angol

Fődi Attila: Koreanisztikai bibliográfia. A magyarországi Korea-kutatás átfogó bibliográfiai adatai

Leírás: 

A tematikus összeállítás a hazai Korea-kutatás irodalmát veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MEK, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Korea
koreai irodalom
koreanisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1901-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Szél Tivadar (1893-1964) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Körmendi Gábor és Lencsés Ákos állította össze. Műveinek bibliográfiai leírását szakmai – és ezen belül időrendi – csoportosításban teszik közzé a szerkesztők. A bibliográfiában közzétett anyag nagy része a KSH Könyvtárban megtalálható. A Nagy magyar statisztikusok sorozatban megjelent összeállítás Szél Tivadar életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Róla és műveiről szóló irodalom mellett doktori értekezésének kézirata is olvasható a kiadványban, amelyet címmutató zár.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Szél Tivadar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1916-1993
Tételszám: 
225
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Kiállítások ajánló jegyzéke

Leírás: 

A Néprajzi Múzeum honlapján olvashatók azok, az elsősorban diákoknak készült ajánló jegyzékek, amelyek az utóbbi évek kiállításaihoz (pl. Amazónia. Utak az indiánokhoz; Élő népművészet; Liszt Ferenc és a „czigány zene”) állítottak össze a Néprajzi Múzeum Könyvtárának munkatársai. A jegyzékben szereplő kiadványok könyvészeti adatai mellett a kiadvány könyvtári jelzete is megtalálható, amely a dokumentum kölcsönzését könnyítheti meg.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Néprajzi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
antropológia
etnográfia
magyar néprajz
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1878-2010
Tételszám: 
131
Nyelv
angol
magyar
német

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Sziráki Zsuzsanna: A regionális tudomány. Bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható. A tematikus (Nemzetközi szakirodalom, Magyar szakirodalom) összeállítás anyaggyűjtése 2012. július 31-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1953-2012
Nyelv
angol
francia
magyar

Sziráki Zsuzsanna: Határtudományok. A Regionális Kutatások Intézete munkatársai határtudományi kutatásinak bibliográfiája, 1984-2012

Leírás: 

Sziráki Zsuzsanna állította össze az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható a bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2012
Nyelv
angol
magyar
német

Sziráki Zsuzsanna: A Regionális Kutatások Intézete munkatársai kelet-, közép- és délkelet-európai kutatásainak bibliográfiája 1984–2011

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2011
Nyelv
angol
magyar

JSTOR

Leírás: 

Az adatbázis tudományos folyóiratokat tárol a folyóiratok indulásától kezdve az utolsó 3, illetve 5 év kivételével elsősorban a történettudomány, közgazdaságtan, antropológia, nyelvtudomány, szociológia, statisztika, politikatudomány, filozófia, matematika, növénytan és ökológia köréből. Az adatbázisban a folyóiratok címe, majd tartalomjegyzéke szerint igazodhatunk el, és kereshetünk az egyes cikkek címe, szerzője, illetve cikkek bármely szava alapján.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol

Grove Music Online

Leírás: 

Angol nyelvű, teljes szöveges adatbázis, amelyben a klasszikus zenei szócikkek mellett dzsessz, opera és populáris zene is megtalálható. Az adatbázis egyesíti a The New Grove Dictionary of Music and Musicians , a The New Grove Dictionary of Opera, a The New Grove Dictionary of Jazz és a Encyclopedia of Popular Music anyagát. A szöveget képek és hanganyagok egészítik ki. A találatok kinyomtathatóak, vagy e-mailben tovább küldhetőek. Az adatbázist havonta frissítik, amelyről leírás olvasható a What's New menüpont alatt. A Grove Music Online lehetővé teszi az információ több szempontú visszakeresését.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenészek
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol

A magyarországi munkaszolgálat a második világháború alatt. Bibliográfia

Leírás: 

A magyar nyelvterületről származó zsidóság emlékmúzeuma honlapján olvasható összeállítást bibliográfia egészíti ki. Az első rész a legfontosabb Szakirodalom és forrásmunkák, a második rész pedig a Visszaemlékezések egyszerűsített könyvészeti leírásait tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
A magyar nyelvterületről származó zsidóság emlékmúzeuma, Cfát
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
holokauszt
Magyarország története 20. sz.
zsidóság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-2007
Tételszám: 
47
Nyelv
angol
magyar
német

Könyvek, cikkek az irodalomterápiáról

Leírás: 

A Magyar Irodalomterápiás Társaság honlapján olvasható összeállítás a témában megjelent magyar és idegen nyelvű dokumentumokból nyújt válogatást. A papíralapon megjelent dokumentumok bibliográfiai leírásai mellett online hozzáférhető cikkek is olvashatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Irodalomterápiás Társaság, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
biblioterápia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1968-2011
Nyelv
angol
magyar

MLA (Modern Language Association) International Bibliography

Leírás: 

Az irodalomtudomány, a nyelvészet, a nyelvtudomány és a néprajz bibliográfiai adatbázisa, amely 3000, e tudományok területéhez tartozó tudományos folyóiratot és sorozatot ismertet, de tartalmazza a releváns monográfiákat, kongresszusi kiadványokat is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
irodalom
néprajz
nyelvészet
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-
Nyelv
angol

F. Kripner Veronika: Édesipar, cukrászat

Leírás: 

A bibliográfiában az édesiparral, édesipari termékekkel, cukrászattal foglalkozó könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe az összeállító, a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia és az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMgK) katalógusanyagának felhasználásával. Az édesiparról szóló általános művek mellett megtalálhatók a csokoládéról, a csokoládékészítésről, a jégkrémekről, a fagylaltokról, valamint az édesítőszerekről szóló könyveket és folyóiratcikkeket, külön kiemelve ezek kereskedelmét, piaci helyzetét. A cukrászattal, a cukrásztermékekkel kapcsolatos dokumentumok egy másik fejezetben találhatók. Külön fejezetben kaptak helyet a témával kapcsolatos szakácskönyvek, a bibliográfia végén pedig a könyvtárban fellelhető édesipari, cukrászipari folyóiratokat címei olvashatók.
Az összeállításban szereplő publikációk és könyvek az OMgK állományában teljes terjedelmükben is megtalálhatók.
Az anyaggyűjtés 2013. április 2-án zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
élelmiszeripar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1955-2012
Tételszám: 
kb. 500
Nyelv
angol
magyar
német

Irodalomjegyzék (A Pál utcai fiúk kiállításhoz)

Leírás: 

A 100 éves A Pál utcai fiúk című kiállítás (2007. október 11. – 2008. augusztus 31.) kapcsán készült  az Irodalomjegyzék, amely a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapján található. Az összeállítás néhány tétele online is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
magyar szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1890-2007
Tételszám: 
180
Nyelv
angol
magyar

Zenemű-adatbázis

Leírás: 

A Budapest Music Center honlapján található az az adatbázis, amely a magyar zeneszerzőket és műveiket tartalmazza. A keresés történhet név, mű, típus, és keletkezés szerint. A keresés eredményeként pontos információk tudhatók meg a kiválasztott zeneszerző művéről/műveiről (cím, keletkezés ideje, milyen típusu mű, előadók száma, bemutatás éve stb.)

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BMC, Budapest
Tárgyszó
magyar zeneszerzők
nem bibliográfiai adatbázisok
zeneművek
Típus
adattár
Időszak: 
18. sz.-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

World of Learning

Leírás: 

A világ tudományos kutatóintézeteinek, egyetemeinek, kulturális intézményeinek adatait (pl. professzorok, kutatók adatai; telefonszámok, címek) tartalmazó kiadvány elektronikus változata.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Taylor and Francis Group
Tárgyszó
egyetemek
kulturális intézmények
kutatóintézetek
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattárak
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

WBIS (World Biographical Information System) Online

Leírás: 

A Walter De Gruyter GMBH & Co. által kiadott World Biographical Information System (WBIS) Online adatbank 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye és közel 5.000.000 személy életrajzát tartalmazó rendszer.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Walter De Gruyter GMBH & Co., Berlin
Tárgyszó
életrajzok
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
16-20. sz.
Nyelv
angol
francia
német
olasz
román
spanyol

Toxnet (Toxicology Data Network)

Leírás: 

A kb. 3 millió rekordot tartalmazó toxikológiai adatbázis további adatbázisok gyűjtőhelye: HSBD (Hazardous Substances Data Bank), TOXLINE , ChemDplus , IRIS (Integrated Risk Information System), TRI (Toxic Chemical Release Inventory), CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System), GENE-TOX , DART/ETIC (Developmental and Reproductive Toxicology/Environmental Teratology Information Center).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
National Library of Medicine Specialized Information Services (NLM SIS)
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
toxikológia
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1965-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

The Times Digital Archive (1785-1985)

Leírás: 

A világ egyik legrégebben megjelenő napilapja online változatban is elérhető. Az adatbázisban egyszerű és összetett keresésre van lehetőség, valamint a kiválasztott cikk hasonmás szövegének a megjelenítésére, ahogyan a kiadványban megjelent.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
The Times
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1785-
Nyelv
angol

STADAT

Leírás: 

Az adatbázis tartalma: Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok, melyek táblázatos formában tekinthetők meg. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. Az adatbázis alapszolgáltatásai korlátozás nélkül, ingyenesen használhatóak. Egyes "kényelmi" szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe (adatküldés szerkeszthető formában, gyorsjelentések e-mail útján).

Hozzáférés módja: 
ingyenes/térítéses
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Scopus

Leírás: 

A Scopus az egyik legnagyobb absztrakt- és citációs adatbázis, amely lektorált szakirodalmat és minőségi webforrásokat tartalmaz. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól több mint 19.000 címet magában foglaló SciVerse Scopus a kutatók számára gyors, egyszerű és átfogó forrást kínál, amely támogatja a kutatási igényeket a tudományos, műszaki, orvosi és társadalomtudományi területen, valamint a művészetek és a humán tudományok terén is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
multidiszciplináris adatbázis
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1823-
Tételszám: 
kb. 20.000
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Science Direct

Leírás: 

A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó elektronikus folyóirat szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok elektronikus formában való terjesztése, ma kb. 1700 tudományos folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
műszaki tudományok
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
természettudományok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
évente
Nyelv
angol

PubMed

Leírás: 

Az orvos- és az élettudomány szakterületeit magában foglaló adatbázis, amely folyamatosan bővül. Több ezer feldolgozott folyóirat anyaga kereshető vissza az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NLM NCBI
Tárgyszó
élettudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1950-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

OECD iLibrary (korábban SourceOECD)

Leírás: 

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Ingyenes felületét és keresőjét bárki használhatja, ám az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák teljes szövegének megtekintése és letöltése csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból (1998 óta megjelent kiadványok). Emellett 15 OECD folyóirat teljes szövege olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey). Az OECD statisztikai adatbázisa szinte minden téren kínál adatokat és a felhasználók számára felajánlja azok exportálását is Excelbe, Beyond 20-20-ba és .csv formátumba.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
OECD
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1998-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Literature Online

Leírás: 

A Chadwyck kiadó "Literature Online" adatbázisában több mint 350 000 teljes szövegű mű (vers, próza és dráma) olvasható, a középkortól napjainkig. Az irodalmi művek mellett szerzőik életrajzát és a róluk szóló kritikai tanulmányokat, referensz műveket is megtalálhatjuk. A Literature Online-ban kereshetünk angol, amerikai, afro-amerikai, ír, kanadai költészetről, drámáról, prózáról, a Beowulf énektől a huszadik század végéig. Az adatbázis különlegessége, hogy a szöveges adatok, olvasmányok mellett 841 kortárs költő felolvasását hallgathatjuk előszóban, multimédiás alkalmazás segítségével.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
angolszász irodalom
nem bibliográfiai adatbázisok
világirodalom
Típus
teljes szövegű
Nyelv
angol

Kísérleti tárgyszó adatbázis

Leírás: 

Az adatbázis a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában épített, a Library of Congress tárgyszó-rendszerének fordításán alapuló tárgyszavakat, a Szegedi Egyetem Központi Könyvtárában épített szintén általános tárgyszókészletet, illetve az angol nyelvű MeSH, orvosi tárgyszó-rendszert tartalmazza. Mindegyik az érintett könyvtárak napi feldolgozó munkája által megkövetelt mértékben fejlődik mind mélységében, mind a feldolgozott szakterületek tekintetében. Az adatbázis lehetőséget nyújt az általános tárgyszó rendszer fogalmi hierarchiája mentén történő keresésre, és biztosítja több tárgyszó-rendszer egymás mellett élését egy bibliográfiai adatbázison belül. Az adatbázisban kulcsszavas kereséseket, a deszkriptorokat listázó böngésző keresést lehet végezni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
DEENK, Debrecen
Tárgyszó
könyvtártudomány
könyvtártudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
tárgyszó
tezauruszok
Típus
tárgyszójegyzék
Nyelv
angol
magyar

Jane's

Leírás: 

A világ legnagyobb katonai adatbázisából a következő "csomagok" online elérhetőségét biztosítja a könyvtár: Radar and electronic warfare systems (Radar és elektronikai hadviselési rendszerek), Armour and artillery (Páncélosok és tűzérség), Military vehicles and logistics (Katonai és logisztikai járművek), Infantry weapons (Gyalogsági fegyverek), Land-Based air defence (Földi telepítésű légvédelem), Terrorism watch report (Terrorizmus Figyelő).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Jane's Information Group
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

IMD World Competitiveness Yearbook

Leírás: 

A World Competitiveness Yearbook a világ egyik legelismertebb, évenként megjelenő kiadványa, amely a nemzeti és egyes regionális gazdaságok versenyképességét elemzi és rangsorolja. 51 országra és 9 régióra kiterjedően több száz ismérvet vizsgálnak, ezeket négy fő versenyképességi kategóriába gyűjtve: gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, az üzleti szektor hatékonysága és a (fizikai, technológiai, intézményi , humán) infrastruktúra. Az ötéves idősorok révén nemcsak a nemzetközi összehasonlítás válik lehetővé, de egy-egy gazdaság versenyképességének időbeli nyomon követése is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
IMD Inernational
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol

Eurostat

Leírás: 

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát. Az adatbázisban tematikus bontás szerinti böngészésre, egyszerű, és összetett keresésre van lehetőség. Az adatbázis tartalma anol, francia és német nyelven érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Statistical Office of the European Communities
Tárgyszó
Európai Unió
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
francia
német

Equist - Acélszabványok

Leírás: 

Az EQUIST a szabványos acélok adatbázisa, mely 18 ország, valamint az ISO és az EN szabványok adatait tartalmazza. A felhasználó kb. 70 különböző keresési kritérium alapján választhatja ki a megfelelő acélminőséget. A szolgáltatások bőséges lehetőséget adnak a vegyi összetétel, a mechanikai tulajdonságok, az acélok alkalmazási területei, a hőkezelés és a fizikai tulajdonságok alapján történő keresésre.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
acélszabványok
nem bibliográfiai adatbázisok
szabványok
Típus
adattár
Nyelv
angol
Tartalom átvétel