Határok nélkül

Közlemény a Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának megrendezéséről

2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya

2006. évi CXXXIV. törvény a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény módosításáról

206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjéről

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

319/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyek diákkedvezményeiről

355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet a Szülőföld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról

364/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet a határon túli magyarsággal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáról és az ehhez kapcsolódó intézményrendszer átalakításáról

47/2001. (XII. 29.) OM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról

59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

17/2008. (III. 5.) OGY határozat a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumáról

A határon túli magyar könyvtárak fejlesztési programja

Határtalan lehetőségek

Határtalan lehetőségek …A Nyíregyházán, 2008. június 12-13-án megrendezett Ariel tanfolyam programja
Megjelent: Könyvtári kis híradó 2008. 13. évf. 2 (50) sz. 1-2. p.
 

Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése

Tartalom átvétel