Kiadványaink

Ízelítő a 3K 2015. májusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Garamvölgyi László: A Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

Ízelítő a 3K 2015. áprilisi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: A kommunikáció és a kultúra kapcsolata Kovács Máté gondolkodásában

Ízelítő a 3K 2015. márciusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet határon túli könyvtáros képzései

Ízelítő a 3K 2015. februári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete -- múlt és jelen

Ízelítő a 3K 2015. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika

Balogh András: Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció
Gulyás Enikő: A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban

Ízelítő a 3K 2014. novemberi-decemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Somogyi József: Könyvtári ellátás az ezredforduló után. A második hét év, 2007-2013 számainak vizsgálata

Ízelítő a 3K 2014. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dancs Szabolcs: A jövő nemzeti könyvtára

Ízelítő a 3K 2014. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Ásványi Ilona: „… arra rendeltelek titeket, hogy munkátokkal maradandó gyümölcsöt hozzatok…” Húszéves az Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Ízelítő a 3K 2014. augusztusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
M.L.M.: „A jövő itt van és sose lesz vége”

Vígh Annamária: Az MKE 46. vándorgyűlésének megnyitóbeszéde 

Ízelítő a 3K 2014. júliusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Székelyné Török Tünde: Az állami egyetemi és az országos szakkönyvtárak megállapodása a köteles példányok elosztásának módosításáról

Ízelítő a 3K 2014. júniusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Kenyéri Katalin: Új könyvtári feladatok a jogszabályok rendelkezései szerint

Ízelítő a 3K 2014. májusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Juhász András: A nyugati magyar szórvány könyvtári hungarikumai

Online kérdőív a könyvtári szakfolyóiratokról

Az öt országos könyvtári szakfolyóirat szerkesztősége (ld. Könyvtári Lapok fóruma) közös online felületen szeretne tájékozódni az olvasók véleményéről, elvárásairól, a lapok online felületével kapcsolatos igényeikről, a folyóiratok profiljának ismeretéről stb.

Arra kérjük e szaklapok előfizetőit, olvasóit és minden érdeklőt, hogy szánjanak 15 percet az alábbi címen elérhető kérdőív kitöltésére, és segítsék a szerkesztőségeket lapjaik jövőjének újragondolásában, az elektronikus átállás megtervezésében.

A kérdőív 2014. május 22. és június 6. között itt érhető el. 

Használhatják a Könyvtártudományi Szakkönyvtár honlapján lévő elérést is.

Segítségüket köszönik a következő szaklapok szerkesztői: 

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros –  Könyv és Nevelés – Könyvtári Figyelő – Könyvtári Levelező/lap – Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

Ízelítő a 3K 2014. áprilisi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
MKE műhelynapok 2013-2014. Tézisek

Prókai Margit: A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a stratégiai tervezés útján

Ízelítő a 3K 2014. márciusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Amberg Eszter: Az 1997. évi CXL. törvény, valamint a nyilvános könyvtárak jegyzékének 2013. évi változásairól

Balogh András: Modern és posztmodern „könyvtár-filozófiák” 

Fórum
Vajda Kornél: Megjegyzések Balogh András cikkéhez

Ízelítő a 3K 2014. februári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Tóth Máté: Az Europeana új stratégiájának előkészítő munkálatai
Sipos Anna Magdolna – Fekete Rita – Szöllősi Gréta: Tanulás, tudás, hozzáférés, könyvtár, változás

Műhelykérdések
Kónyáné Csúcs Dalma: Periodikumok feldolgozása az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusában

Ízelítő a 3K 2014. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika Hajnal Ward Judit: Hungarika dokumentáció. Interjú Kovács Ilonával Deák Nóra: Az első negyven év. Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete

Ízelítő a 3K 2013. novemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Pogány György: A megyei könyvtárak funkcióinak változása a rendszerváltozásig a jogszabályok és koncepciók tükrében

Fórum
Varga Katalin: Merre tovább, könyvtárosképzés?

Ízelítő a 3K 2013. októberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Maróti Andor: Kultúraközvetítés vagy közösségi művelődés?

Műhelykérdések
Horváth Sándor Domonkos: Közkönyvtári integráció Győrben
Vraukóné Lukács Ilona: Veszélyeztetett magyar könyvek, avagy a nyugati magyar diaszpórában élők hagyatékainak (lehetséges) sorsáról

Ízelítő a 3K 2013. szeptemberi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Sennyey Pongrácz: A könyvtár változásainak négy trendje
Koltay Tibor: Jóslatok a könyv és az olvasás jövőjéről

Online már olvasható a Könyvtári Figyelő 2013/2 száma

Tájékoztatjuk a Könyvtári Figyelő előfizetőit, hogy akik online hozzáférést is kértek, a mai naptól jelszavukkal elérhetik a folyóirat 2013. 2. szám teljes szövegét.

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros - előfizetési felhívás

A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros – népszerű nevén 3K – jövőre 22. évfolyamába lép. A folyóirat havonta 64 oldalon jelenik meg a tárgyhónap 20. napja után, immár évek óta változatlan áron.

A nyomtatott lapszámok megjelenésével egy időben az adott szám tartalma teljes szöveggel elérhető lesz elektronikus formában is a folyóirat honlapján – az előfizetők számára. Elemző írásai, a könyvtári trendeket, tárgyköröket, problémákat tárgyaló publikációi a könyvtáros szakma számára megkerülhetetlenné teszik a 3K-t.

Új elektronikus kiadvány: Fiatalok biblioterápiája

Fiatalok biblioterápiája. Könyvtárosok és mentálhigiénés szakemberek együttműködése címmel a KI honlapján elektronikus formátumban megjelent egy klasszikus amerikai szakkönyv magyar fordítása, amely különböző biblioterápiai képzések kiváló segédanyaga lehet. (Az eredeti mű megjelenési adatai az egyes oldalakon a vízjelen olvashatók.)

Megjelent a "Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban" című kötet

A Könyvtári Intézet gondozásában megjelent Sohajdáné Bajnok Katalin Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban című hiánypótló műve, amely A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez sorozat negyedik kötete.
A szolgáltatásmenedzsment elméletének áttekintésén kívül számos megvalósult, működő jó gyakorlatot és példát mutat be a szerző, nemcsak a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tapasztalataiból, hanem más, „Az Év Könyvtára” címet elnyert könyvtárak életéből is. A kötet nélkülözhetetlen segédeszköz azok számára, akik a Minősített Könyvtár címet szeretnék megpályázni, hiszen nagy segítséget nyújt a szolgáltatások minőségének megítéléséhez.

Tartalom átvétel