teljes szövegű

WBIS (World Biographical Information System) Online

Leírás: 

A Walter De Gruyter GMBH & Co. által kiadott World Biographical Information System (WBIS) Online adatbank 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye és közel 5.000.000 személy életrajzát tartalmazó rendszer.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Walter De Gruyter GMBH & Co., Berlin
Tárgyszó
életrajzok
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
16-20. sz.
Nyelv
angol
francia
német
olasz
román
spanyol

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája, 1990-2009

Leírás: 

A szerző a romániai magyar sajtó alapján készítette az adatbázisba szervezett összeállítást. A keresés bármilyen szóra, kifejezésre lehetséges, „szűkíteni” az időpont megadásával lehetséges. A kapott találat(ok) a röviden összefoglalt események mellett zárójelben tartalmazzák a hír megjelenésének helyét, idejét.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár-Csíkszereda
Tárgyszó
kisebbségek
nem bibliográfiai adatbázisok
nemzetiségi kérdés
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-2009
Nyelv
magyar

Toxnet (Toxicology Data Network)

Leírás: 

A kb. 3 millió rekordot tartalmazó toxikológiai adatbázis további adatbázisok gyűjtőhelye: HSBD (Hazardous Substances Data Bank), TOXLINE , ChemDplus , IRIS (Integrated Risk Information System), TRI (Toxic Chemical Release Inventory), CCRIS (Chemical Carcinogenesis Research Information System), GENE-TOX , DART/ETIC (Developmental and Reproductive Toxicology/Environmental Teratology Information Center).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
National Library of Medicine Specialized Information Services (NLM SIS)
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
toxikológia
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1965-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

The Times Digital Archive (1785-1985)

Leírás: 

A világ egyik legrégebben megjelenő napilapja online változatban is elérhető. Az adatbázisban egyszerű és összetett keresésre van lehetőség, valamint a kiválasztott cikk hasonmás szövegének a megjelenítésére, ahogyan a kiadványban megjelent.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
The Times
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1785-1985
Nyelv
angol

Scopus

Leírás: 

A Scopus az egyik legnagyobb absztrakt- és citációs adatbázis, amely lektorált szakirodalmat és minőségi webforrásokat tartalmaz. A több mint 5000 nemzetközi kiadótól több mint 19.000 címet magában foglaló SciVerse Scopus a kutatók számára gyors, egyszerű és átfogó forrást kínál, amely támogatja a kutatási igényeket a tudományos, műszaki, orvosi és társadalomtudományi területen, valamint a művészetek és a humán tudományok terén is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
multidiszciplináris adatbázis
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1823-
Tételszám: 
kb. 20.000
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Science Direct

Leírás: 

A Science Direct az Elsevier tudományos kiadó elektronikus folyóirat szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok elektronikus formában való terjesztése, ma kb. 1700 tudományos folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Elsevier/ScienceDirect
Tárgyszó
műszaki tudományok
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
természettudományok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
évente
Nyelv
angol

PubMed

Leírás: 

Az orvos- és az élettudomány szakterületeit magában foglaló adatbázis, amely folyamatosan bővül. Több ezer feldolgozott folyóirat anyaga kereshető vissza az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NLM NCBI
Tárgyszó
élettudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
orvostudomány
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1950-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Parola

Leírás: 

A folyóirat, amely 1990 óta jelenik meg, a közösségi fejlesztőmunkáról szól - annak kulturális, szociális, környezetvédelmi, szövetkezetfejlesztési vonatkozásairól. Arról, hogy egy település, falu, városrész milyen módon tudja felszínre hozni, mozgósítani belső erőforrásait, hogy egy civil szervezet hogyan fogalmazza meg és érvényesítse érdekeit, hogy a helyi társadalom hogyan szervezze meg önmagát. A lap elemez, bemutat sikeres - és kudarcot vallott - kísérleteket, amelyekben a települési önkormányzatok együttműködést keresnek helyi önszervező közösségekkel. A „Parola” a közösségfejlesztés hazai és külföldi tapasztalatait, szakmai eseményeit tárja az olvasó elé: a laikus számára érthetően, a szakember számára pedig kamatoztathatóan. A folyóirat archívumában lehet keresni cím, szerző, tárgyszó, és földrajzi egysége szerint. A kiválasztás után megjelenő cím alatt online olvasható a kiválasztott cikk.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest
Tárgyszó
közösségfejlesztés
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Országgyűlési dokumentumok képviselői házi naplók és irományok, főrendiházi naplók. 1861-1990

Leírás: 

Az Országgyűlési Könyvtár digitalizálta, és adatbázist készített a Magyar Országgyűlés 1861 és 1990 között keletkezett dokumentumaiból. Az adatbázisban lehet keresni, illetve böngészni: a keresés részben a naplómutatókban, részben a digitalizált dokumentumok 312.000 oldalnyi teljes szövegében lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országgyűlési Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
országgyűlés
Típus
teljes szövegű
Nyelv
magyar

OECD iLibrary (korábban SourceOECD)

Leírás: 

A OECD iLibrary a nemzetközi szervezet online könyvtára. Ingyenes felületét és keresőjét bárki használhatja, ám az OECD könyvek, folyóiratok és statisztikák teljes szövegének megtekintése és letöltése csak előfizetők számára lehetséges. A felhasználók a szolgáltatás keretében számtalan témában gyűjthetnek információt az OECD által kiadott könyvekből, monográfiákból, éves jelentésekből és tanulmányokból (1998 óta megjelent kiadványok). Emellett 15 OECD folyóirat teljes szövege olvasható (pl. Financial Market Trends, Higher Education Management, OECD Economic Survey). Az OECD statisztikai adatbázisa szinte minden téren kínál adatokat és a felhasználók számára felajánlja azok exportálását is Excelbe, Beyond 20-20-ba és .csv formátumba.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
OECD
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
1998-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

NORM-DOK

Leírás: 

A NORM-DOK sorozat a Magyar Szabványügyi Testület CD-ROM termékeinek egyike, amely a tervezői gyakorlatban rendszeresen használt szabványok, valamint az ezekkel kapcsolatos törvények, rendeletek tematikusan csoportosított feldolgozása. A CD-ROM-ok tartalma megkönnyíti az adott tématerületen vagy azzal kapcsolatban tevékenykedő cégek, szakértők, mérnökök, technikusok, anyagbeszerzők, gyártók munkáját. A BME OMIKK-ban a következő kiadványok használhatók (zárójelben a lezárás dátuma): Emelőgépek 2.0 (1999.05.15.) Épületvillamosság 2.0 (2001.05.01.) Geotechnika 2.0 (2001.06.30.) Környezetvédelem 1.0 (2001.02.28.) A Minőségirányítás alapszabványai 1.0 (2001.09.28.) Statika 1.5 (2000.01.15.) Útépítés 2.0 (2003.10.01., útügyi előírások: 2003.05.01.) Vízellátás - csatornázás 2.0 (2001.03.19.).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Magyar Szabványügyi Testület, Budapest
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
rendeletek
szabványok
törvények
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
a leírás szerint
Nyelv
magyar

Műszaki - gazdasági információk

Leírás: 

A BME OMIKK Műszaki-Gazdasági Kiadványok Osztálya külföldi szakirodalomból válogatott cikkek alapján magyar nyelven műszaki-gazdasági témakörű folyóiratokat adott ki 2007 áprilisáig. A megjelentetett cikkek (referátumok, tanulmányok és kompilációk) az adott tudományterület világhelyzetét tükrözik a legújabb tudományos eredményektől a gyakorlati alkalmazásig. 2002-től kezdődően a kiadványok cikkei adatbázisban is kereshetők. Az adatbázis kb. 3000 rekordot tartalmaz az alábbi főbb témakörökben: Biotechnológia, Környezetvédelem, Energetika, Üzemfenntartás, Minőségirányítás, Vállalatirányítás, Logisztika, Nemzetközi marketing.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
BME OMIKK, Budapest
Tárgyszó
műszaki tudományok
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
2002-2007. 04.
Tételszám: 
2907
Nyelv
magyar

Literature Online

Leírás: 

A Chadwyck kiadó "Literature Online" adatbázisában több mint 350 000 teljes szövegű mű (vers, próza és dráma) olvasható, a középkortól napjainkig. Az irodalmi művek mellett szerzőik életrajzát és a róluk szóló kritikai tanulmányokat, referensz műveket is megtalálhatjuk. A Literature Online-ban kereshetünk angol, amerikai, afro-amerikai, ír, kanadai költészetről, drámáról, prózáról, a Beowulf énektől a huszadik század végéig. Az adatbázis különlegessége, hogy a szöveges adatok, olvasmányok mellett 841 kortárs költő felolvasását hallgathatjuk előszóban, multimédiás alkalmazás segítségével.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
angolszász irodalom
nem bibliográfiai adatbázisok
világirodalom
Típus
teljes szövegű
Nyelv
angol

Jane's

Leírás: 

A világ legnagyobb katonai adatbázisából a következő "csomagok" online elérhetőségét biztosítja a könyvtár: Radar and electronic warfare systems (Radar és elektronikai hadviselési rendszerek), Armour and artillery (Páncélosok és tűzérség), Military vehicles and logistics (Katonai és logisztikai járművek), Infantry weapons (Gyalogsági fegyverek), Land-Based air defence (Földi telepítésű légvédelem), Terrorism watch report (Terrorizmus Figyelő).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Jane's Information Group
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

IMD World Competitiveness Yearbook

Leírás: 

A World Competitiveness Yearbook a világ egyik legelismertebb, évenként megjelenő kiadványa, amely a nemzeti és egyes regionális gazdaságok versenyképességét elemzi és rangsorolja. 51 országra és 9 régióra kiterjedően több száz ismérvet vizsgálnak, ezeket négy fő versenyképességi kategóriába gyűjtve: gazdasági teljesítmény, kormányzati hatékonyság, az üzleti szektor hatékonysága és a (fizikai, technológiai, intézményi , humán) infrastruktúra. Az ötéves idősorok révén nemcsak a nemzetközi összehasonlítás válik lehetővé, de egy-egy gazdaság versenyképességének időbeli nyomon követése is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
IMD Inernational
Tárgyszó
gazdaság
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
adattár
teljes szövegű
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol

ELISAD

Leírás: 

A nemzetközi alkohol és kábítószer online adatbázis a szakembereknek és a téma iránt érdeklődő laikusoknak nyújt friss ismereteket a témáról. A keresés eredményeként weblapcímek, illetve tárgyszavak segítik a további tájékozódást.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elisad Gateway Group
Tárgyszó
addiktológia
alkohol
dohányzás
nem bibliográfiai adatbázisok
kábítószer
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
2002-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Doktori disszertációk repozitóriuma

Leírás: 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (és jogelődjeinél) védett PhD disszertációk teljes szövegű, kereshető adatbázisa, továbbá a 2004-ig megvédett egyetemi doktori, kandidátusi, nagydoktori és PhD értekezések tartalomjegyzékei.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
NKE Egyetemi Központi Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
hadtudomány
katonapolitika
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1963-
Nyelv
magyar

Digitális Szakirodalmi Adatbázis (DSZA)

Leírás: 

A DSZA a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtárának teljes szövegű adatbázisa, amelynek tartalmát olyan hadtudományi dokumentumok képezik, amelyekhez elektronikus szöveg kapcsolódik. Az adatbázisban található dokumentumok mellett, vagy a dokumentum teljes szövege, vagy a tartalomjegyzéke található. Ezek a dokumentumok mindenki számára megtekinthetők, letölthetők. Az adatbázisban található dokumentumok egyik része mindenki számára megtekinthetők, letölthetők, a másik része jogosultsághoz kötött. Ezek a dokumentumok az egyetemen kiadott jegyzetek, tananyagok jelszóval védettek. A jelszóval védett dokumentumok csak az arra jogosultak számára elérhetők.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
NKE Központi Könyvtára, Budapest
Tárgyszó
hadtörténet
hadtudomány
nem bibliográfiai adatbázisok
Típus
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Contenta. SZTE Doktori Értekezések Repozitóriuma

Leírás: 

A Contenta nevű digitális archívum teljes szövegében (ill. teljes képi vagy mozgóképi ill. hangi mivoltában) képes tárolni, indexelni az oktató- és kutatómunka során keletkezett és megőrzésre érdemesnek tartott dokumentumokat. A repozitórium szakszerűen feltárja a feltöltött dokumentumokat, összekapcsolja a meglévő adatbázisokkal és egyben módot ad arra, hogy a különféle - elsősorban - európai repozitórium indexelő rendszerek a Szegedi Tudományegyetem anyagát még hatékonyabban bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe. Az adatbázisban az egyszerű és összetett keresésen kívül tallózni lehet a védés éve, valamint a tudományterület szerint.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
doktori iskola
kutatás
nem bibliográfiai adatbázisok
publikációs jegyzék
Típus
multidiszciplináris adatbázis
teljes szövegű
Időszak: 
1997-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Bruxinfo

Leírás: 

A BruxInfo európai uniós portál üzemeltetésének célja, az EU-vonatkozású aktualitások helyszíni követése, tartalmuk kibontása, összefüggéseik ismertetése, értelmezésük segítése, dokumentumok részleteinek bemutatása. Foglalkozik uniós jogszabályfejlemények követésével, az EU-politikák alakulásának, valamint EU bírósági döntések ismertetésével.
A BruxInfo EU-információs internetes tartalomszolgáltatásnak vannak regisztrációhoz kötött szolgáltatásai is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BruxInfo
Tárgyszó
nem bibliográfiai adatbázisok
Európai Unió
Típus
adattár
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
hetente kétszer
Nyelv
magyar

Moldvai csángómagyarok. Bibliográfia

Leírás: 

1990-ben alakult a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, amelynek honlapján található az a bibliográfia, amely kronológiai rendben teszi közzé azoknak a kiadványoknak a könyvészeti leírását, amelyek a témában megjelentek. A tételek között számos online is olvasható kiadvány található. Az összeállításban a keresés település névre lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége, Sepsiszentgyörgy
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
csángók
határon túli magyarság
magyar néprajz
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1838-
Frissítés: 
évenként
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Hungarian Electronic Journal of Sciences

Leírás: 

A 'Hungarian Electronic Journal of Sciences' elektronikus újság, amely gyors publikálási lehetőséget kíván biztosítani magyar és nem magyar kutatóknak. Az újság témák szerint szekciókra tagozódik, amely folyamatosan bővül. A keresés szekcióként lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, Győr
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
2001-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ferge Zsuzsa. Bibliográfia

Leírás: 

Ferge Zsuzsa szociológus, a szegénység, a kirekesztés és a társadalmi rétegződés szociológiai aspektusának jelentős kutatója, akinek honlapján olvasható az a folyamatosan bővülő bibliográfia, amely magyar és idegen nyelven megjelent könyveit (Könyvek magyar nyelven, Könyvek angol nyelven), írásait (Tanulmányok magyar nyelven, Tanulmányok angol nyelven) veszi számba. A tanulmányok, cikkek online olvashatók.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ferge Zsuzsa, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1969-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ajánló bibliográfia az egészség, mentálhigiéné témaköréből

Leírás: 

Az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete (OFOE) honlapján olvasható irodalomjegyzék könyv, valamint folyóiratcikkeket tartalmaz, amelyek között online olvasható írások is találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete, Budapest
Tárgyszó
egészség
mentálhigiéné
oktatás
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1986-2001
Nyelv
magyar

VAS. Helytörténeti adatbázis

Leírás: 

A VAS adatbázis a jelenlegi és a történelmi Vas megye területének történelmére, társadalmára, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára és személyiségeire vonatkozó irodalmat tartalmazza. A könyvek, tanulmányok mellett feltárja a könyvtár gyűjteményébe kerülő folyóiratok, hírlapok megyei vonatkozású cikkeit is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-
Nyelv
magyar

Várostörténeti kronológia (Dunaújváros)

Leírás: 

A dunaújvárosi József Attila Város Könyvtár adatbázisa a településre vonatkozó adatokat, eseményeket gyűjti egybe a kezdetektől 2000-ig. Az összeállításban dátumra, valamint tárgyszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Könyvtár, Dunaújváros
Tárgyszó
Dunaújváros
Fejér megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
-2000
Tételszám: 
kb. 3000
Nyelv
magyar

Megyetörténeti adatbázis (Vas megye)

Leírás: 

Az adatbázis Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, illetve összefoglaló művek vonatkozó részleteit dolgozza fel. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. Az adatbázisban böngészni (cím, szerző, tárgyszó, formátum és nyelv szerint) és keresni (bibliográfiai leírások, képek, kiemelt szavak, kulcsszavak) lehet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
bibliográfia
fényképgyűjtemény
teljes szövegű
Időszak: 
19-20. sz.
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Helytörténeti adatbázis (Tolna megye)

Leírás: 

Az adatbázis, amelynek építése 1989-ben kezdődött, több mint 400 napilap és folyóirat cikkeit tartalmazza, de nem foglalja magában a teljes cikkeket, csak utalást a folyóirat adott cikkét tartalmazó lapjára. A Tolnai Megyei Illyés Gyula Könyvtár gyűjt minden olyan publikus, és a könyvtár számára beszerezhető dokumentumot, amely a megyéről, vagy valamelyik településéről, esetleg neves szülöttéről szól. A hetvenes években kezdődött meg a helyi és országos sajtó analitikus feltárása, és az azóta folyamatosan bővülő szolgáltatás 1990 óta számítógépen is feltárt.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Tolna megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1989-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Helyismereti adatbázis (Csongrád megye)

Leírás: 

Az Elektronikus Könyvtár a Csongrád városáról szóló, illetve a hozzá bármilyen módon kapcsolódó dokumentumokat teszi közzé.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum, Csongrád
Tárgyszó
Csongrád
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Fonyódi Elektronikus Könyvtár

Leírás: 

A Varga István által folyamatosan frissített Fonyódi Elektronikus Könyvtár a város helyismeretével, helytörténetével kapcsolatos dokumentumokat (könyv, könyvrészlet, cikk, szak- és szépirodalmi írás, kép, érdekességek) gyűjti és tesz közzé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fonyódi Kulturális Intézmények, Könyvtár
Tárgyszó
Balaton
Fonyód
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Típus
bibliográfia
képeslapgyűjtemény
teljes szövegű
Időszak: 
19. sz.-
Nyelv
magyar
Tartalom átvétel