Országos könyvtári stratégia 2003-2007

Regionális tanácskozások a magyar könyvtárosság etikai kódexéről

A Könyvtárosi életpálya vonzóbbá tétele stratégiai bizottság munkaterve

A könyvtárak és egyes szakmák társadalmi megítélése. Telefonos közvélemény-kutatás a magyar lakosság körében. (Szonda Ipsos, 2002. december)

A könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben. Regionális fórumok tapasztalatainak összegzése. (Bartos Éva az MKE elnöksége megbízásából, 2003.)

Vélemények a közszolgálatról. A magyar lakosság és a közszolgálati dolgozók körében készült közvéleménykutatások legfontosabb eredményei. (Szonda Ipsos a Közszolgálati Reform Kormánymegbízotti Hivatal megbízásából, 2003. szeptember, november)

A könyvtáros szakma szereplehetőségei a digitális korban - trendek a hazai és nemzetközi könyvtárügyben. Szemletanulmány (Tóth Máté, 2003. november)

Etikai kódex a magyar könyvtárosság számára. Háttéranyag (Papp István, 2004.)

A magyar könyvtárosképzés jövője. Háttéranyag (Bakonyi Géza-Bényei Miklós-Ládi László, 2004.)

Vélemények az etikai kódex háttéranyagáról (Biczák Péter, Blaskóné Majkó Katalin, Hock Zsuzsanna, Horváth Sándor Domonkos, Ottovay László, Redl Károly, Süttő G. Ildikó, Virágos Márta, 2004. június 2.)

A magyar könyvtárosság etikai kódexe. Az etikai kódexet előkészítő bizottság által elfogadott tervezet. (2005. április 5.)

A magyar könyvtárosság etikai kódexének szövegtervezetéhez beérkezett javaslatok

Emlékeztetők a könyvtárosi etikai kódexet előkészítő munkabizottság I-VII. üléséről

A kódexet előkészítő munkabizottság által a MKE-nek és az IKSZ-nek átnyújtott végleges kódexszöveg

Beszámoló a könyvtáros etikai kódexet előkészítő munkabizottság munkájáról. (Az etikai kódexet elfogadó MKE-küldöttközgyűlés, 2006. január 17.)

A magyar könyvtárosság etikai kódexe (pdf, rtf)

Változásban lévő események elemzése: az aktuális döntési alternatívák és a könyvtári munkakörök összefüggései. Vitaanyag. (dr. Horváth Sándor Domonkos, 2006. július)

A könyvtáros munkája, ismeretei és kompetenciája. Vitaanyag (Katsányi Sándor, 2006. július)

Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai. Európai információs szakemberek szakmai minősítési szintjei. LIS EUROGUIDE (2006. november)

Az etikai bizottság működésének ügyrendje

Az Etikai Bizottság állásfoglalása - Porosodó kötetek (2009. február)

Teljesítendő feladatok

Könyvtárosképzés - válogatott magyar nyelvű szakirodalom (folyóirat-cikkek, tanulmányok) 1989-2003 között

Könyvtárosi hivatás - válogatott magyar nyelvű szakirodalom (folyóirat-cikkek, tanulmányok) 1989 és 2003 között

Könyvtárosi etika - válogatott magyar nyelvű szakirodalom (folyóirat-cikkek, tanulmányok) 1989 és 2003 között

A készülő etikai kódexszel kapcsolatban megjelent publikációk

A könyvtárosok társadalmi presztízse, foglalkoztatásának kérdései - válogatott magyar nyelvű szakirodalom (folyóirat-cikkek, tanulmányok) 1989 és 2003 között

A könyvtárosképzésre vonatkozó felmérések válogatott magyar nyelvű szakirodalma (folyóirat-cikkek, tanulmányok)

A könyvtárosi hivatásra vonatkozó felmérések válogatott magyar nyelvű szakirodalma (folyóirat-cikkek, tanulmányok) 1989 és 2003 között

"Az EU-csatlakozás könyvtári követelményei " stratégiai irány koordinálására létrehozott munkabizottság munkaterve

A települési könyvtári ellátás lehetséges modelljei. Országos konferencia. A vitaanyagról tartott regionális tanácskozássorozat záró rendezvénye az IKSZ szervezésében, program (Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2004. április 20.)

Tartalom átvétel