Dokumentumok-regionális kvt. ellátás

Varga Istvánné workshop-előadása (2005. március)

Spomenka Petrovic workshop-előadása (2005. március)

Szabó Palic Zsuzsanna workshop-előadása (2005. március)

Silva Novljan workshop-előadása (2005. március)

Skaliczki Judit workshop-előadása (2005. március)

Regionális könyvtári ellátási formák. Nemzetközi kitekintés (Tóth Máté, 2003. november)

Regionális könyvtári ellátás - vitaanyag (Tóth Máté, 2003. december)

Mozgókönyvtári szolgáltatások - szakirodalmi szemle (Hegyközi Ilona, Tóth Máté, 2005. április)

Beszámoló tanulmány a közérdekű tartalomszolgáltatás potenciális felhasználói körében végzett igénykutatásról. IKTA-pályázat anyaga (Fehér Miklós szerk., 2003.)

Könyvtári fejlesztési koncepció a községekben, különösen a kistelepülésen élők számára (NKÖM, 2005. február 9.)

Könyvtári ellátás a kistelepüléseken - helyzetkép, 2004 (Könyvtári Intézet Szervezés és elemző osztály, 2004. április)

Könyvtárellátási szolgáltató rendszer (KSZR). Tájékoztató a kistelepülések könyvtári ellátásáról. (Szerk. Richlich Ilona). Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából kiadja a Könyvtári Intézet. Bp., 2006., 100 p.

Kistelepülések könyvtári ellátásának korszerűsítési lehetőségei. A Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer / Előadás összefoglalója (Ramháb Mária, "A könyvtár mindenkié" konferencia, Budapest, OSZK, 2004. április 14.)

A regionális ellátás - a kistelepülések könyvtári ellátása. Könyvtár-ellátási Szolgáltató Rendszer. Tervezet (Ramháb Mária, 2004. február)

A kistelepülési könyvtári ellátás korszerűsítésének lehetőségei (Ramháb Mária, A települési könyvtári ellátás lehetséges modelljei. Országos konferencia, Budapest, OSZK, 2004. április 20.)

A kistelepülések könyvtári helyzete és az ellátás fehér foltjai. Egy vizsgálat tervezete (Fehér Miklós, 2003. július)

A kistelepülések könyvtári ellátásának helyzete. Zárótanulmány (Fehér Miklós - Mihály Alíz, 2002. augusztus)

Tartalom átvétel