Hírek

Kiadvány a szerzői jogról

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy folyamatosan megjelenő tankönyveivel, kiadványaival, ismertetőivel egyaránt támogathassa a szellemitulajdon-védelmi ismereteket megismerni vágyó érdeklődőket, illetve a tudásukat elmélyíteni kívánó szakembereket - a napokban megjelentette a Bevezetés a szerzői jogba című kiadványt, amely a témával kapcsolatos legfrissebb szakmai információkat tartalmazza.

Technikai információk

Integrált könyvtári rendszer bemutató

2015. október 21-én folytatódik az OSZK 2015 júniusában megkezdett IKR-bemutató sorozata. 2015. október 21-én a Monguz cég Qulto-rendszerének bemutatója kerül megrendezésre.

2015-ös Intercultural Innovation Award

 Az ENSZ Civilizációk Szövetsége meghirdette a 2015-ös Intercultural Innovation Award pályázati lehetőségét. A kultúrák közötti párbeszéd és tudatosság, a migráció és integráció, a kulturális állampolgárság oktatása témakörökben várnak pályázatokat olyan non-profit szervezetektől, amelyek már fel tudnak mutatni alulról építkező, innovatív projekteket, amelyek kiterjeszthetők és megismételhetők.

Pályázati határidő: 2015. szeptember 30.
 

Együttható - szakmai konferencia

Együttható - Közösségfejlesztés a múzeumokban, a könyvtárakban és a közművelődési intézményekben címmel szakmai konferenciát szervez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Könyvtári Intézet.

Időpont: 2015. október 5-6.
Helyszín: Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ, Esztergom, Szent István tér 10.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 25. 12 óra

Regisztráció

Önkéntes Portál

Az EMMI 2015. június 30-án Önkéntes Portált indított, amelyen keresztül az önkénteseket fogadni kívánó kulturális intézményeknek regisztrációt követően lehetősége van az önkéntes feladatok széles körű meghirdetésére, a legmegfelelőbb potenciális önkéntesek megtalálására.

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2015. augusztus 19-én a Pesti Vigadóban. 

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: 
 
Dr. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettese.
 
Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült: 
 
Laki-Lukács László, könyvtáros, helytörténeti kutató, néprajzi gyűjtő, vászonszövő, 
Szilágyiné Dr. Bánfi Szilvia, az Országos Széchényi Könyvtár tudományos kutatója, 
Strasszer Mihályné, az Óbudai Egyetem Könyvtárának könyvtárigazgatója, 
Várterész Cecília, a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár igazgatóhelyettese.
 
Gratulálunk!

Pályázati felhívás Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére

 
A pályázat célja azon minősített könyvtár díjazására, amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű innovatív szolgáltatásait a használók, a partnerek és a fenntartó sokoldalúan visszaigazolja. A Könyvtári Minőségi Díjra csak a Minősített Könyvtár címet elnyert hazai könyvtárak pályázhatnak, és amit a pályázati felhívásban foglalt feltételeket legeredményesebben teljesítő könyvtár nyerhet el.
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. szeptember 15.
 

Pályázat a Minősített Könyvtár címre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben is pályázatot hirdet a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 31.
A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemle alapján.
 
A pályázat dokumentumai:

Könyvtár, ami összeköt - pályázat

Ötödik alkalommal kerül meghirdetésre a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program.

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László által kiírt pályázatra az alábbi országokból lehet jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
 
A pályázat beküldési határideje: 2015. augusztus 28.
 
A pályázati felhívás szövege

K 1.0: új műhelynapsorozat a Könyvtári Intézet szervezésében

 A Könyvtári Intézet 2010-ben „K2” megjelöléssel, konzultációra épülő kísérleti műhelysorozatot indított az aktuális, friss technikai, technológiai megoldások ismertetése, a fejlesztések után érdeklődő könyvtárosok összetartására, a fejlesztés ösztönzésére.  Az innovatív és nagyon sikeres műhelymunka ráirányította a figyelmünket arra, hogy kérdéseink, melyeket fel szeretnénk tenni, sokszor számosabbak annál, mint aminek ez a fórum tematikája alapján helyet tud adni.

Integrált könyvtári rendszerek bemutatója

Június 11-én és 15-én az izraeli ExLibris és az olasz @Cult informatikai cégek bemutatják a legújabb fejlesztésű integrált könyvtári szoftvereiket. Az angol nyelvű rendezvény helyszíne az OSZK díszterme, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

K2 műhelynap

 A K2 Kísérleti Műhely következő műhelynapja Egyetemi technológiai kutatások címmel 2015. május 20-án (szerdán) 10.30-tól kerül megrendezésre. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F épület), VI. emeleti nagyterem 

A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát Jávorka Brigittának jelezze a javorka [dot] brigitta [at] oszk [dot] hu címen!
 

Javaslatok Szinnyei József-díj adományozására

A Szinnyei József-díj adományozására vonatkozó rendelkezéseket az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet, illetve a rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza. Az elismerések kezdeményezésére vonatkozó eljárás rendjét és formai feltételeit a7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló utasítás határozza meg.

A díj adományozására vonatkozó javaslatok beadási határideje 2015. május 20. (postára adás dátuma). Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közgyűjteményi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesülő támogatottak listájátA támogatásból 2015-ben 565 önkormányzat részesült.

Gyerekirodalmi adatbázis

Megújult a Könyvtári Intézet munkatársai által szerkesztett Gyerekirodalmi adatbázis.

A megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak.

Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

A Könyvári Intézet teszt jelleggel elérhetővé teszi az EMMI által támogatott, új könyvtári metaadatbázisát, a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisát, amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre, illetve több évre visszamenően tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is.
Az adatbázis keresőfelületét úgy alakítottuk ki, hogy a könyvtárlátogatók és könyvtárosok számára egyaránt könnyen kezelhető legyen, és mindkét célcsoport könnyedén megtalálhassa az őt érdeklő adatokat. A következő időszakban várjuk a működéssel kapcsolatos visszajelzéseket, melyeket figyelembe véve a végleges verzió bemutatására április 1-jén, a Networkshop konferencián kerül sor.

Az új felület szolgáltatásai:

Állami kitüntetés március 15. alkalmából

2015. március 13-án a Pesti Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adott át.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója.
 
Gratulálunk!

Kistelepülési könyvtári, információs és közösségi helyek 2015-ben

A Kultúráért Felelős Államtitkárság közzétette annak a 2450 könyvtári, információs és közösségi helynek a listáját, amelyek 2015-ben az 5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeken biztosítják a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Könyvtári Minőségi Díj

2015. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Könyvtári Minőségi Díjat adott át Ramháb Máriának, a kecskeméti Katona József Könyvtár igazgatójának. Az idén először elnyerhető cím mellé a nyertes intézmény díszoklevelet és kétmillió forintot kapott.

Gratulálunk!

Iskolai közösségi szolgálat - új oldal a Könyvtári Intézet honlapján

 A Könyvtári Intézet 2014. november 19-én műhelynapot szervezett "Az iskolai közösségi szolgálat könyvtári fogadása'" címmel. A műhelynap előadásai, az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos információk, valamint a témában akkreditáltatott továbbképzés leírása új oldalon érhető el honlapunk Információs oldalak menüpontjában.

Könyvtár, ami összeköt - pályázati eredmények

 A „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című pályázat eredményei megszülettek. Az ösztöndíj keretében 2014. novemberében nyolc határon túli és két magyarországi szakember tölthet el egy hónapot az Országgyűlési Könyvtárban.

A pályázatokat elbíráló bizottság döntése alapján az alábbi 10 könyvtáros vesz részt a programon: Csíkos Éva (Szerbia), Dorkić Diána (Horvátország), Ferencz Ünige Éva (Románia), Géczi Róbert (Románia), Horváth Alexandra (Magyarország), Kelemen Kálmán (Románia), Lázok Klára (Románia), Nagybali Tamara (Szerbia), Pallagi Ágnes (Ukrajna), Tóth Zsuzsanna (Magyarország)

Műhelynap az iskolai közösségi szolgálat könyvtári fogadásáról

A Könyvtári Intézet 2014. november 19-én az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti Dísztermében műhelynapot szervez Az iskolai közösségi szolgálat fogadása a könyvtárakban  címmel (meghívó, részletes program).
 
A műhelynapon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, a jelentkezéseket 2015. november 15-ig várjuk.
 
A témában az Intézet a közelmúltban 30 órás akkreditált továbbképzési programot engedélyeztetett, a tanfolyam időpontja: 2014. december 2-3-4-5. - várjuk az érdeklődők jelentkezését.

A Könyvtári Minőségügyi Bizottság mandátumának meghosszabbítása

2014 őszén Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere újabb négy évre  megbízta a Könyvtári Minőségügyi Bizottság elnökét, dr. Skaliczki Juditot és tagjait a bizottsági feladatok ellátásával.

A Bizottság tagjainak névsora és dokumentumai honlapunkon elérhető itt.

A Könyvtári Figyelő 2014. évi 3. számában Skaliczki Judit tollából A használóközpontúság megvalósításának kitüntetései: a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj címmel tanulmány jelent meg a témában (263-271. p., regisztrált előfizetők számára online is elérhető).

Miniszteri kitüntetés a könyvtárosok napján

Közel négy évtizedes könyvtárosi munkásságáért Vörösné Jánosi Katalint, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár munkatársát Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Miniszteri Elismerő Oklevélben részesítette. A kitüntetést Dr. Cseri Miklós, az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át a könyvtárosok napján, 2014. október 1-jén

Gratulálunk!

Kitüntetések augusztus 20. alkalmából

Augusztus 18-án Áder János, Magyarország köztársasági elnökének megbízásából állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Pesti Vigadóban.

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjban részesült:
- Bazsóné Megyes Klára, az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár nyugalmazott könyvtárigazgatója, 
- Sohajdáné Bajnok Katalin, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, 
- Szellőné Fábián Mária, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának főigazgató-helyettese, 
- Szita Gábor, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, raktárosa.
 
Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
Dr. Kapronczay Károly, az MTA doktora, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézetének vendégprofesszora, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár címzetes főigazgatója
 
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
Poprády Géza, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott főigazgatója
 
Gratulálunk!

Jelentés a KSZR-ről a megyei könyvtárak 2013-as beszámolói alapján

 Az Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályán az EMMI Közgyűjteményi Főosztályának iránymutatása alapján elkészült a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) 2013-as évének legfontosabb eredményeit, trendjeit, éves teljesítményét tartalmazó jelentés, amely honlapunk KSZR működés rovatában a Háttéranyagok között is elérhető.

Áramszünet az OSZK-ban a hét második felében

 Az Országos Széchényi Könyvtár karbantartási munkálatai és az ezzel kapcsolatos áramszünet miatt 2014. július 31-én és augusztus 1-jén az Intézet munkatársai sem telefonon, sem e-mailben nem lesznek elérhetők.

Megértésüket köszönjük!

Könyvtári jó gyakorlatok - új oldal az Intézet honlapján

 A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési osztályának munkatársai az utóbbi hónapokban három, könyvtári jó gyakorlatokat tartalmazó összeállítást készítettek, melyeket honlapunk Infomációs oldalak menüpontjában új oldalon teszünk közzé letölthető formában.

Felhívás könyvtáraknak a Márai-program IV. fordulójában való részvételre

A NKA Könyvkiadás Kollégiuma felhívást tett közzé a Márai-program IV. fordulójában való részvételre. 

A pályázat beadási határideje: 2014. augusztus 31.

Pályázók köre

További információk

A kistelepülési megállapodással rendelkező kistelepülési önkormányzatok listája

 A Kultúráért Felelős Államtitkárság közzétette a 2014. január 1-jén hatályos kistelepülési megállapodással rendelkező kistelepülési önkormányzatok listáját.

Tartalom átvétel