Jogszabályok, jogszabálymódosítások

Életbe lépett az 1/2000. NKÖM rendelet módosítása

2011. október 22-én életbe lépett a A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló, módosított 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet.

Az új önkormányzati törvény normaszöveg-tervezete

Elkészült az új önkormányzati törvény normaszöveg-tervezete,

A véleményezés végső határideje: 2011. október 20. A véleményeket a jogszabaly [at] bm [dot] gov [dot] hu e-mail címre várják.

Megjelent a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2011. évi 84. számában (július 18.) megjelent a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2011. (VII. 18.) Korm.rendelet.

A módosítás 2011. július 26-án lép hatályba, a változásokkal kapcsolatos minisztériumi tájékoztató a csatolt mellékletben olvasható. A rendeletmódosításban megjelölt szakmai szervezet a könyvtáros területen a Magyar Könyvtárosok Egyesülete. A mostanáig használt "muzeális intézmények díjtalan látogatására jogosító igazolás" 2011. december 31-ig továbbra is használatban marad.

Hatályba lépett az érdekeltségnövelő támogatásról szóló jogszabálymódosítás

Hatályba lépett a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló, módosított 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet.. A rendelet szövege elérhető itt.

Jogszabály a MaNDA létrehozásáról

2011. június 11-én hatályba lépett a mozgóképről szóló 2004 . évi II . törvény, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításról szóló 2011. évi LX. törvény, amely a MaNDA létrehozásáról intézkedik.

A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló rendelet módosításának tervezete

A  kormányzati portálon a a NEFMI jogszabálytervezetei között 2011. május 6-tól elérhető A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendelettervezet.

Véleményezési határidő: 2011. május 24.
Véleményezésre szolgáló e-mail-cím: kulturalisjogalkotas [at] nefmi [dot] gov [dot] hu

Az érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó rendelet módosításának tervezete

A  kormányzati portálon a a NEFMI jogszabálytervezetei között 2011. április 28-tól elérhető A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról szóló rend.tervezet.

Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló korm. rend. módosításának tervezete

A mai napon a kormányzati portálon megjelent az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI.19.) Korm. rend. módosításáról szóló rendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2011. április 8.

Véleményezésre szolgáló e-mail-cím: kulturalisjogalkotas [at] nefmi [dot] gov [dot] hu

További információ.

Az 1/2000. NKÖM rendelet módosításának tervezete

kormányzati portálon a a NEFMI jogszabálytervezetei között 2011. március 18-tól elérhető a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet módosítására vonatkozó jogszabálytervezet.

A 150/1992-es kormányrendelet módosításának tervezete

kormányzati portálon a Társadalmi egyeztetés cím alatt olvasható a jogszabálytervezet a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról.

Tartalom átvétel