teljes szövegű

Hungarian Electronic Journal of Sciences

Leírás: 

A 'Hungarian Electronic Journal of Sciences' elektronikus újság, amely gyors publikálási lehetőséget kíván biztosítani magyar és nem magyar kutatóknak. Az újság témák szerint szekciókra tagozódik, amely folyamatosan bővül. A keresés szekcióként lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ferge Zsuzsa. Bibliográfia

Leírás: 

Ferge Zsuzsa szociológus, a szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója, akinek honlapján olvasható az a folyamatosan bővülő bibliográfia, amely magyar és idegen nyelven megjelent könyveit (Könyvek magyar nyelven, Könyvek angol nyelven), írásait (Tanulmányok magyar nyelven, Tanulmányok angol nyelven) veszi számba. A tanulmányok, cikkek online olvashatók.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ferge Zsuzsa, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ajánló bibliográfia az egészség, mentálhigiéné témaköréből

Leírás: 

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE) honlapján olvasható irodalomjegyzék könyv, valamint folyóiratcikkeket tartalmaz, amelyek között online olvasható írások is találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Budapest
Tárgyszó
egészség
mentálhigiéné
oktatás
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1986-2001
Nyelv
magyar

VAS. Helytörténeti adatbázis

Leírás: 

A VAS adatbázis a jelenlegi és a történelmi Vas megye területének történelmére, társadalmára, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára és személyiségeire vonatkozó irodalmat tartalmazza. A könyvek, tanulmányok mellett feltárja a könyvtár gyűjteményébe kerülő folyóiratok, hírlapok megyei vonatkozású cikkeit is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-
Nyelv
magyar

Várostörténeti kronológia (Dunaújváros)

Leírás: 

A dunaújvárosi József Attila Város Könyvtár adatbázisa a településre vonatkozó adatokat, eseményeket gyűjti egybe a kezdetektől 2000-ig. Az összeállításban dátumra, valamint tárgyszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Könyvtár, Dunaújváros
Tárgyszó
Dunaújváros
Fejér megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
-2000
Tételszám: 
kb. 3000
Nyelv
magyar

Megyetörténeti adatbázis (Vas megye)

Leírás: 

Az adatbázis Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, illetve összefoglaló művek vonatkozó részleteit dolgozza fel. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. Az adatbázisban böngészni (cím, szerző, tárgyszó, formátum és nyelv szerint) és keresni (bibliográfiai leírások, képek, kiemelt szavak, kulcsszavak) lehet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
bibliográfia
fényképgyűjtemény
teljes szövegű
Időszak: 
19-20. sz.
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Helytörténeti adatbázis (Tolna megye)

Leírás: 

Az adatbázis, amelynek építése 1989-ben kezdődött, több mint 400 napilap és folyóirat cikkeit tartalmazza, de nem foglalja magában a teljes cikkeket, csak utalást a folyóirat adott cikkét tartalmazó lapjára. A Tolnai Megyei Illyés Gyula Könyvtár gyűjt minden olyan publikus, és a könyvtár számára beszerezhető dokumentumot, amely a megyéről, vagy valamelyik településéről, esetleg neves szülöttéről szól. A hetvenes években kezdődött meg a helyi és országos sajtó analitikus feltárása, és az azóta folyamatosan bővülő szolgáltatás 1990 óta számítógépen is feltárt.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Tolna megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1989-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Helyismereti adatbázis (Csongrád megye)

Leírás: 

Az Elektronikus Könyvtár a Csongrád városáról szóló, illetve a hozzá bármilyen módon kapcsolódó dokumentumokat teszi közzé.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, Csongrád
Tárgyszó
Csongrád
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Fonyódi Elektronikus Könyvtár

Leírás: 

A Varga István által folyamatosan frissített Fonyódi Elektronikus Könyvtár a város helyismeretével, helytörténetével kapcsolatos dokumentumokat (könyv, könyvrészlet, cikk, szak- és szépirodalmi írás, kép, érdekességek) gyűjti és tesz közzé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fonyódi Kulturális Intézmények, Könyvtár
Tárgyszó
Balaton
Fonyód
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Típus
bibliográfia
képeslapgyűjtemény
teljes szövegű
Időszak: 
19. sz.-
Nyelv
magyar

Fejér megyei életrajzi lexikon

Leírás: 

Az adatbázis alapjául a könyvtár helyismereti részlegében több évtizede épülő cédula-katalógus szolgált, mely több mint 10000, valamilyen módon Fejér megyéhez kötődő személyről tartalmaz adatokat. Az adattárban szerepelnek mindazok, akik a megye területén születtek, haltak meg, vagy életük során Fejér megyében dolgoztak, alkottak. 500 szócikk készült el, így a lexikon csak nagyon hiányosan, és aránytalanul mutatja be a régvolt idők nevezetes Fejér megyei személyiségeit. A nevek kiválasztásakor elsődleges szempont volt a megbízó Fejér Megyei Önkormányzat előd-intézménye, Fejér vármegye főispánjainak, alispánjainak bemutatása, a nagyobb közigazgatási egységek irányítóinak, a főszolgabírók, szolgabírók életének feldolgozása, de az összeállítás bemutatjuk azok életét is, akik Fejér megye valamelyik kitüntetését, díját kapták meg munkásságuk elismeréseként. Az összeállításban a betűrendes mutató alapján, illetve szabadszöveges keresés lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó
Fejér megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Nyelv
magyar

Életrajzi lexikon (Keszthely)

Leírás: 

Az online lexikonban 800 olyan neves személy életrajzát gyűjttötték egybe a szerkesztők, akik Keszthely városában éltek, alkotottak, tevékenykedtek, vagy hivatalt viseltek. Az adatgyűjtés 2010. március 31-én zárult. A honlapon olvasható adatok nagy része megjelent már más forrásokban: kötetekben, tanulmányokban, cikkekben, vagy online módon. A művek címeit, földrajzi és egyéb neveket, kifejezéseket, valamint forrásmunkákat a korabeli szóhasználat alapján és helyesírással szerepelnek a szócikkekben. Az életrajzi adatokat, lehetőség szerint, fényképek egészítik ki. A lexikonban a keresés alfabetikusan lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fejér György Városi Könyvtár, Keszthely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
híres emberek
Keszthely
Zala megye
Típus
adattár
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Eger (1863-1944)

Leírás: 

Az Eger című "politikai és vegyes" tartalmú periodikum 81 évfolyama olvasható az interneten. Az adatbázisba rendezett évfolyamokból a kiválasztott év, és lapszám után kedvére böngészhet az érdeklődő a korabeli hírek között.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
Eger
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Heves megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1863-1944
Nyelv
magyar

Balatoni Archív Sajtóadatbázis

Leírás: 

A Balatoni Archív Sajtóadatbázist a Balatoni Könyvtárak Regionális Együttműködése hozta létre azzal a céllal, hogy a régió korabeli sajtóanyagát a nyomtatott helyi sajtó kezdeteitől számítva digitalizált formában megőrizze, tartalmilag feltárja és széleskörű hozzáférést biztosítva a közösen fenntartott adatbázisban közzétegye. Az adatbázis létrehozására és működtetésére öt Balaton környéki város Balatonfüred, Fonyód, Keszthely, Siófok, Tapolca könyvtára kötött együttműködési megállapodást. Az adatbázisban egyenlőre csak a Balaton (1908. január 1.-1944. november 1.) és a Balaton Kurír (1933. július 5.-1948. december 23.) című folyóiratok egyes számaiban lehet, "egyszerű" (folyóirat címe, megjelenés éve, évfolyam, lapszám, oldal, tárgyszó) módon keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, Siófok
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1908-1948
Nyelv
magyar

Zoological Record

Leírás: 

A zoológiával (a Zoological Record valamennyi nyomtatott szériájának anyaga) és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek, táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.) kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban, amelynek szerkesztői 4500 folyóiratot és számos egyéb dokumentumot használnak fel az adatbázis építéséhez, amelyben kb. 2 millió tétel található. A három havonta frissülő adatbázis éves gyarapodása kb. 72.000 rekord.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zoológia
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1978-
Frissítés: 
három havonta
Nyelv
angol

Zentralblatt MATH adatbázis

Leírás: 

A Zentralblatt MATH az elméleti és az alkalmazott matematika legrégebbi - 1868 óta épülő -, és egyik legteljesebb naponta frissülő adatbázisa. A FIZ Karlsruhe, a European Mathematical Society és a Springer-Verlag fejlesztése. Bibliográfiai adatok, absztraktok, ismertetők tárháza: a Zentralblatt oldalán olvasható tájékoztatás szerint több mint 3500 folyóirat és 1100 sorozat publikációit figyelemmel kísérve mintegy 2,8 millió bibliográfiai adatot tartalmaz. A Zentralblatt MATH hivatkozás-keresést is lehetővé tesz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
FIZ Karlsruhe GmbH
Tárgyszó
matematika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1868-
Frissítés: 
naponta
Nyelv
angol
német

The Music Index Online

Leírás: 

A Harmonie Park Press által létrehozott The Music Index Online a zenei időszakos szakirodalom egyetlen legátfogóbb téma- és szerzői útmutatója. A The Music Index Online 1949 óta érhető el nyomtatott formában. Több mint 40 ország, mintegy 850 zenei periodikumából vett átvizsgált adatot foglal magában. Az adatbázis könyvismertetéseket, nekrológokat, hírközlő periodikumokat, zenéről, zenészekről és a zenei iparról szóló híreket és cikkeket idéz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-es évek-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Proquest Military Collection

Leírás: 

Az adatbázis, több mint 500 folyóiratot tár fel a hadtudomány területén.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
UMI
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

ProQuest Library Science

Leírás: 

A világ számos országának könyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. Kurrensen 144 folyóiratot dolgoz fel, ebből több mint száz folyóirat teljes szövege hozzáférhető, a legfrissebb számokat is beleértve. Összesen több mint 2000 folyóirat-évfolyam cikkeinek adatai kereshetők benne, és csaknem 1500 évfolyam, szabadon egyébként nem hozzáférhető teljes szövege érhető el rajta keresztül. A ProQuest e teljes szövegű szolgáltatása 2011-ben jelent meg, és épít a KSZK által korábban előfizetett LISA (Library and Information Science Abstracts) adataira, illetve tapasztalataira.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
információtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

OVID

Leírás: 

Az OVID forgalmazású adatbázisokról és teljes szövegű folyóiratokról a http://www.ovid.com/site/catalog című weblapon kaphatnak a leendő használók tájékoztatást.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
egészségügy
élettudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
orvostudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Online folyóiratok adatbázisa - Database of Online Accessible Journals

Leírás: 

Az adatbázisban szereplő folyóiratokhoz a hozzáférési jogosultságot a könyvtári és a konzorciumi előfizetések, illetve az országos licencek (EISZ, EBSCO) biztosítják, de szabadon hozzáférhető folyóiratok is találhatóak benne. Döntő többségük ezért csak a kfki.hu domain névvel rendelkező gépekről érhetők el.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1838-
Nyelv
idegen nyelvek

JSTOR

Leírás: 

Az adatbázis tudományos folyóiratokat tárol a folyóiratok indulásától kezdve az utolsó 3, illetve 5 év kivételével elsősorban a történettudomány, közgazdaságtan, antropológia, nyelvtudomány, szociológia, statisztika, politikatudomány, filozófia, matematika, növénytan és ökológia köréből. Az adatbázisban a folyóiratok címe, majd tartalomjegyzéke szerint lehet eligazodni, de lehet keresni az egyes cikkek címe, szerzője, illetve cikkek bármely szava alapján.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol

INIS (International Nuclear Information System)

Leírás: 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kivonatos online adatbázisa a békés célú nukleáris energia felhasználási kutatásokat tartalmazza, mintegy 2 millió bibliográfiai rekordban. Az angol nyelvű bibliográfiai és teljes szövegű adatbázis, melyet folyamatosan 1970 óta építenek, illetve negyedévente frissítenek, elérést biztosít egy nem hagyományos, ún. szürke irodalom gyűjteményének teljes szövegéhez is. Az adatbázis építése az INIS központok közreműködésével történik. A békésfelhasználású nukleáris tudomány és technika minden ágát lefedi az adatbázis, és bizonyos területek (nukleáris reaktorok, reaktor biztonság, magfúzió, radioizotópok, azok alkalmazása az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az iparban, stb.) központi helyet foglalnak el az adatbázisban, de reprezentálja a jogi, a társadalomtudományi, gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat is. Az INIS-ben elérhető irodalom két kategóriába sorolható: hagyományos és nem-hagyományos. Az adatbázisban címre, szerzőre, kivonatra és kulcsszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Bécs
Tárgyszó
nukleáris tudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
negyedévente
Nyelv
angol

IEEE Xplore

Leírás: 

Az adatbázisban elérhatők a kivonatok és a teljes szövegű cikkek 1988-tól, illetve bizonyos esetekben 1893-tól a következő modulokban: IEEE journals, transactions, and magazines; IEEE conference proceedings; IET journals; IET conference proceedings; IEEE published standards.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
villamosmérnöki tudományok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1893-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Grove Music Online

Leírás: 

Angol nyelvű, teljes szöveges adatbázis, amelyben a klasszikus zenei szócikkek mellett dzsessz, opera és populáris zene is megtalálható. Az adatbázis egyesíti a The New Grove Dictionary of Music and Musicians , a The New Grove Dictionary of Opera, a The New Grove Dictionary of Jazz és a Encyclopedia of Popular Music anyagát. A szöveget képek és hanganyagok egészítik ki. A találatok kinyomtathatóak, vagy e-mailben tovább küldhetőek. Az adatbázist havonta frissítik, amelyről leírás olvasható a What's New menüpont alatt. A Grove Music Online lehetővé teszi az információ több szempontú visszakeresését.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenészek
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol

ERIC

Leírás: 

Az ERIC (Educational Resource Information Center)a neveléstudomány egyik legfontosabb tájékoztató forrása. Az adatbázis hozzáférést biztosít azon folyóiratokban lévő információkhoz, melyeket a Current Index of Journals in Education és a Resources in Education Index tartalmaz. Az adatbázisban több, mint 2200 tömörítvény teljes szövegét(Full text from ERIC) és 1000-nél több folyóirat bibliográfiai adatait és összefoglalóit lehet elérni.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
EBSCO Publishing
Tárgyszó
neveléstudomány
oktatás
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
pedagógia
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1966-1992
Tételszám: 
750.000
Nyelv
angol

Emerald

Leírás: 

Az Emerald (korábban MCB University Press) kiadó 1967-es alapítása óta a menedzsment-szakirodalom egyik legtekintélyesebb kiadója. Könyvtár- és információtudományi folyóiratai  szervesen illeszkednek profiljába, és részét képezik az Emerald Management Extra (EMX) adatbázis-termékcsaládnak. A legtöbb címnél  több évre visszamenőleg az archív állomány is hozzáférhető. Az online cikkek már a folyóiratszámok hivatalos publikálását megelőzően is elérhetők (Earlycite). Számos esetben ezekhez papíralapon nem megjelenő, interaktív tartalmi mellékletek is járulnak.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Emerald Group Publishing Limited
Tárgyszó
információtudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1967-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás)

Leírás: 

Az EISZ nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg, melynek eredményeként az eddigieknél lényegesen több információt tud biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak.  Az EISZ Alapprogram keretében nyújtott országos hatókörű adatbázis-szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része, ez tartalmazza a kurrens folyóiratok, szakcikkek, tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és ’full text’ verzióit, a kutatásokhoz elengedhetetlen adatbázisokat.
Az előfizetett adatbázisok elérhetők az EISZ Portálról is (http://www.eisz.hu), az adatbázis (licensz) leírások tetején található „összekapcsolt lánc” ikonra kattintva.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

EconLit

Leírás: 

A világ közgazdasági szakirodalmának válogatott bibliográfiája, amelyet az Amerikai Közgazdasági Társaság "Journal of Economic Literature" és az "Index of Economic Literature" c. kiadványaiból állít össze. A közgazdaságtan, üzlet, pénzügy, ipar, és statisztika területén 1969-től megjelent legfontosabb publikációk bibliográfiai adatai mellett teljes szövegükkel tartalmaz könyvismertetéseket is. A találatok a képernyőn megjeleníthetők, kijelölhetők, sok szempont szerint rendezhetők, kétféle formátumban lementhetők, e-mail címre küldhetők. Az adatbázisban keresés lehetséges szerző, cím, tárgyszó, szabad szó szerint.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
American Economic Association
Tárgyszó
gazdaság
ipar
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
pénzügy
statisztika
üzleti élet
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Tételszám: 
kb. 500.000
Nyelv
angol

EBSCOhost

Leírás: 

Az EBSCOhost adatbáziscsomag 2012. első félévétől az EISZ program részévé vált. A szolgáltatás multidiszciplináris folyóirat-adatbázis gyűjtemény,  amely bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat tartalmaz. Több ezer angol nyelvű amerikai és európai, főként társadalomtudományi folyóirat, napi- és hetilap található az adatbázis csomagban, amely folyamatosan bővül német, francia és magyar nyelvű cikkekkel is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
EBSCO Publishing, Boston
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Berg Fashion Library

Leírás: 

A Berg Fashion Library olyan egyedülálló online portál, amely közös keresőfelület segítségével teszi elérhetővé az öltözködés, a viselettörténet, és a divat témakörében kulcsfontosságú referensz könyveket, e-könyveket, teljes szövegű folyóiratcikkeket, képeket és egyéb információkat. A portál kiváló információforrás mindazoknak, akik az antropológia, művészettörténet, történettudomány, kultúrakutatás, szociológia, folklór, muzeológia, vagy éppen a színház területén kutatnak, dolgoznak, tanítanak vagy végzik tanulmányaikat. A Berg Fashion Library többfajta keresési szisztémát tesz lehetővé, az adatbázisokban megszokott keresési módszereken kívül a keresőkérdéseket földrajzi helyre és időszakokra is lehet szűkíteni. A Berg Fashion Library 2011-ben elnyerte a Frankfurti Könyvvásár legjobb digitális termékért járó díját.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berg Publishers, London
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
antropológia
divat
művészettörténet
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
Tartalom átvétel