bibliográfia

Bibliográfia az 1956-os forradalom és szabadságharc Veszprém megyei eseményeinek tanulmányozásához

Leírás: 

A bibliográfia az Eötvös Károly Megyei Könyvtár állományban fellelhető dokumentumok alapján készült. A könyvek és a napilapok/hetilapok mellett, az interneten hozzáférhető, a témához szorosan kapcsolódó tartalmakra is felhívja az összeállító a figyelmet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Magyarország története 20. sz.
Veszprém megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1956-2005
Tételszám: 
43
Nyelv
magyar

Benyó Barbara: Körös-Maros Régió Kulturális Örökség tanulmányhoz bibliográfia. I.

Leírás: 

A tematikus bibliográfia (Általános rész; Környezet, természet; Idegenforgalom; Nemzetiségek; Néprajz; Vallás, egyháztörténet; Oktatásügy, iskolatörténet; Irodalom; Színház- és zeneművészet; Könyvkiadás, nyomdászat) a régió iránt érdeklődők számára ajánlható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba
Tárgyszó
Békés megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1878-2004
Nyelv
magyar

Bányászattörténeti bibliográfia (Baranya megye)

Leírás: 

A Csorba Győző Könyvtár honlapján található a Mendly Lajos és Kiss Zoltán  által szerkesztett baranyai bányászattörténeti összeállítás, amely nemcsak visszaemlékezéseket, írásos dokumentumokat és fotókat tartalmaz, hanem folyamatosan bővülő bibliográfiát is. Az összeállításban a szerzők betűrendjében sorakoznak a könyvészeti leírásokkal kiegészített dokumentumok.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Csorba Győző Könyvtár, Pécs
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
bányászat
Baranya megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1822-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
francia
magyar
német

Balatoni Archív Sajtóadatbázis

Leírás: 

A Balatoni Archív Sajtóadatbázist a Balatoni Könyvtárak Regionális Együttműködése hozta létre azzal a céllal, hogy a régió korabeli sajtóanyagát a nyomtatott helyi sajtó kezdeteitől számítva digitalizált formában megőrizze, tartalmilag feltárja és széleskörű hozzáférést biztosítva a közösen fenntartott adatbázisban közzétegye. Az adatbázis létrehozására és működtetésére öt Balaton környéki város Balatonfüred, Fonyód, Keszthely, Siófok, Tapolca könyvtára kötött együttműködési megállapodást. Az adatbázisban egyenlőre csak a Balaton (1908. január 1.-1944. november 1.) és a Balaton Kurír (1933. július 5.-1948. december 23.) című folyóiratok egyes számaiban lehet, "egyszerű" (folyóirat címe, megjelenés éve, évfolyam, lapszám, oldal, tárgyszó) módon keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, Siófok
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1908-1948
Nyelv
magyar

Balaton és vidéke. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr. Székely Sándor az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ állományából készítette az ajánló bibliográfiát, amely pl. a Vízminőség, vízháztartás, vízmérleg; A Balaton flórája és gerinctelen faunája; Halászat, horgászat, halállomány; Szőlő és borkultúra; Üdülés, idegenforgalom és turizmus, helytörténet; A Balaton-vidék élővilága, természeeti adottságai és értékei, tájhasználat témakörével foglalkozik. Külön fejezetben sorakoznak a Régebbi írások a Balatonról és környékéről (1807-1920). A témacsoportokon belül elöl találhatók a legfrissebb kiadványok. A bibliográfiai leírásokat a a raktári jelzetek egészítik ki. A gyűjtés 2009. 09. 11-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1807-2009
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
latin
magyar
német

Aradi Ilona: Pest megye helytörténeti bibliográfiája, 1975-2000

Leírás: 

Pest megye történetének ajánló bibliográfiáját Boros Pál összeállításában 1974-ben adta ki a Pest Megyei Könyvtár. A kiadvány anyaggyűjtése 1974. június 30-án zárult. A Pest Megyei Levéltár honlapján olvasható az eredetileg papír alapon megjelent összeállítás, amely az ezt követő 15 év anyagát dolgozza fel. Az önálló kiadványok mellett folyóiratcikkek és tanulmánykötetek résztanulmányai is szerepelnek a bibliográfiában. Az 1974-ben megjelent bibliográfiával ellentétben jelen kiadvány nem dolgozza fel a kéziratos krónikákat, a megye területén kiadott fontosabb sorozatokat a függelék ismerteti. A bibliográfia elrendezése az adott szakcsoporton belül betűrendes.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Pest megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1975-2000
Tételszám: 
2200
Nyelv
magyar

Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin: A történeti Baranya megye római katolikus iskolaügye 1868-1918 között (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

Az eredetileg 1992-ben hagyományos formában megjelent két kötetes doktori értekezést, a téma iránt érdeklődők számára fontos bibliográfia egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Baranya megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
iskolatörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1881-1990
Tételszám: 
142
Nyelv
latin
magyar

A tudományos Bihar-kutatásért. Bibliográfia

Leírás: 

A biharkutatas.hu honlap célja, hogy hírt adjon Bihar tudományos életéről, a megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő munkákról. Szeretné összegyűjteni a közgyűjtemények külön-külön létező, de egymásról sok esetben nem „tudó” adatbázisait, harmonizálná a rendben megjelenő bibliográfiákat, és a nagyközönség számára is egy elérhető, könnyen kereshető „szakkönyvtári katalógust” állítana össze. A honlapon olvasható bibliográfia összegyűjti és a szerzők nevének betűrendjében közreadja a Biharról megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő művek jegyzékét. Az összeállításban szerzői betűrendben sorakoznak a könyvészeti leírások. A gyűjtemény online elérhető dokumentumokat is tartalmaz.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Hajdú-Bihar megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1910-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

A Kollégium történetére vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája (Debrecen)

Leírás: 

A Református Kollégium Nagykönyvtára honlapján olvasható az a betűrendes összeállítás, amely a Kollégium történetével, gyűjteményével foglalkozó szakirodalomból válogat. A bibliográfia eredetileg a Kocsis Elemér szerkesztette és 1998-ban megjelent A Debreceni Református Kollégium története című kötethez készült.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Református Kollégium Nagykönyvtára, Debrecen
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Debrecen
egyházi könyvtár
Hajdú-Bihar megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1880-1986
Nyelv
magyar

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott helyismereti bibliográfiája

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent munka alapját a Rudabányán működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum munkatársai által évtizedek óta folyamatosan gyűjtött anyag szolgáltatta, amely körülbelül 6000 bibliográfiai tételt tartalmaz. Ebből válogatott Márkus Zsuzsanna történész-muzeológus, a meglévő anyagot kiegészítve néhány tucat frissen feltárt címmel. A mindenki számára egyszerű használhatóság érdekében az összeállítók eltértek a szabványos bibliográfiai leírástól. A bibliográfia könyveket, könyvrészleteket, folyóiratokban, hetilapokban vagy más periodikákban megjelent írások tartalmaz, napilapokban megjelent cikkeket mellőzte a válogató. Leginkább olyan források találhatók az összeállításban, amelyek vélhetően fellelhetők a kistérség nagyobb könyvtáraiban, vagy hozzáférhetők az interneten. Az összeállítás két fő részből áll: az elsőben a fontosabb bibliográfiák, lexikonok, a terület egészét, valamely részét vagy több települését érintő munkák szerepelnek, a másodikban pedig az egyes településekre vonatkozó irodalom kapott helyet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Borsod-Abaúj-Zemlén megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1870-2009
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

A Huszár Gál Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeire vonatkozó anyaga, bibliográfiája (Mosonmagyaróvár)

Leírás: 

A városban 1956. október 26-án a határőrlaktanyánál gyilkos sortűz fogadta a forradalmat éltető békés tömeget. A mai napig nem tudni, hány áldozata volt a golyózápornak. A mosonmagyaróvári sortűz híre, az itt készült fotók bejárták a világot. Ezért is fontos az az bibliográfiai összeállítása, amely a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Győr-Moson-Sopron megye
Mosonmagyaróvár
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1956-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
német

Zoological Record

Leírás: 

A zoológiával (a Zoological Record valamennyi nyomtatott szériájának anyaga) és annak határtudományival (magatartás, ökológia, evolúció, élőhelyek, táplálkozás, parazitológia, szaporodás, taxonómia, állatföldrajz stb.) kapcsolatos tudományos információk kereshetők az adatbázisban, amelynek szerkesztői 4500 folyóiratot és számos egyéb dokumentumot használnak fel az adatbázis építéséhez, amelyben kb. 2 millió tétel található. A három havonta frissülő adatbázis éves gyarapodása kb. 72.000 rekord.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zoológia
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1978-
Frissítés: 
három havonta
Nyelv
angol

Zentralblatt MATH adatbázis

Leírás: 

A Zentralblatt MATH az elméleti és az alkalmazott matematika legrégebbi - 1868 óta épülő -, és egyik legteljesebb naponta frissülő adatbázisa. A FIZ Karlsruhe, a European Mathematical Society és a Springer-Verlag fejlesztése. Bibliográfiai adatok, absztraktok, ismertetők tárháza: a Zentralblatt oldalán olvasható tájékoztatás szerint több mint 3500 folyóirat és 1100 sorozat publikációit figyelemmel kísérve mintegy 2,8 millió bibliográfiai adatot tartalmaz. A Zentralblatt MATH hivatkozás-keresést is lehetővé tesz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
FIZ Karlsruhe GmbH
Tárgyszó
matematika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1868-
Frissítés: 
naponta
Nyelv
angol
német

Web of Science

Leírás: 

A Web of Science (WoS) az ISI (Institute for Scientific Information) bibliográfiai adatbázisa. Interdiszciplináris, amelynek hetente frissített anyaga a tudomány egész területére kiterjed. Tudományos szempontok szerint rendszerez, valamint sokoldalú keresést biztosít, és kb. 8700 folyóiratot szemléz. A WoS szolgáltatása a citációs index, amely lehetővé teszi a tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői hivatkozásokat is feltárja.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Hozzáférhető: 
az EISZ használatára jogosult intézménykben
Közreadó: 
Institute for Scientific Information
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1900-
Frissítés: 
hetente
Nyelv
angol

The Music Index Online

Leírás: 

A Harmonie Park Press által létrehozott The Music Index Online a zenei időszakos szakirodalom egyetlen legátfogóbb téma- és szerzői útmutatója. A The Music Index Online 1949 óta érhető el nyomtatott formában. Több mint 40 ország, mintegy 850 zenei periodikumából vett átvizsgált adatot foglal magában. Az adatbázis könyvismertetéseket, nekrológokat, hírközlő periodikumokat, zenéről, zenészekről és a zenei iparról szóló híreket és cikkeket idéz.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-es évek-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

SIGLE

Leírás: 

A multidiszciplináris adatbázis, a "szürke" (nem hagyományos) irodalom - kutatási jelentések, konferencia anyagok, disszertációk, stb. - bibliográfiai leírásait tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
European Association for Grey Eplotitation
Tárgyszó
disszertációk
konferenciák
kutatási jelentések
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1981-1996
Nyelv
angol

RILM Abstracts of Music Literature

Leírás: 

A havonta frissülő bibliográfiai adatbázis, amely az 1967 óta nyomtatásban megjelenő Répertoire International de Littérature Musicale online változata, több mint 200.000 rekordot tartalmaz, és 202 nyelven kínál indexelt cikkeket. Az egyes cikkekről, esszégyűjteményekről, emlékkönyvekről, monográfiákról, disszertációkról, elektronikus forrásokról teljes bibliográfiai leírás készül eredeti nyelven és angolul, emellett tartalmi kivonatok segítik a tájékozódást. Az összeállítás lefedi a zene minden területét, beleértve a zenetörténetet, zeneelméletet, népzenét, hangszeres és vokális zenét, zeneterápiát, táncot, pedagógiát, emellett közli a zenéhez kapcsolódó határterületek (filozófia, esztétika, pszichológia, orvostudomány, antropológia, szociológia, könyvtár) cikkeit is. A visszakeresésre több lehetőség nyílik (szerző, cím, folyóiratcím). A szabad szöveges keresés mellett tárgymutató és jól felépített tezaurusz áll a felhasználó rendelkezésére, ha egy téma irodalmát szeretné feltárni. A következő címen megtalálhatók az indexelt folyóiratok címei: Primary Journal Titles, All Journal Titles, 1989-2003.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
RILM International Center, New York
Tárgyszó
népzene
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
tánc
zene
zenepedagógia
zenetudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1967-
Nyelv
idegen nyelvek

Proquest Military Collection

Leírás: 

Az adatbázis, több mint 500 folyóiratot tár fel a hadtudomány területén.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
UMI
Tárgyszó
biztonságpolitika
hadtudomány
katonapolitika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

ProQuest Library Science

Leírás: 

A világ számos országának könyvtár- és információtudományi folyóiratait feldolgozó adatbázis. Kurrensen 144 folyóiratot dolgoz fel, ebből több mint száz folyóirat teljes szövege hozzáférhető, a legfrissebb számokat is beleértve. Összesen több mint 2000 folyóirat-évfolyam cikkeinek adatai kereshetők benne, és csaknem 1500 évfolyam, szabadon egyébként nem hozzáférhető teljes szövege érhető el rajta keresztül. A ProQuest e teljes szövegű szolgáltatása 2011-ben jelent meg, és épít a KSZK által korábban előfizetett LISA (Library and Information Science Abstracts) adataira, illetve tapasztalataira.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
információtudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

OVID

Leírás: 

Az OVID forgalmazású adatbázisokról és teljes szövegű folyóiratokról a http://www.ovid.com/site/catalog című weblapon kaphatnak a leendő használók tájékoztatást.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
egészségügy
élettudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
orvostudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Online folyóiratok adatbázisa - Database of Online Accessible Journals

Leírás: 

Az adatbázisban szereplő folyóiratokhoz a hozzáférési jogosultságot a könyvtári és a konzorciumi előfizetések, illetve az országos licencek (EISZ, EBSCO) biztosítják, de szabadon hozzáférhető folyóiratok is találhatóak benne. Döntő többségük ezért csak a kfki.hu domain névvel rendelkező gépekről érhetők el.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1838-
Nyelv
idegen nyelvek

NTIS (National Technical Information Service)

Leírás: 

Az NTIS az USA államilag támogatott kutatási jelentéseinek adatbázisa. Elsősorban az U.S. Department of Energy, a U.S. Department of Defense és National Aeronautics and Space Administration jelentéseit tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
National Technical Information Service
Tárgyszó
biztonságpolitika
energiaügy
kutatási jelentések
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
űrkutatás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1980-2004. 02.
Nyelv
angol

MLA (Modern Language Association) International Bibliography

Leírás: 

Az irodalomtudomány, a nyelvészet, a nyelvtudomány és a néprajz bibliográfiai adatbázisa, amely 3000, e tudományok területéhez tartozó tudományos folyóiratot és sorozatot ismertet, de tartalmazza a releváns monográfiákat, kongresszusi kiadványokat is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
irodalom
néprajz
nyelvészet
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1926-
Nyelv
angol

MathSciNet (Mathematical Reviews on the Web)

Leírás: 

A MathSciNet a Mathematical Reviews és a Current Mathematical Publications anyagát teszi hozzáférhetővé online eléréssel. A Mathemaical Reviews a matematikai szakirodalmi termés legátfogóbb bibliográfiai feldolgozását nyújtja 1940 óta. A Current Mathematical Reviews a jelenben és a közeljövőben megjelenő matematikai publikációk bibliográfiai adatainak tárgyi indexe. A MathSciNet adatbázisban feldolgozott publikációk száma meghaladja az 1.200.000 rekordot és évente mintegy 60.000 rekorddal bővül. Az adatbázisban való hatékony keresést változatos keresőprofilok segítik.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
American Mathematical Society
Tárgyszó
matematika
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1940-
Nyelv
angol

L’Année Philologique

Leírás: 

A L'Année Philologique klasszika-filológiai és ókortudományi kurrens bibliográfia. Jules Marouzeau (1878-1964), a párizsi Sorbonne professzora alapította, és első kötete 1928-ban jelent meg. Ettől kezdve évente adták ki a bibliográfiát, és mindig az előző év publikációit gyűjtötte össze. Az adatbázis 1969-ig visszamenően tartalmazza a nyomtatott kötetek anyagát, Évente kb.12.500 rekord kerül bele az új kötetekből. A bibliográfia készítői rendszeresen figyelnek 1.500 folyóiratot, és még további kb. 500 cikket vesznek fel évente különböző sorozatokból és az ún. szürke irodalomból, főleg konferenciák közleményeiből. A címleírásokat rövid tartalmi ismertetés követi.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
klasszika-filológia
ókortudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Frissítés: 
évenként
Nyelv
angol
francia

JSTOR

Leírás: 

Az adatbázis tudományos folyóiratokat tárol a folyóiratok indulásától kezdve az utolsó 3, illetve 5 év kivételével elsősorban a történettudomány, közgazdaságtan, antropológia, nyelvtudomány, szociológia, statisztika, politikatudomány, filozófia, matematika, növénytan és ökológia köréből. Az adatbázisban a folyóiratok címe, majd tartalomjegyzéke szerint lehet eligazodni, de lehet keresni az egyes cikkek címe, szerzője, illetve cikkek bármely szava alapján.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol

ISSN Compact

Leírás: 

Az ISSN (International Standard Serial Number) nyolcjegyű szám, amely az időszakos kiadványok, (nyomtatott és elektronikus folyóiratok) azonosítására szolgál. Az érdeklődő 25 kereső mező segítségével kaphat adatokat a folyóiratokról: ISSN-szám, cím, kulcsszó, kiadó, nyelv stb. szerint keresve. Egy speciális index segítségével pedig azonosíthatóak a negyedévenként frissített új, vagy javított rekordok. A márciusban, júniusban, szeptemberben és decemberben megjelenő frissített adatbázisú CD-k az előző lemezek teljes anyagát is tartalmazzák.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
ISSB International Centre
Tárgyszó
ISSN szám
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
periodikumok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1989-2006
Frissítés: 
negyedévenként
Nyelv
angol
francia

INIS (International Nuclear Information System)

Leírás: 

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség kivonatos online adatbázisa a békés célú nukleáris energia felhasználási kutatásokat tartalmazza, mintegy 2 millió bibliográfiai rekordban. Az angol nyelvű bibliográfiai és teljes szövegű adatbázis, melyet folyamatosan 1970 óta építenek, illetve negyedévente frissítenek, elérést biztosít egy nem hagyományos, ún. szürke irodalom gyűjteményének teljes szövegéhez is. Az adatbázis építése az INIS központok közreműködésével történik. A békésfelhasználású nukleáris tudomány és technika minden ágát lefedi az adatbázis, és bizonyos területek (nukleáris reaktorok, reaktor biztonság, magfúzió, radioizotópok, azok alkalmazása az orvostudományban, a mezőgazdaságban, az iparban, stb.) központi helyet foglalnak el az adatbázisban, de reprezentálja a jogi, a társadalomtudományi, gazdasági és környezetvédelmi aspektusokat is. Az INIS-ben elérhető irodalom két kategóriába sorolható: hagyományos és nem-hagyományos. Az adatbázisban címre, szerzőre, kivonatra és kulcsszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
International Atomic Energy Agency (IAEA), Bécs
Tárgyszó
nukleáris tudomány
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1970-
Frissítés: 
negyedévente
Nyelv
angol

IEEE Xplore

Leírás: 

Az adatbázisban elérhatők a kivonatok és a teljes szövegű cikkek 1988-tól, illetve bizonyos esetekben 1893-tól a következő modulokban: IEEE journals, transactions, and magazines; IEEE conference proceedings; IET journals; IET conference proceedings; IEEE published standards.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
villamosmérnöki tudományok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1893-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol

Grove Music Online

Leírás: 

Angol nyelvű, teljes szöveges adatbázis, amelyben a klasszikus zenei szócikkek mellett dzsessz, opera és populáris zene is megtalálható. Az adatbázis egyesíti a The New Grove Dictionary of Music and Musicians , a The New Grove Dictionary of Opera, a The New Grove Dictionary of Jazz és a Encyclopedia of Popular Music anyagát. A szöveget képek és hanganyagok egészítik ki. A találatok kinyomtathatóak, vagy e-mailben tovább küldhetőek. Az adatbázist havonta frissítik, amelyről leírás olvasható a What's New menüpont alatt. A Grove Music Online lehetővé teszi az információ több szempontú visszakeresését.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, korlátozott hozzáférésű
zene
zenészek
zenetudomány
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Nyelv
angol
Tartalom átvétel