Jogszabályok, jogszabálymódosítások

Az iskolai könyvtárakat érintő 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2013. évi 48. számában megjelent az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet, amely módosította a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet egyes, iskolai könyvtárakat érintő rendelkezéseit (6372-6390. p.).

EMMI-rendelet az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A Magyar Közlöny 2013. évi 46. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelete az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról (4753-4759. p.) (benne: a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről... szóló rendelet, a szakfelügyeletről szóló rendelet, a Minősített Könyvtár cím... adományozásáról szóló rendelet, a kulturális szakértői tevékenységről... szóló rendelet módosítása)

Új jogszabályok a Magyar Közlönyben

A 2013. évi 44. számú Magyar Közlönyben megjelent
- a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 80/2013. (III.14.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Információs Infrastruktúra  Fejlesztési Programtanács létrehozásáról, valamint szervezeti és működési rendjének meghatározásáról szóló 1129/2013. (III.14.) Korm. határozat;
- a települési önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 5/2013. (III.14.) BM rendelet.

A KSZR működéséről szóló rendelet tervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló EMMI-rendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. március 14.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

A kötelespéldányszolgáltatás rendelettervezete

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló kormányrendelet tervezete (a zip-file-ban: rendelettervezet, hatásvizsgálati űrlap).

Véleményezési határidő: 2013. március 14.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

EMMI-utasítás a kitüntetések kezdeményezésére vonatkozó eljárásról

Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelethez kapcsolódóan a Hivatalos Értesítő 2013. március elsején kiadott 11. számában (1561-1569. p.) megjelent az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló 7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás.
 

EMMI-rendelet a a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatásokról

A Magyar Közlöny 2013. évi 23. számában (1844-1848. p.) megjelent a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II.14.) EMMI rendelet.

EMMI rendelet az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

A Magyar Közlöny 15. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről. A könyvtárostanár szak leírása a közlöny 1147. oldalán található.
 

Tervezet az EMMI kulturális tárgyú rendeleteire vonatkozó jogszabályok módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló EMMI rendelet tervezete (benne: a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről... szóló rendelet, a szakfelügyeletről szóló rendelet, a Minősített Könyvtár cím... adományozásáról szóló rendelet, a kulturális szakértői tevékenységről... szóló rendelet módosítása)

Véleményezési határidő: 2013. január 22.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

 

Új rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható elismerésekről

2013. jaunár elsejével életbe lép a 49/2012.(XII.15) EMMI rendelet az Emberi Erőforrás Minisztere által adományozható elismerésekről.

Társadalmi egyeztetésen az egyes tanárszakokról szóló rendelettervezet

Az EMMI honlapján elérhető a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló rendelet tervezete. A tervezet tartalmazza az ötéves könyvtárostanár szak leírását (154. p.).

Véleményezési határidő: 2012. december 21.

Véleményezési cím: jogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Elfogadásra került és megjelent az 1997. évi CXL. törvény módosítása

A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában megjelent a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény.

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/8165. sz. törvényjavaslatot
(a szavazási összesítő itt érhető el).

Társadalmi egyeztetésen az emberi erőforrások minisztere által adományozható kitüntetésekről szóló rendelettervezet

A rendelettervezet szövege itt érhető el.
Véleményezési határidő: 2012. október 19.
Véleményezési cím: balint [dot] raffay [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Tervezet a NKA-törvény végrehajtási rendeletének módosításáról

A társadalmi vitára bocsátott jogszabálytervezetek között elérhető a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosításáról szóló EMMI rendelet tervezete.

Véleményezési határidő: 2012. október 1.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] emmi [dot] gov [dot] hu

Módosító javaslat az önkormányzati intézményeket érintő támogatási keretről

Az Országgyűlés Költségvetési Bizottsága 2012. szeptember 13-án benyújtotta azt a módosító javaslatot, amely tartalmazza a kulturális terület önkormányzati intézményeket érintő támogatási keretének felosztását.

Törvényjavaslat az 1997. évi CXL. törvény módosításáról

Benyújtásra került a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló T/8165. számú törvényjavaslat.

Jogszabály a megyei könyvtárak fenntartásáról

A Magyar Közlöny 2012. évi 110. számában (1836-1837. p.) megjelent a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények fenntartásáról szóló 1311/2012. Korm. határozat.

Információk az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolással kapcsolatban

A Könyvtári Intézet honlapján a minisztérium Könyvtári osztályának fenntartott menüben a mai naptól önálló oldal tartalmazza az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolásokra vonatkozó információkat.

Rendelet az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról

Megjelent az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról szóló 29/2012. (VI. 8.) BM rendelet.

26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet

Megjelent a muzeális intézmények, nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények működésével kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 26/2012. (IV. 25.) NEFMI rendelet.

Kormányhatározat a megyei könyvtárak fenntartásáról

A mai napon megjelent a megyei múzeumok, könyvtárak és közművelődési intézmények további fenntartásáról, valamint a települési önkormányzatok kötelező kulturális feladatairól szóló 1094/2012. (IV.3.) Korm. határozat

Kormányhatározat az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásáról és működtetéséről

Rendeletmódosítás a megyei könyvtárak működéséről

Megjelent a megyei intézményfenntartó központok és intézményeik működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 54/2012. (III.30.) Korm. rendelet. A rendelet módosította a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. (XII.7.) Korm. rend. 15.§ (2) bekezdését.  Ebből következően a megyei intézményfenntartó központ által fenntartásba átvett, önállóan működő és gazdálkodó megyei könyvtárak önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működhetnek a továbbiakban is.

Könyvtárakat (is) érintő új és módosított joszabályok

Magyar Közlöny, 2011. 161. sz..: 2011. évi CLXXXIX. törvény  Magyarország helyi önkormányzatairól
 
Magyar Közlöny, 2011. 161. sz.: 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország központi költségvetéséről
 
Magyar Közlöny, 2011. 162 . sz.:  2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény hatályba lépésének ütemezése (a kormány tájékoztatója)

Magyar Közlöny, 2011. 163. sz.: 339/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet Az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/199. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
 
Magyar Közlöny, 2011. 165. sz.: 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról
 
Magyar Közlöny, 2011. 166. sz.: 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet  A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről

Magyar Közlöny, 2012.  2. sz.: 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

A Magyar Közlöny 2011. évi 154. számában (12. 19.)  megjelent A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, amely tartalmazza a nemzetiségek könyvtári ellátásáról szóló szabályokat.

A megyei önkormányzati intézmények átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosítása

A Magyar Közlöny 2011. évi 146. számában (12. 07.)  megjelent A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011 (XII. 7.) Kormányrendelet

Nyilvános konzultáció a 93/7/EGK irányelv felülvizsgálatáról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indít az 1993. március 15-én kelt, a jogtalanul eltávolított kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 93/7/EGK irányelv lehetséges felülvizsgálatáról.

Megjelent a megyei önkormányzati intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény

A Magyar Közlöny 2011. 11. 25-i 139. számában megjelent A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény.

Tervezet a NKA-törvény végrehajtásáról szóló NKÖM rendelet módosításáról

Megjelent A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról szóló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet módosítására vonatkozó jogszabálytervezet.

Véleményezési határidő: 2011. november 30.
Véleményezési cím: kulturalisjogalkotas [at] nefmi [dot] gov [dot] hu

Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról

A kormány 2011. november 5-én benyújtotta a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslatát (sarkalatos törvény).

Tartalom átvétel