirodalmából nyújt válogatást. Az összeállításban a magyar nyelvű tanulmányok, kötetek mellett idegen nyelvű szakirodalom könyvészeti leírásai is megtalálhatók. A gyűjteményben online olvasható tanulmányok, cikkek is bekerültek. A bibliográfiát, a témához kapcsolódó Linktár és Műelemzések gyűjteménye egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
biblioterápia
meseterápia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1978-2009
Nyelv
angol
magyar

Bendefy László (1904–1977) történész, geodéta, kartográfus, természettudós, tudománytörténész önálló műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája

Leírás: 

Sragner Márta könyvtáros, bibliográfus tematikus csoportosításban (pl. régészet, őstörténet, földrajzi, földtudományi, hidrológiai, geodéziai stb. önálló művek, jeles személyekről írt cikkek), azon belül pedig időrendben, adja közre Bendefy Lászlónak a számos tudományterületen tevékenykedő tudós önálló műveinek és szakcikkeinek bibliográfiáját.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
alkalmazott tudományok
csak olvasható bibliográfiák
természettudományok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1924-1979
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Andrássy Péter: A Kitaibel Pál tevékenységéhez kapcsolódó irodalom bibliográfiája 1957-től

Leírás: 

Jávorka Sándor az Akadémiai Kiadó gondozásában 1957-ben megjelent Kitaibel Pál című könyvének Xl. fejezetében: "Kitaibel Pál életére és munkásságára vonatkozó fontosabb irodalom" megnevezéssel ad idősorrendbe összeállított bibliográfiát 1792-től. Ez az összeállítás ennek a bibliográfiának a folytatásaként, az 1957 után megjelent írásokat tartalmazza szerzői betűrendben, két csoportba sorolva. Az elsőben a Kitaibel életét, munkásságát bemutató írások; a másodikban pedig a Kitaibelre való utalások találhatók, különböző témakörű közleményekben. A folyóiratok, a napilapok esetében az évfolyamot, a megjelenés évét, a füzetszámot, valamint az oldalszámot közli az összeállító a szerzők neve és az írás címe után.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny, Sopron
Tárgyszó
biológia
csak olvasható bibliográfiák
természettudományok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2001
Tételszám: 
93
Nyelv
angol
magyar
német

A magyarországi munkaszolgálat a második világháború alatt. Bibliográfia

Leírás: 

A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma honlapján olvasható összeállításokat, bibliográfia egészíti ki. Az első rész a legfontosabb Szakirodalom és forrásmunkák, a második rész pedig a Visszaemlékezések egyszerűsített könyvészeti leírásait tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
A Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeuma, Cfát (Izrael)
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
holokauszt
Magyarország története 20. sz.
zsidóság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-2007
Tételszám: 
47
Nyelv
angol
magyar
német

A magyar rendszerváltás bibliográfiája

Leírás: 

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány honlapján olvasható az a bibliográfia, amelyet Győri László állított össze az 1989-es rendszerváltozás tanulmányozásház. A több tucat, zömében, magyar nyelvű dokumentum könyvészeti adatait betűrendben tartalmazó összeállítás első része a Forrásokat (Könyvek; Cikkek, tanulmányok), míg a második része a Feldolgozásokat (Könyvek; Cikkek, tanulmányok) gyűjti egybe.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány, Budapest
Tárgyszó
Magyarország története 20. sz.
Típus
csak olvasható bibliográfiák
bibliográfia
Időszak: 
1988-2009
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Hódmezővásárhelyi Kistérségi Adatbázis

Leírás: 

A kistérség településein - Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas - működő kulturális intézmények és civil szervezetek által szolgáltatott közhasznú információkat tartalmaz az adatbázis. Az ún. Közhasznú Információ Szolgáltatás a mindennapi életvitelhez  szükséges információkat közvetíti a használók felé. Ide tartoznak az önkormányzati, a kormányzati, a jogi, a turisztikai, a fogyasztói információk (üzletek, cégek, mesterek), valamint az oktatással, a pályaválasztással, a továbbképzéssel, valamint a pályázatírással kapcsolatos tudnivalók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyerekkönyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Hódmezővásárhely
közhasznú információk
Mártély
Mindszent
Székkutas
Típus
adattár
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
német

Balaton és vidéke. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr. Székely Sándor az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ állományából készítette az ajánló bibliográfiát, amely pl. a Vízminőség, vízháztartás, vízmérleg; A Balaton flórája és gerinctelen faunája; Halászat, horgászat, halállomány; Szőlő és borkultúra; Üdülés, idegenforgalom és turizmus, helytörténet; A Balaton-vidék élővilága, természeeti adottságai és értékei, tájhasználat témakörével foglalkozik. Külön fejezetben sorakoznak a Régebbi írások a Balatonról és környékéről (1807-1920). A témacsoportokon belül elöl találhatók a legfrissebb kiadványok. A bibliográfiai leírásokat a a raktári jelzetek egészítik ki. A gyűjtés 2009. 09. 11-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1807-2009
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
latin
magyar
német

Zoological Record

Leírás: 

A zoológiával (a Zoological Record valamennyi nyomtatott szériájának anyaga) és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek, táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.) kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban, amelynek szerkesztői 4500 folyóiratot és számos egyéb dokumentumot használnak fel az adatbázis építéséhez, amelyben kb. 2 millió tétel található. A három havonta frissülő adatbázis éves gyarapodása kb. 72.000 rekord.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zoológia
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1978-
Frissítés: 
három havonta
Nyelv
angol

Zentralblatt MATH adatbázis

Leírás: 

A Zentralblatt MATH az elméleti és az alkalmazott matematika legrégebbi - 1868 óta épülő -, és egyik legteljesebb naponta frissülő adatbázisa. A FIZ Karlsruhe, a European Mathematical Society és a Springer-Verlag fejlesztése. Bibliográfiai adatok, absztraktok, ismertetők tárháza: a Zentralblatt oldalán olvasható tájékoztatás szerint több mint 3500 folyóirat és 1100 sorozat publikációit figyelemmel kísérve mintegy 2,8 millió bibliográfiai adatot tartalmaz. A Zentralblatt MATH hivatkozás-keresést is lehetővé tesz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
FIZ Karlsruhe GmbH
Tárgyszó
matematika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1868-
Frissítés: 
naponta
Nyelv
angol
német

Web of Science

Leírás: 

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Interdiszciplináris, amelynek hetente frissített anyaga a tudomány egész területére kiterjed. Tudományos szempontok szerint rendszerez, valamint sokoldalú keresést biztosít, és kb. 8700 folyóiratot szemléz. A WoS szolgáltatása a citációs index, amely lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is feltárja.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
az EISZ használatára jogosult intézménykben
Közreadó: 
Institute for Scientific Information
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1900-
Frissítés: 
hetente
Nyelv
angol

The Music Index Online

Leírás: 

A Harmonie Park Press által létrehozott The Music Index Online a zenei időszakos szakirodalom egyetlen legátfogóbb téma- és szerzői útmutatója. A The Music Index Online 1949 óta érhető el nyomtatott formában. Több mint 40 ország, mintegy 850 zenei periodikumából vett átvizsgált adatot foglal magában. Az adatbázis könyvismertetéseket, nekrológokat, hírközlő periodikumokat, zenéről, zenészekről és a zenei iparról szóló híreket és cikkeket idéz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-es évek-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

SIGLE

Leírás: 

A multidiszciplináris adatbázis, a "szürke" (nem hagyományos) irodalom - kutatási jelentések, konferencia anyagok, disszertációk, stb. - bibliográfiai leírásait tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
European Association for Grey Eplotitation
Tárgyszó
disszertációk
konferenciák
kutatási jelentések
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1981-1996
Nyelv
angol

Proquest Military Collection

Leírás: 

Az adatbázis, több mint 500 folyóiratot tár fel a hadtudomány területén.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
UMI
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

ProQuest Library Science

Leírás: 

A világ számos országának könyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. Kurrensen 144 folyóiratot dolgoz fel, ebből több mint száz folyóirat teljes szövege hozzáférhető, a legfrissebb számokat is beleértve. Összesen több mint 2000 folyóirat-évfolyam cikkeinek adatai kereshetők benne, és csaknem 1500 évfolyam, szabadon egyébként nem hozzáférhető teljes szövege érhető el rajta keresztül. A ProQuest e teljes szövegű szolgáltatása 2011-ben jelent meg, és épít a KSZK által korábban előfizetett LISA (Library and Information Science Abstracts) adataira, illetve tapasztalataira.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
információtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
Tartalom átvétel