bibliográfia

Magyar Mesterséges Intelligencia. Bibliográfia

Leírás: 

Válogatást az 1988-96 között megjelent publikációkból Sántáné Tóth Edit állította össze. A függelékben az Új Alaplap, című 1992-től indított népszerűsítő számítástechnikai folyóirat tematikus MI-cikksorozatának referenciái találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
intelligencia
mesterséges intelligencia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1988-1996
Nyelv
magyar

Magony Imre: A Seuso-kincs. Válogatott irodalomjegyzék, 1990-2014

Leírás: 

A Seuso-kincs néven ismert, páratlan értékű lelet Kr. u. a 4. sz.-ban készült ötvösremek-együttes. A kincs nevét tulajdonosáról, Seusoról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta. A „kalandos”sorsú leletről dokumentumfilmek készültek, valamint számos cikk jelent meg az évek, évtizedek során. Az összeállító a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár gyűjteményében megtalálható folyóiratok alapján készítette az annotált bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
művészettörténet
régészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1990-2014
Tételszám: 
50
Nyelv
magyar

Lótenyésztés. Lótartás. Lovaglás

Leírás: 

Dr. Székely Sándor állította össze a könyvtár állományából a kb. 600 tételt tartalmazó ajánló bibliográfiát. Egy-egy témán belül először a magyar nyelvű, majd az idegen nyelvű kiadványok címeit és raktári jelzeteit találhatja meg az érdeklődő. A 2005. szeptember 21-én zárult gyűjtés nemcsak a közel múltban megjelent kiadványokat sorolja fel, hanem 1730-tól, a tudománytörténet szempontjából fontos kiadványok címeit is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
állattenyésztés
csak olvasható bibliográfiák
lótenyésztés
lovaglás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1793-2005
Tételszám: 
600
Nyelv
magyar
idegen nyelek

Ligeti Lajos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

Az összeállítás Ligeti Lajos (1902-1987) világhírű mongolista és turkológus professzor 1924 és 1990 között megjelent műveinek könyvészeti adatait tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
orientalisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1924-1990
Tételszám: 
311
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Levéltári bibliográfia

Leírás: 

A Magyar Levéltári Portálon található az az összeállítás, amely a hazai levéltárakat használóknak nyújt segítséget. Ebben a jegyzékben olvashatók azoknak a kiadványoknak (évkönyvek, sorozatok, folyóiratok, stb.) a könyvészeti adatai, amelyek általában, valamint az egyes levéltárak történetével, tevékenységével, gyűjteményeikkel foglalkoznak. Mutató zárja az 50 év levéltári kiadványait összegyűjtő bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
levéltárak
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1950-2000, 2012
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája 1778-1948

Leírás: 

 Az eredetileg 1993-ban, a Színháztörténeti Könyvtár sorozat tagjaként megjelent összeállításban Lakatos Éva a mai és a történelmi Magyarország területén magyar nyelven megjelent színházi folyóiratokat veszi számba. A feldolgozás során az összeállító színházi lapnak tekintett minden olyan periodikumot, amelynek fő témaköre a színházakhoz kapcsolódik: műsort és szereposztást közöl, híreket hoz a színházak, a színészképzés, a színészek életéből, színibírálatokat tartalmaz, elméleti, színházpolitikai, érdekvédelmi stb. híradásokkal cikkek, tanulmányok keretében foglalkozik, álláshirdetéseket közöl stb. így bekerültek a válogatásba pl. a színész élclapok is (Bohém Világ, Súgó stb.), de nem találhatók meg a műkedvelő színjátszással, valamint a bábjátszással, bábszínházakkal kapcsolatos kiadványok. Ugyancsak nem tekintette az összeállító színházi lapnak mindazokat a napi és hetilapokat, amelyek nagyon gyakran igen alaposan és rendszeresen foglalkoznak (sokszor önálló rovat keretében) a színházak működésével, életével, ám ezek a kérdések nem minősíthetők a lap fő témakörének.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar színháztörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1778-1948
Tételszám: 
580
Nyelv
magyar

Laczkó Sándor: A magyar nyelvű Nietzsche-irodalom bibliográfiája 1872-tól 1995-ig

Leírás: 

A bibliográfia a magyar nyelvű Nietzsche-fordításokat és a Nietzsche-szakirodalmat gyűjti össze és adja közre.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
filozófia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1872-1995
Nyelv
magyar

Kulin György (1905–1989) csillagász köteteinek és jelentősebb írásainak jegyzéke

Leírás: 

A nemzetközi hírű csillagász szakmunkáit veszi számba az összeállítás, amelynek anyagát Bartha Lajos és Sragner Márta gyűjtötte, illetve szerkesztette.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
csillagászat
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1936-1991
Nyelv
magyar
német

Kreativitáskutatás. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtárának honlapján olvasható az a bibliográfia, amely a kreativitás, a kreativitáskutatás iránt érdeklődő hallgatók mellett, a témában elmélyülni kívánoknak is segítséget nyújt. A bibliográfia kronológiában tartalmazza az összegyűjtött szakirodalmat, melyek között vannak online olvasható cikkek, tanulmányok is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2009
Nyelv
angol
magyar
német

Közösségi oldalak használata a felső tagozatos korosztály körében. Ajánló irodalomjegyzék

Leírás: 

A téma ugyan nem bővelkedik irodalomban, de a NymE SEK Könyvtárának katalógusában, az országos MATARKA és a MOKKA adatbázisokban, illetve az OFI OPKM adatbázisában (országos pedagógiai adatbázis) találhatók olyan dokumentumok, amely az érdeklődők számára fontos lehet.
A gyűjtés 2013. január 31-én zárult. A szakdolgozatok a könyvtár gépein, a belső hálózaton tekinthetőek meg.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Savaria Regionális Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2008-2011
Tételszám: 
13
Nyelv
magyar

Kovács Imre. Bibliográfia

Leírás: 

Kovács Imre (1913-1980) magyar politikus, a két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később parasztpárti politikus, aki a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt emigrált. Számos műve jelent meg, amelyekből kitűnik, hogy sok húron játszott, sokféle műfajban csillogtatta kiváló íráskészségét, elemzőkészségét, a közéletben villámgyors gondolkodását, éles és logikus vitastílusát. Volt szociográfus, szociológus, esszéista, publicista, újságíró, szerkesztő, szépíró, agrárközgazdász, antifasiszta ellenálló, politikus, pártvezető, politikai gondolkodó és elemző.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kovács Imre Társaság, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2013
Tételszám: 
32
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Kosztolányi Dezső írásainak jegyzéke, valamint a róla szóló cikkek gyűjteménye repertóriumokban

Leírás: 

Az MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport egyik legfontosabb feladata Kosztolányi Dezső összes művét egybegyűjtő, tudományos igényű (kritikai) kiadássorozat elindítása. Az életműsorozat elkészültéhez elengedhetetlen Kosztolányi minden egyes, életében megjelent, különböző műfajú, más és más helyeken (legtöbbször napilapokban és folyóiratokban) napvilágot látott írásainak összegyűjtése. Ennek a munkának az egyik eredménye Aradi Réka, Csonki Árpád, Dobos Ida, Domnanics Anita, Lőrincz Anita, Molnár Fábián, és Szabó Laura készítette összeállítás, amely a Kosztolányi Dezső emlékoldalon olvasható.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Kosztolányi Dezső
magyar irodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1952-2001
Nyelv
magyar

Kossuth Lajos a hódmezővásárhelyi sajtóban

Leírás: 

Kőszegfalvi Ferenc összegyűjtötte a hódmezővásárhelyi sajtóban Kossuth Lajosról megjelent írásokat, amelyeket időrendbe sorolva tett közzé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Kossuth Lajos
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1869-1998
Tételszám: 
288
Nyelv
magyar

Kortárs magyar írók 1945-1997. Bibliográfia és fotótár

Leírás: 

A gyűjtés csaknem tízévnyi munkát ölel fel. A bibliográfiai anyaggyűjtés 1997. decemberében zárult, ennek ellenére az 1998-ban adományozott díjak és kitüntetések még szerepelnek a kötetben. A szerkesztő F. Almási Éva célja a szépirodalom viszonylag teljes feltérképezése - beleértve a határon túli magyar és a nyugati magyar irodalmat is. A szócikkek felépítése a következő: címszó, esetleges névvariánsok [eredeti név, írói név, álnév, amennyiben ezen a néven kötetet adott ki]; a címszót - zárójelben, dőlt betűvel - a születési és halálozási adatok követik, kérdőjel utal a hiányzó vagy bizonytalan adatra, majd az illető tevékenységi köre következik. A művek felsorolásánál a mű címe után vesszővel elválasztva a műfaji meghatározás következik, majd a kiadás helye. A kiadási helyekneveket egységesítette a szerkesztő. A fotók a kiadvány elektronikus változatában nem szerepelnek.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
magyar írók
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1997
Nyelv
magyar

Környezetvédelem

Leírás: 

Dr. Székely Sándor állította össze a témát tematikusan feldolgozó ajánló bibliográfiát. Az összeállítás 1999 és 2004 között megjelent, és a könyvtár állományába tartozó kiadványok címeit tartalmazza, kronologikus rendben. Külön fejezetben találhatók A Tisza ciánszennyezéséről szóló kiadványok címei.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
környezetvédelem
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1999-2004
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Kompetencia – kulcskompetencia – kompetenciafejlesztés – kompetencia alapú oktatás (válogatott bibliográfia)

Leírás: 

Az intézmény honlapján olvasható az összeállítás, amelyet Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros készített a Savaria Egyetemi Könyvtár és Levéltár gyűjteményének alapján. Az összeállításban online olvasható kiadványok leírása is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2001-2008
Tételszám: 
35
Nyelv
magyar

Kommunista vezetők. Bibliográfia

Leírás: 

A Kommunizmuskutató Intézet honlapján olvasható az az összeállítás, amely a magyarországi kommunista vezetők életrajzát, tevékenységét gyűjti össze.  Ezt az összeállítást bibliográfia egészíti ki, amely a Segédkönyv Politikai Bizottság tanulmányozásához című, 1989-ben megjelent kiadvány anyaga.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kommunizmuskutató Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
életrajzok
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-1989
Tételszám: 
234
Nyelv
angol
magyar
német

Kocsis György: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakkönyvtárában található Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos dokumentumok ajánló bibliográfiája

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent összeállítás a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulójára készült, és elsősorban a téma iránt érdeklődő kutatók munkáját kívánja segíteni. A levéltár szakkönyvtárában fellelhető, a Rákóczi-szabadságharchoz köthető szakirodalom számbavételével az összeállító képet ad azokról a már nyomtatásban megjelent művekről, forráskiadványokról, tanulmányokról, amelyek segíthetik a szabadságharc eseményeinek, körülményeinek jobb megismerését.
A bibliográfia tételei elsődlegesen megjelenésük időrendjében, ezen belül a betűrendbe sorolás szabályai szerint következnek. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, a dokumentum terjedelmét és a gyűjteményes köteteknél a kötet szerkesztőjét. Az összeállítás tételeinek helyesírása a címoldalakon található adatokat tükrözi. Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2011. augusztus 4.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Rákóczi-szabadságharc
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1861-2011
Tételszám: 
386
Nyelv
magyar

Klímaváltozás és hatásai a mezőgazdaságban. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfiában a könyvtár állományába tartozó, a klímaváltozással és annak mezőgazdasági vonatkozásaival kapcsolatos könyveket, folyóiratcikkeket és más szakkiadványokat gyűjtötte egybe dr. Székely Sándor. Az egyes témacsoportokon belül a megjelenés sorrendjében, a legfrissebbel kezdve, olvashatók a bibliográfiai tételek, amelyek kiegészülnek a raktári számmal. Az azonos művek különböző kiadásai közül a legújabb változat szerepel az összeállításban. Az anyag gyűjtése 2007. március 22-én zárult le.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
klímaváltozás
meteorológia
mezőgazdaság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2007
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
magyar
német

Kiss Gábor: Magyar egyházjogi bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás célja, hogy a magyar nyelven és magyar szerzőktől eddig a kánoni jog témájában megjelent cikkeket, publikált írásokat összegyűjtse. A források szerteágazó volta és az anyag nagysága miatt folyamatosan frissül az adatbázis. Feldolgozásra került még a Kánonjog, illetve a Folica Canonica c. folyóirat is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egyház
jog
jogtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
18. sz.-2012
Frissítés: 
1933
Nyelv
angol
magyar
német
olasz

Kézikönyv a holokausztról tanárok és tanulók számára (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A Loránd Ferenc és Tiszóczi Tamás összeállítása abban kíván segítséget nyújtani, hogy a felnövő nemzedékek megismerjék a magyar történelem egyik legszörnyűbb korszakának történetét, megértsék a holokauszt lényegét, bízva abban, hogy mindez hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen az emberellenes, kirekesztő eszmék befolyása. Az eredetileg könyv formában megjelent kiadványban Válogatott tematikus bibliográfia (pl. Összefoglaló művek a zsidóság történetéből, A zsidóság újkori története, A cionizmus, Az antiszemitizmus, Hitlerről, A cigányok a nácik általi üldözéséről) és Annotált szépirodalmi bibliográfia (Regények, Novellák, Kisebb terjedelmű prózai írások, Levelek, Antológiák, Diákoknak ajánlott irodalom stb.) olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Oktatási Kutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
holokauszt
Magyarország története 20. sz.
zsidóság
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1946-2003
Nyelv
magyar

Kétnyelvű olvasmányok

Leírás: 

Az összeállítás a szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár állományába tartozó kétnyelvű kiadványokat veszi számba. Az angol, bolgár, cigány, észt, finn, francia, japán, katalán, kínai, latin, lengyel, mari, német, norvég, olasz, orosz, spanyol, szlovén és tibeti nyelvű kötetek rövid bibliográfiai leírása mellett a raktári jelzetük is megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
világirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2011
Tételszám: 
283
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Kertészkedés, kertépítés

Leírás: 

Szabó Csilla a tematikus (A magyar kerttörténet,  Biokertből bioétek, Aki a virágot szereti stb.) válogatása a könyvtár állományából készült. A bibliográfia kiegészült a témához kapcsolódó linkekkel, illetve folyóiratok címeivel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
biokertészet
kertépítés
kertészet
kertészkedés
kerttervezés
kerttörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2001-2014
Tételszám: 
42
Nyelv
magyar

Kéri Katalin: Távoli tájak - ismeretlen gyerekek (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A neveléstörténet és az összehasonlító pedagógia hozzájárulhat más országok, más kontinensek megismeréséhez. Az 1997-ben megjelent, és 2002 óta a Magyar Elektronikus Könyvtárban is olvasható kötetben, különböző országok történetéről szóló monográfiák azon részleteit válogatta össze Kéri Katalin, amelyek a nevelésről, az oktatásról, és a gyermekek életmódjáról szólnak. Az olvasó kedvére kalandozhat kongói kunyhókban és buddhista kolostorokban, szigorú kínai vizsgákra és derűs azték házakba látogathat el, a tematikus (Afrika, Ázsia, Az iszlám világa, Közép- és Dél-Amerika, Észak-Amerika, Ausztrália) ajánló bibliográfia révén pedig újabb olvasmányok segítségével bővítheti ismereteit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nevelés
oktatás
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1907-1995
Tételszám: 
68
Nyelv
angol
francia
magyar

Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

A szerző szándéka szerint a kötet, amely eredetileg 2002-ben az Iskolakultúra-könyvek sorozatban jelent meg, egy lehetséges modellt vázol fel arra vonatkozóan, hogyan lehet tágabb összefüggésrendszerbe ágyazni a neveléstörténetet, a kronologikus megközelítés mellett érvényre juttatva változatos szempontokat is. Az írást irodalomjegyzék (Források, Feldolgozások, Interneten található feldolgozások) is kiegészíti.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
iszlám
neveléstörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1856-2000
Tételszám: 
260
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Keresztury Dezső. 1904-1996. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás időrendben tárja fel Keresztury Dezső (1904-1996) munkásságát. A keresés több szempont alapján lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kritika
kultúra
magyar irodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1923-1993
Nyelv
magyar

Kemény György: Magyarország időszaki sajtója 1911-től 1920-ig

Leírás: 

Az 1942-ben készült címjegyzék nyelvre való tekintet nélkül tartalmazza a szorosabb értelemben vett Magyarország hírlapjait és folyóiratait, beleértve az 1919-ben elszakított országrészek időszaki sajtótermékeit is, de a gyűjtés nem terjed ki a Dráván-túli országrészre és külföldre. Azonban az összeállító felvette a gyűjteménybe a világháború alatt a hadszíntereken magyar katonák által szerkesztett, kiadott, vagy nyomtatott hírlapokat és folyóiratokat is, de ennek ellenére a jegyzék korán sem teljes.
Az összeállító a feldolgozás során figyelemmel volt az időszaki sajtótermékek címében, időszakosságában, szerkesztésében és kiadásában történt változásokra, s ezért a könnyebb áttekintés kedvéért a betűrendes részen kívül földrajzi mutatót is készített.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
folyóiratok
időszaki kiadványok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1911-1920
Nyelv
magyar
német

Kégli Ferenc: Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz

Leírás: 

A nemzeti kultúrát gazdagító helyi értékek és hagyományok feltárásában, közvetítésében, a nemzeti és lokális öntudat erősítésében felbecsülhetetlen szerepe van a könyvtárakban folyó helyismereti tevékenységnek. Ennek tájékoztató apparátusát óhajtja megerősíteni ez a bibliográfiai kalauz. A bibliográfiai kalauz a mindenkori Magyarország régióira, tájaira, egyházi és közigazgatási egységeire, településeire, illetve a mai határokon kívül eső, magyarlakta Kárpát-medencei régiókra, tájakra és településekre vonatkozó, 570 önállóan vagy rejtetten megjelent életrajzi lexikont, életrajzi adattárat mutat be.  A gyűjtés a 20. század elejétől megjelent művekre terjedt ki.  A 2005. január 31-ig összegyűjtött közel kilencszáz címből autopsziával történt válogatás. A bibliográfiai leírást annotáció követi, a tételek elsődleges rendező elve a földrajzi név. Az összeállítás használatát a földrajzi nevek betűrendjén, illetve a belső utalásokon túl a tételek sorszámára hivatkozó mutatók teszik hatékonyabbá.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
helyismeret
helytörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
20-21. sz.
Nyelv
magyar

Kártyakönyvtár

Leírás: 

A Szerencsés kártyajárást! honlap a kártyával és a kártyázással kapcsolatos ismereteket próbálja összegyűjteni. A számos „fejezet” közül kiemlítésre érdemes a "kártyakönyvtár", amely tematikus rendben (Kártyajáték gyűjtemények; Kaszinóélet, szerencsejáték; Szépirodalmi kártyakönyvtár stb.) veszi számba a kártyával, a kártyázással kapcsolatos magyar nyelven megjelent könyveket. A témához kapcsolódó online folyóiratok, DVD-k, CD-k, és filmek linkjeit is közreadja az összeállítást.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kártya
kártyázás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1841-
Nyelv
magyar

Juhászat és kecsketartás. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr. Székely Sándor a Mezőgazdasági Könyvtár állományából válogatta az ajánló bibliográfiában felsorolt könyvek, folyóiratok, előadások címeit, amelyet a témába vágó, magyar nyelvű honlapokkal is kiegészített.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
állattenyésztés
csak olvasható bibliográfiák
juh
juhászat
kecske
kecsketartás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1909-2003
Nyelv
magyar
idegen nyelvek
Tartalom átvétel