Új Széchenyi Terv - ÚMFT

A 2014-2020-as operatív programok szövegének társadalmi egyeztetése

2014. november 7-től lehetőség nyílik a 2014-2020-as időszak operatív programjainak (OP) megtekintésére és észrevételezésére.

Véleményezési határidő a Fórum felületen keresztül: 2014. november 24-én éjfélig

Társadalmi egyeztetésen az önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése (KEOP-2014-4.10.0/F) pályázat

 Az Új Széchenyi Terv keretében 2014. június 14-ig társadalmi egyeztetésre került az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban” című konstrukció pályázati felhívása.

Pályázat roma kulturális események támogatására

Az EMMI megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására

A rendelkezésre álló keretösszeg: 50.000.000 Ft, a pályázati anyagokat 2014. március 26-ig lehet benyújtani
 
A pályázat leírása

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 pályázati felhívásai

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 pályázati felhívásai:

- A  Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása programterület pályázatai: Városi épített örökség megőrzése
- Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése
- Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése

A pályázatokat 2014. február 21-étől 2014. május 21. 24 óráig lehet benyújtani. A pályázati dokumentáció a Norvég Alap honlapján érhető el.
 
A pályázati kiírás további részletei

Európai uniós operatív programok a 2014-2020-as időszakra - meghosszabbított véleményezési határidő

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátották a 2014-2020 időszakra vonatkozó Operatív Programokat (OP).

Meghosszabbított véleményezési határidő: az Operatív Programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat 2013. december 15-ig, az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumon várják.

Időközben a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program is feltöltésre került a partnerségi aloldalra. 

Az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának közleménye a 103/2013. (XI.18.) VM rendelethez

 Megjelent az EMVA Társfinanszírozású Intézkedések Irányító Hatóságának 289/2013. (XI.14.) közleménye103/2013. (XI.18.) VM rendeletről, valamint a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése keretében a kötelező arculati elemek alkalmazására vonatkozó Arculati útmutatóról, továbbá a „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusról.

Meghosszabbított beadási határidő a TÁMOP 3.2.13 pályázat második ütemére

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  a „TÁMOP 3.2.13 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában”  című pályázatát ismételten megnyitotta. A kiírás a kulturális terület intézményrendszerét, így a könyvtárakat is érintő utolsó nagy pályázati lehetőség a 2007-2013-as fejlesztési időszakban, jelenleg még  közel 3 milliárd Ft szabad forrással.

A meghosszabbított beadási határidő: 2013. január 31., a kinyomtatott pályázati dokumentáció  benyújtását  gyorspostai/futárposta  szállítással javasolják.

Pályázati dokumentáció (a pályázathoz kapcsolódó adatlap sablon elérhető word formátumban a honlapon)

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázata

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet települések falumegújításának és a vidéki örökség megőrzésének támogatására.

A Magyar Közlönyben 129. számában található az alábbi két pályázat részletes pályázati kiírása, amelyek - a Közlöny 149. számában megjelentek szerint meghosszabbított - beadási határideje 2012. november 30.

A TÁMOP-3.2.12/1 pályázat eredményei

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az NFÜ honlapján frissült a TÁMOP-3.2.12 jelű, "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat nyerteseinek a listája (a keresés a pályázati konstrukció konkrét neve alapján lehetséges)

Energetikai pályázati konstrukciók könyvtárak számára

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség társadalmi egyeztetésen lévő energetikai pályázati konstrukciói a könyvtárak számára is elérhető lesznek.

Véleményezési lehetőség: 2012. november 4-ig a partnerségi fórumon.

A pályázatok tervezete megtalálható a NFÜ  honlapján, a Partnerség menüpont alatt

A TÁMOP-3.2.13-12/1 pályázat eredményei

Az NFÜ honlapján elérhető a TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázat nyerteseinek listája (a keresés a pályázati konstrukció konkrét neve alapján lehetséges)

Az NFÜ újra megnyitja a TÁMOP 3.2.13-2012/2 pályázatot

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a TÁMOP 3.2.13-2012/2  "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában" című, korábban felfüggesztett pályázatát rövid időn belül ismételten megnyitja.

A TÁMOP 3.2.4 pályázat eredményei

Augusztus közepe óta az NFÜ honlapján az Eredmények menüben elérhető a  TÁMOP 3.2.4 "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat nyerteseinek listája (a keresés a pályázati konstrukció konkrét neve alapján lehetséges).

TÁMOP 3.2.12 pályázat kulturális szakemberek továbbképzéséhez

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján elérhető az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat módosításait tartalmazó dokumentáció.

A pályázathoz kapcsolódó adatlap elérhető word formátumban is.

A pályázat benyújtásához elegengedhetetlen kitöltőprogram is letölthető az alábbi oldalon a kapcsolódó dokumentumtárak résznél.

A pályázati adatlap 1. számú mellékletét képező javított költségvetési tábla letölthető az alábbi oldalon.

A pályázatok beadására 2012. június 28. és július 20. között van lehetőség.

Felfüggesztésre kerül a TÁMOP 3.2.13 -12/1 pályázat

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TÁMOP-3.2.13-12/1 jelű, "Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című konstrukcióra beérkezett pályázatok forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.

A 2012. június 7-én éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek.

TÁMOP 3.2.4./A-11/1 pályázati konstrukció meghirdetése

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre került a TÁMOP 3.2.4./A-11/1 "Tudásdepó-Expressz"- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat.

A módosított pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el.

A pályázatok benyújtása 2012. március 25-től (módosított!) 2012. május 30-ig (módosított!) lehetséges.

Megjelent a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 pályázati kiírás

Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP 3.2.4/B-11/1 "Tudásdepó-Expressz" - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázati kiírás.

A módosított pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el.

A pályázatok benyújtására 2012. február 6-tól 2012. május 30-ig (módosított!) van lehetőség.

ÚSZT TÁMOP, TIOP pályázati hírek

Az Új Széchenyi Terv könyvtári fejlesztések pályázati konstrucióival kapcsolatos híreinket az alábbi oldalon találhatják.

Műhelybeszélgetés a könyvtárak számára kiírt TÁMOP-pályázatokról

A Könyvtári Intézet a könyvtárak számára kiírt TÁMOP-pályázatokkal (TÁMOP 3.2.4/A, B-11/1, TÁMOP 3.2.13-12/1, TÁMOP 3.2.12-12/1) foglalkozó műhelybeszélgetést szervezett.

Az elhangzott előadások az alábbi linkeken letölthetők:

  • Maróczi Éva (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, programirányító) előadása
  • Jakab László (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, programirányító) előadása

A TIOP 1.2.3-11/1 pályázat felfüggesztése

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent TIOP-1.2.3-11/1 jelű, "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó Expressz támogatása" című konstrukcióra beérkezett pályázatok forrásigénye az I/a Nyilvános városi/községi közkönyvtárak és I/b Iskolai könyvtárak fejlesztése komponensek esetében meghaladja a rendelkezésre álló keretet, ezért az NFÜ a benyújtási lehetőséget a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. § (10) alapján felfüggeszti.

Ezen komponensek esetében a 2012. március 26-án éjfélig postára adott pályázatok még elbírálásra kerülnek. 

A II/b komponens (Könyvtárbusz beszerzés) esetében 2012. május 31-ig továbbra is lehetőség van pályázatok benyújtására.

Megjelent a TIOP 1.2.3/11/1 pályázati kiírás

Megjelent az Új Széchenyi Terv keretében a "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására" című konstrukció véglegesített dokumentációja, melynek segítségével összesen 1,61 Mrd forint fejlesztési támogatást nyerhetnek el közkönyvtárak és iskolai könyvtárak konvergencia területen.
A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton 2012. március 12. (módosított!) – 2012. május 31. között lehetséges.

Pályázat az ÚSZT keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékelésére

Az ESZA nKft. pályázatot hirdet az ÚSZT keretében benyújtásra kerülő pályázatok értékelésére, értékelők számára.
 

 

TÁMOP 3.2.12-12/1 - Társadalmi egyeztetés

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő TÁMOP 3.2.12-12/1 "Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében" című konstrukció pályázati dokumentációja társadalmi egyeztetésre kerül 2012. január 24-e és 2012. február 5-e között.
A pályázatok benyújtása 2012. április 9-től 2012. május 18-ig lehetséges.

TIOP 1.2.3./11/1 - társadalmi egyeztetés

Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetésre kerülő TIOP 1.2.3./11/1 „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése” konstrukció pályázati dokumentációja társadalmi egyeztetésre kerül 2011. november 21-ig.

A pályázat elnyerhető forrása: 1,61 milliárd Ft, elnyerhető támogatás: 5-8 millió Ft, illetve könyvtárbusz beszerzése esetében 130 millió Ft.

A pályázók köre: a megyei, a városi, a községi és az iskolai könyvtárak

A NEFMI Könyvtári osztálya kéri, hogy a könyvtárosok írják meg észrevételeiket az NFÜ Fórumon.

Pályázati dokumentáció
 

TÁMOP 3.2.4/B "Tudásdepó-Expressz" - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében társadalmi egyeztetésre bocsátotta a TÁMOP 3.2.4/B "Tudásdepó-Expressz" - Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében című pályázat dokumentációját.

A teljes dokumentáció véleményezésére és az észrevételek megtételére 2011. november 3-ig van lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján.

Társadalmi egyeztetés: TÁMOP 3.2.4.A-11/1

Az NFÜ társadalmi egyeztetésre bocsátotta a TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című könyvtári pályázatot.

Az egyeztetési időszak: 2011. szeptember 29. - október 17.
 
A fejlesztési pályázat keretösszege: 1.312.000.000 forint.

Felhívás, pályázati dokumentáció

Könyvtárakban is böngészhető az Új Széchenyi Terv Pályázati kézikönyve

Az Új Széchenyi Terv többször utánnyomott, már harmadik kiadásban megjelent Pályázati kézikönyvét a NEFMI a Könyvtárellátó Kht. közreműködésével eljuttatja az ország nagyobb településeinek könyvtáraiba.

A Pályázati kézikönyv elolvasható és teljes egészében letölthető az Új Széchenyi Terv honlapjáról. Ugyanitt megtalálható a kiadvánnyal rendelkező könyvtárak tételes listája is.

NFÜ-közlemény a pályázatkezelés rendszerének változásairól

2011. január 1-jétől az ESZA Nonprofit Kft. végzi a Wekerle Sándor Alapkezelő, valamint a Strukturális Alapok Programiroda uniós finanszírozású pályázatainak kezelését.

A pályázóknak nincs teendőjük a pályázati kezelőszervezetek átalakulása kapcsán. A nyertes pályázók a hivatalos levelezési címükre, postai úton kapnak értesítést a változás tényéről. A pályázatokat kezelő közreműködő szervezetben történő változás a fennálló szerződéseket nem érinti, módosításukra nem kerül sor.

Tartalom átvétel