angol

Restitúció. Bibliográfia

Leírás: 

A második világháború idején elrabolt műkincsekről és a műkincs-restitúcióról tekintélyes mennyiségű idegen nyelven írt információ érhető el napjainkban. Magyarul azonban igen kevés ismeret áll az érdeklődők rendelkezésre. Ezért a honlap szerkesztői  az elrabolt műkincsekkel és a műkincs-restitúcióval kapcsolatos információk széleskörű bemutatására törekszenek, és ezt szolgálja a honlapon olvasható bibliográfia is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1946-2010
Nyelv
angol
magyar

Zenemű-adatbázis

Leírás: 

A Budapest Music Center honlapján található az az adatbázis, amely a magyar zeneszerzőket és műveiket tartalmazza. A keresés történhet név, mű, típus, és keletkezés szerint. A keresés eredményeként pontos információk tudhatók meg a kiválasztott zeneszerző művéről/műveiről (cím, keletkezés ideje, milyen típusu mű, előadók száma, bemutatás éve stb.)

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BMC, Budapest
Tárgyszó
magyar zeneszerzők
nem bibliográfiai adatbázisok
zeneművek
Típus
adattár
Időszak: 
18. sz.-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

WBIS (World Biographical Information System) Online

Leírás: 

A Walter De Gruyter GMBH & Co. által kiadott World Biographical Information System (WBIS) Online adatbank 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye és közel 5.000.000 személy életrajzát tartalmazó rendszer.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Walter De Gruyter GMBH & Co., Berlin
Tárgyszó
életrajzok
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
16-20. sz.
Nyelv
angol
francia
német
olasz
román
spanyol

Toxnet (Toxicology Data Network)

Leírás: 

A kb. 3 millió rekordot tartalmazó toxikológiai adatbázis további adatbázisok gyűjtőhelye: HSBD (Hazardous Substances Data Bank), TOXLINE , ChemDplus , IRIS (Integrated Risk Information System), TRI (Toxic Chemical Release Inventory), CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System), GENE-TOX , DART/ETIC (Developmental and Reproductive Toxicology/Environmental Teratology Information Center).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
National Library of Medicine Specialized Information Services (NLM SIS)
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
toxikológia
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1965-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

The Times Digital Archive (1785-1985)

Leírás: 

A világ egyik legrégebben megjelenő napilapja online változatban is elérhető. Az adatbázisban egyszerű és összetett keresésre van lehetőség, valamint a kiválasztott cikk hasonmás szövegének a megjelenítésére, ahogyan a kiadványban megjelent.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
The Times
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1785-1985
Nyelv
angol

STADAT

Leírás: 

Az adatbázis tartalma: Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai adatok, melyek táblázatos formában tekinthetők meg. Az adatgyűjtés és feldolgozás módszertanának ismertetése mellett különböző témakörökre vonatkozó gyorstájékoztatók és megyei kiadványok is letölthetők. Az adatbázis alapszolgáltatásai korlátozás nélkül, ingyenesen használhatóak. Egyes "kényelmi" szolgáltatások térítés ellenében vehetők igénybe (adatküldés szerkeszthető formában, gyorsjelentések e-mail útján).

Hozzáférés módja: 
ingyenes/térítéses
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Scopus

Leírás: 

A Scopus az egyik legnagyobb absztrakt- és citációs adatbázis, amely lektorált szakirodalmat és minőségi webforrásokat tartalmaz. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól több mint 19.000 címet magában foglaló SciVerse Scopus a kutatók számára gyors, egyszerű és átfogó forrást kínál, amely támogatja a kutatási igényeket a tudományos, műszaki, orvosi és társadalomtudományi területen, valamint a művészetek és a humán tudományok terén is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
multidiszciplináris adatbázis
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1823-
Tételszám: 
kb. 20.000
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Science Direct

Leírás: 

A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó elektronikus folyóirat szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok elektronikus formában való terjesztése, ma kb. 1700 tudományos folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
műszaki tudományok
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
természettudományok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
évente
Nyelv
angol

PubMed

Leírás: 

Az orvos- és az élettudomány szakterületeit magában foglaló adatbázis, amely folyamatosan bővül. Több ezer feldolgozott folyóirat anyaga kereshető vissza az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NLM NCBI
Tárgyszó
élettudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1950-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

OECD iLibrary (korábban SourceOECD)

Leírás: 

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Ingyenes felületét és keresőjét bárki használhatja, ám az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák teljes szövegének megtekintése és letöltése csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból (1998 óta megjelent kiadványok). Emellett 15 OECD folyóirat teljes szövege olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey). Az OECD statisztikai adatbázisa szinte minden téren kínál adatokat és a felhasználók számára felajánlja azok exportálását is Excelbe, Beyond 20-20-ba és .csv formátumba.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
OECD
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1998-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Literature Online

Leírás: 

A Chadwyck kiadó "Literature Online" adatbázisában több mint 350 000 teljes szövegű mű (vers, próza és dráma) olvasható, a középkortól napjainkig. Az irodalmi művek mellett szerzőik életrajzát és a róluk szóló kritikai tanulmányokat, referensz műveket is megtalálhatjuk. A Literature Online-ban kereshetünk angol, amerikai, afro-amerikai, ír, kanadai költészetről, drámáról, prózáról, a Beowulf énektől a huszadik század végéig. Az adatbázis különlegessége, hogy a szöveges adatok, olvasmányok mellett 841 kortárs költő felolvasását hallgathatjuk előszóban, multimédiás alkalmazás segítségével.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
angolszász irodalom
nem bibliográfiai adatbázisok
világirodalom
Típus
teljes szövegű
Nyelv
angol

Jane's

Leírás: 

A világ legnagyobb katonai adatbázisából a következő "csomagok" online elérhetőségét biztosítja a könyvtár: Radar and electronic warfare systems (Radar és elektronikai hadviselési rendszerek), Armour and artillery (Páncélosok és tűzérség), Military vehicles and logistics (Katonai és logisztikai járművek), Infantry weapons (Gyalogsági fegyverek), Land-Based air defence (Földi telepítésű légvédelem), Terrorism watch report (Terrorizmus Figyelő).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Jane's Information Group
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

IMD World Competitiveness Yearbook

Leírás: 

A World Competitiveness Yearbook a világ egyik legelismertebb, évenként megjelenő kiadványa, amely a nemzeti és egyes regionális gazdaságok versenyképességét elemzi és rangsorolja. 51 országra és 9 régióra kiterjedően több száz ismérvet vizsgálnak, ezeket négy fő versenyképességi kategóriába gyűjtve: gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, az üzleti szektor hatékonysága és a (fizikai, technológiai, intézményi , humán) infrastruktúra. Az ötéves idősorok révén nemcsak a nemzetközi összehasonlítás válik lehetővé, de egy-egy gazdaság versenyképességének időbeli nyomon követése is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
IMD Inernational
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol

Eurostat

Leírás: 

Az Európai Unió Statisztikai Hivatala az Eurostat ingyenesen közzéteszi adatállományát, és kiadványai elektronikus változatát. Az adatbázisban tematikus bontás szerinti böngészésre, egyszerű, és összetett keresésre van lehetőség. Az adatbázis tartalma anol, francia és német nyelven érhető el. A kész adattáblák mellett lehetőség nyílik egyéni adattábla-szerkesztésre is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Statistical Office of the European Communities
Tárgyszó
Európai Unió
nem bibliográfiai adatbázisok
statisztika
Típus
adattár
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
francia
német

Equist - Acélszabványok

Leírás: 

Az EQUIST a szabványos acélok adatbázisa, mely 18 ország, valamint az ISO és az EN szabványok adatait tartalmazza. A felhasználó kb. 70 különböző keresési kritérium alapján választhatja ki a megfelelő acélminőséget. A szolgáltatások bőséges lehetőséget adnak a vegyi összetétel, a mechanikai tulajdonságok, az acélok alkalmazási területei, a hőkezelés és a fizikai tulajdonságok alapján történő keresésre.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
acélszabványok
nem bibliográfiai adatbázisok
szabványok
Típus
adattár
Nyelv
angol

Contenta. SZTE Doktori Értekezések Repozitóriuma

Leírás: 

A Contenta nevű digitális archívum teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat. A repozitórium szakszerűen feltárja a feltöltött dokumentumokat, összekapcsolja a meglévő adatbázisokkal és egyben módot ad arra, hogy a különféle - elsősorban - európai repozitórium indexelő rendszerek a Szegedi Tudományegyetem anyagát még hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe. Az adatbázisban az egyszerű és összetett keresésen kívül tallózni lehet a védés éve, valamint a tudományterület szerint.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
doktori iskola
kutatás
nem bibliográfiai adatbázisok
publikációs jegyzék
Típus
multidiszciplináris adatbázis
teljes szövegű
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Chem-Bank

Leírás: 

A Chem-Bank az egyik legfontosabb, negyedévenként frissülő, veszélyes anyagok adatait tartalmazó angol nyelvű információforrás. Nyolc, egymást kiegészítő adatbázisból áll:
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances). - Tartalma: több mint 200000 anyag részletes toxikológiai információi. HSDB (Hazardous Substances Data Bank). - Tartalma: több mint 4000 veszélyes vegyület toxikológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi információi, észlelési módszerek, rendelkezések.
TSCA (Toxic Substances Control Act). IRIS (Integrated Risk Information Systems). - Tartalma: több mint 500 vegyület EPA-szabályzat szerinti egészségügyi veszélyességi adatai. Emergency Response Guide 2000 (ERG 2000, English version). CHRIS 2000 (Chemical Hazard Response Information System). - Tartalma: több mint 1300 veszélyes vegyület biztonságtechnikával kapcsolatos részletes információi. OHMTADS (Oil and Hazardous Material, Technical Assistance Data Systems). - Tartalma: több mint 1400, a vízminőséget veszélyeztető vegyület fizikai, kémiai, biológiai, toxikológiai, kereskedelmi adatai.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
U.S. Department of Transportation (Coast Guard); U.S. Environmental Protection Agency; U.S. National Institute for Occupational Safety and Health; U.S. National Library of Medicine; Transport Canada; The Secretariat of Communications and Transportation of Mexico
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
biztonságtechnika
egészségügy
környezetvédelem
toxikológia
veszélyes anyagok
Típus
faktografikus
Időszak: 
1988-2006
Nyelv
angol

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Voigt Vilmos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

A Hagyományok Háza honlapján olvasható az az összeállítása, amely Voigt Vilmos professzor műveit veszi számba. Az összeállítás először az önállóan megjelent könyveket, tanulmányokat sorolja fel, majd a társszerzőként, illetve összeállítóként/szerkesztőként jegyzett műveket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza Média- és Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1964-2004
Tételszám: 
210
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Tudományos élet a Megyei Pándy Kálmán Kórházban (1945-1995)

Leírás: 

A bibliográfia, amelyet Kis-Pál Sándorné, Iványi Jánosné dr., valamint Juhász Richárd készített, tartalmazza a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak 1945 és 1995 között megjelent publikációit.  Az összeállításban szerzők szerint lehet keresni: az egyes nevekre kattintva betöltődik a bibliográfia vonatkozó része.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészségügy
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1995
Nyelv
angol
magyar
német

Tematikus bibliográfiák és források (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont)

Leírás: 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján olvasható bibliográfiák (pl. Antiszemita atrocitások az 1848-1849-as forradalom és szabadságharc időszakában; Etnikai polgárháború Erdélyben 1848-1849-ben; Fehérterror Budapesten 1919-1922; A délvidéki bevonulás: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1941) a témák további tanulmányozásához nyújtanak segítséget. A könyvészeti leírások csupán szerzőt, címet és megjelenési évet tartalmaznak.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1857-2012
Nyelv
angol
magyar
német
román
szerb

Sziráki Zsuzsanna: Határtudományok. A Regionális Kutatások Intézete munkatársai határtudományi kutatásinak bibliográfiája, 1984-2012

Leírás: 

Sziráki Zsuzsanna állította össze az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2012
Nyelv
angol
magyar
német

Sziráki Zsuzsanna: A regionális tudomány. Bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható. A tematikus (Nemzetközi szakirodalom, Magyar szakirodalom) összeállítás anyaggyűjtése 2012. július 31-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1953-2012
Nyelv
angol
francia
magyar

Sziráki Zsuzsanna: A Regionális Kutatások Intézete munkatársai kelet-, közép- és délkelet-európai kutatásainak bibliográfiája 1984–2011

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2011
Nyelv
angol
magyar

Szél Tivadar (1893-1964) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Körmendi Gábor és Lencsés Ákos állította össze. Műveinek bibliográfiai leírását szakmai – és ezen belül időrendi – csoportosításban teszik közzé a szerkesztők. A bibliográfiában közzétett anyag nagy része a KSH Könyvtárban megtalálható. A Nagy magyar statisztikusok sorozatban megjelent összeállítás Szél Tivadar életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Róla és műveiről szóló irodalom mellett doktori értekezésének kézirata is olvasható a kiadványban, amelyet címmutató zár.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Szél Tivadar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1916-1993
Tételszám: 
225
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Szabó Ferenc János: A magyar komolyzenei előadóművészet – intézmények, iskolák, egyéniségek. Válogatott bibliográfia (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A magyar zenei előadóművészet és intézményrendszer 19-20. századi kialakulását, működését foglalja össze a szerző. Tanulmányát bibliográfiával egészíti ki, amely a magyar és idegen nyelvű könyvek, cikkek mellett hangzó dokumentumok leírásaival is kiegészül.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA BTK ZII, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
zenetörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1927-2013
Tételszám: 
239
Nyelv
angol
magyar
német

Oktatók és kutatók publikációinak jegyzéke (Általános Vállalkozási Főiskola )

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent kötetben az Általános Vállalkozási Főiskola  (IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola) oktatói és kutatói által különféle kutatási programok keretében készített, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon tartott előadások, szakmai közlemények könyvészeti leírásai olvashatók, amelyek közül számos online is hozzáférhető. Az összeállítás gerincét az oktatók neveinek betűrendje adja, majd ezen belül a különböző publikációk.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
gazdaság
vállalkozás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-2012
Nyelv
angol
magyar

Nemzeti parkok. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A Mezőgazdasági Könyvtár gyűjteményében található kurrens kiadványokból készült az ajánló bibliográfia.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nemzeti parkok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1975-2001
Nyelv
angol
magyar

Magyar tragédia, Délvidék 1944-1945. Bibliográfia

Leírás: 

A Terror Háza Múzeum honlapján olvasható az a kiállításhoz kapcsolódó bibliográfia, amely a délvidéki magyarok tragédiáját feldolgozó cikkeket, tanulmányokat és könyveket veszi számba. A bibliográfia első része a könyvek (szépirodalom, szakirodalom), a második rész a Cikkek, tanulmányok leírását tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Terror Háza Múzeum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
határon túli magyarság
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1963-2012
Tételszám: 
63
Nyelv
angol
magyar
szerb

Kreativitáskutatás. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának honlapján olvasható az a bibliográfia, amely a kreativitás, a kreativitáskutatás iránt érdeklődő hallgatók mellett, a témában elmélyülni kívánoknak is segítséget nyújt. A bibliográfia kronológiában tartalmazza az összegyűjtött szakirodalmat, melyek között vannak online olvasható cikkek, tanulmányok is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2009
Nyelv
angol
magyar
német
Tartalom átvétel