online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű

Gyertyánfy András: A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–2014). Válogatott bibliográfia

Leírás: 

A letölthető bibliográfia a magyar nyelvű történelem-pedagógiai írások közül a metodikai jellegűeket tartalmazza, téma szerinti bontásban, (Animáció; Belső képalkotás, rajz; Csoportmunka stb.),  lehetőség szerint internetes hozzáférésük feltüntetésével.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Történelemtanítás - Online történelemdidaktikai folyóirat
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
oktatás
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-2014
Nyelv
magyar

Soltész István: Bibliográfia az államról, az Országgyűlésről, a központi állami szervekről, az Alkotmányról és a választási rendszerekről

Leírás: 

Az 5. kiadásban megjelenő két kötetes bibliográfia elsősorban a Magyarországon megjelenő, magyar vonatkozású dokumentumok alapján épül, de kitekint a közép-kelet-európai régióra is, valamint válogatva feldolgozza a Magyarországra vonatkozó külföldi, idegen nyelvű szakirodalmat is (különös tekintettel az összehasonlító elemzésekre). A bibliográfiában feldolgozott dokumentumok köre: monográfiák, tanulmánykötetek tanulmányai, szakfolyóiratok cikkei, heti- és napilapok cikkei. A kiadvány az Országgyűlési Könyvtár honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országgyűlési Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
alkotmány
Magyarország
országgyűlés
Típus
bibliográfia
Nyelv
magyar

Gyűjteményi katalógusok, bibliográfiák (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Leírás: 

Közös adatbázisban kereshető a PIM gyűjteményeinek (Kézirattár; Könyvtár; Médiatár; Múzeumi adattár; Művészeti és Relikviatár; Kabdebó Lóránt-bibliográfia; Magyar emigráns írók művei; Magyar írók bibliográfiája, Recepciós adattár; Szívárvány-MSzivárvány repertórium, Budapest topográfia) anyaga. Az adatbázisban lehetőség van „egyszerű” (név, cím), és részletes keresésre.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Budapest
irodalomtörténet
irodalomtudomány
Kabdebó Lóránt
magyar irodalom
nyugati magyar irodalom
Típus
adattár
bibliográfia
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Verselemzések válogatott bibliográfiája, 1945-2010

Leírás: 

Az adatbázis alapját az a bibliográfia képezi, amelyet a könyvtár munkatársai állítottak össze, illetve bővítettek, és számos kiadást ért meg. A gyűjtés elvei nem sokat változtak, azaz elsősorban a könyvtár állományában meglévő könyveket és folyóiratokat dolgozták/dolgozzák fel. A verses regény, versciklus, prózavers, elbeszélő költemény és eposz is bekerül a válogatásba, viszont kimaradtak az ún. drámai költemények (pl. Vörösmarty Csongor és Tündéje), vagy a versben írt drámák (pl. Moliére művei). A folyamatosan épülő adatbázis több mint 8000 elemzés leírását tartalmazza. Az adatbázis hasznos segédeszköze a középiskolai, egyetemi, főiskolai diákoknak és tanároknak, könyvtárosoknak, irodalomtörténészeknek és minden verskedvelő, műelemzések iránt érdeklődő olvasónak. A találati lista tartalmazza a kiadvány szerzőjét és címét, ahol a versről készült tanulmány, illetve cikk megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
műelemzések
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-2010
Nyelv
magyar

Végh László: Arany A. László bibliográfiája

Leírás: 

Arany A. László (1909-1967) szlovákiai nyelvész, tanár, néprajzkutató, a szlovák nyelvjáráskutatás egyik megalapítója. A bibliográfia írásait, illetve a róla szóló cikkeket gyűjti egybe.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Arany A. László
határon túli magyarság
magyar néprajz
nyelvészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2004
Tételszám: 
80
Nyelv
magyar
szlovák

SZTE Klebelsberg Könyvtár – Egyetemi Gyűjtemény Disszertációs Adatbázis

Leírás: 

Az adatbázis az egyetemen készített disszertációkat veszi számba. Az összeállításban szerzőre, címre és a disszertáció tárgyára lehet keresni. Az adatbázis 2011. január 31-én lezárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
disszertációk
multidiszciplináris adatbázis
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

SZTE Klebelsberg Könyvtár – Egyetemi Gyűjtemény Cikkadatbázis

Leírás: 

Az adatbázis az egyetemmel kapcsolatos cikkek gyűjteménye. A cikk címére, tárgyára, az újság címére, valamint a megjelenés dátumára lehet keresni. Az adatbázis 2011. január 31-én lezárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
SZTE Klebelsberg Könyvtár, Szeged
Tárgyszó
egyetemek
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Szegedi Tudományegyetem
Típus
bibliográfia
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

SzocioWeb. A magyar vonatkozású szociológiai irodalom válogatott bibliográfiai adatbázisa, 1970-2006

Leírás: 

Az adatbázis, amelynek anyaga a szociológia lehető legtágabb értelmezésén, határterületeinek legkiterjedtebb körén alapul, a magyar és magyar vonatkozású külföldi szociológia több mint 30 évét reprezentálja.  A tematikus keresést a szociológiát és határterületeit lefedő tágabb témakörök és a részletezőbb fogalmakat leíró, javarészt tezauruszba rendezett tárgyszavak, valamint a címeket helyenként kiegészítő, rövid annotációk segítik. A bibliográfiai leírások a Szociológiai Információ régebbi évfolyamaihoz igazodnak, akárcsak az anyag tematikus szerkezete, melyet annak idején az UNESCO International Bibliography of Social Sciences.Sociology sorozatához igazította. A tárgyszó-rendszer a könyvtár folyamatos fejlesztésének az eredménye. Az adatbázis angol nyelvű keresőfelülettel is rendelkezik. A bibliográfiai tételek idegen nyelvű címfordítás alapján visszakereshetők. Az angol nyelvű verzióban három alapvető szociológiai folyóirat angol nyelvű kivonatainak teljes szövegét közöljük. A dokumentumok legnagyobb része a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár központjában megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
szociológia
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1970-2006
Tételszám: 
120.000
Nyelv
angol
magyar

Szivárvány, M-Szivárvány. Repertórium

Leírás: 

Az adatbázis a nyomtatásban megjelent Nagy Csaba: Szivárvány, M-Szivárvány. Repertórium, 1980-1994. című összeállításából készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
nyugati magyar irodalom
nyugati magyar írók
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
repertórium
Időszak: 
1980-1994
Nyelv
magyar

Szalay Olga: A jubiláló akadémiai népzenekutatás kiemelt sorozatai és az intézményes ötven év bibliográfiája (1953-2003)

Leírás: 

Elsősorban a diákok számára készült az az összeállítása, amely a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Népzene Tanszakának honlapján olvasható. A bibliográfia az 1953 és 2003 között a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelent, és a hazai népzenekutatással kapcsolatos sorozatokat (pl. Gyermekjátétok, Jeles napok.) veszi számba. Az összeállítás zömét a népzenekutatás eredményeit bemutató kiadványok betűrendes felsorolása teszi ki. Az adatbázisban a kiválasztott évre kattintva jelennek meg a könyvészeti leírások.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Miskolc
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
magyar népzene
zenetudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1953-2003
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Szakképzési bibliográfia (VET Bib)

Leírás: 

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ honlapján férhető hozzá a többnyelvű bibliográfiai adatbázis. Az Európai Unió tagállamaiban készült publikációk adatait tartalmazza, amelyek témája az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) főbb tevékenységeihez kapcsolódik, mint pl. a szakképzés jogi szabályozása, képzési rendszerek, végzettségek és kompetenciák, életút-tanácsadás, készségigények, élethosszig tartó tanulás, informális és nem formális tanulás, képzéssel kapcsolatos kutatások. A VET Bib tartalmazza még a Cedefop könyvtárának összes kiadványát, valamint az Európai Unió vonatkozó jogszabályait, rendelkezéseit, kutatási jelentéseit, szakpolitikai dokumentumait, statisztikáit, jó gyakorlatait, esettanulmányokat, konferencia-összefoglalókat, eljárásrendeket, szakcikkeket, szakszótárakat stb. Minden rekord tartalmaz egy rövid angol nyelvű összefoglalót is a könnyebb tájékozódás érdekében.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ), Thessaloniki
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
felnőttképzés
oktatás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1995-
Tételszám: 
kb. 85.000
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
idegen nyelvek

Szabó Tibor: A történelmi Magyarország várai

Leírás: 

A www.varak.hu weblap készítése során felhasznált több tucat forrásmű jegyzéke is megtalálható a portál rendszeresen frissített felületen. A képernyő bal oldali frame-ben van lehetőség az adatbázisban megtalálható munkák szerző és cím szerinti listázásra. A "kiadványok" szerinti listázáskor a kereső azoknak a kiadványoknak a címét kapja meg, amelyekben várakkal kapcsolatos cikkeket találtunk. A használó kereshet közvetlenül egyes munkák szerzőjére, címére töredékszavak és szókapcsolatok szerint is. A rövidebb munkák szkennelt változata olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szabó Tibor
Tárgyszó
Magyarország
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
történettudomány
várak
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1874-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
német
szlovák

SOMMA (SOMogyi-könyvtár Művészeti Adatbázisa)

Leírás: 

A szegedi Somogyi-könyvtár állományában lévő, időszaki kiadványokban megjelent, művészeti témájú cikkek adatbázisa. Az adatbázis válogatva tárja fel a képzőművészeti, film, színház és zenei témákban 1990 óta megjelent tanulmányokat, híradásokat. Néhány tanács az adatbázis használatához: lenyíló menüpontban található a jobb alsó sarokban a Tárgyszó menü, a kis nyílra kattintva megtekinthető a tárgyszólista. A Megjegyzés menüt a Cím kiegészítéseként ajánlott használni, ha nincs elég információ. A keresésnél a Forrás és a Szerző mezőben kis- és nagybetű között különbséget kell tenni. (Ez a Cím és Megjegyzés ablaknál nem okoz gondot.) A Forrás menüpont szintén megnyitható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Somogyi-könyvtár, Szeged
Tárgyszó
filmművészet
képzőművészet
művészet
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
színházművészet
zene
Típus
adatbázis
Időszak: 
1990-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Simon Attila: A szlovákiai magyarok történetének válogatott bibliográfiája (1990-2008)

Leírás: 

A bibliográfia a szlovákiai magyarokkal kapcsolatos szlovákiai, csehországi és magyarországi történeti tárgyú munkákat dolgozza fel. Az összeállításban évre, kifejezésre, valamint fejezetcímekre lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Tárgyszó
határon túli magyarság
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1990-2008
Frissítés: 
1392
Nyelv
magyar

Romológiai gyűjtemény

Leírás: 

Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára honlapján olvasható az az összeállítás, amely a könyvtár Romológiai gyűjteményét teszi közzé. A gyűjteményben könyvek, folyóiratok mellett, hangfelvételek, videók stb. is megtalálhatók. Az összeállításban lehetőség van egyszerű keresésre. A kiválasztott dokumentumra kattintva megjelenik a tárgyszavakkal kiegészített bibliográfiai leírás.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar Könyvtára, Budapest
Tárgyszó
cigányság
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
pedagógia
romológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1990-2002
Tételszám: 
144
Nyelv
angol
cigány nyelvek
magyar

Romák. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

A kecskeméti Katona József Könyvtár honlapján olvasható az a tematikus összeállítás (Történetük; Elméleti munkák, kutatások, tanulmányok; Nyelvhasználat, szótárak, nyelvkönyvek; Pedagógia; Néprajz – Hagyomány; Szociográfia; Művészet; Irodalom – Művelődés; Cigány népzene; Szépirodalom; Műfordítások beás és lovári nyelvre; Romák Bács-Kiskun megyében; Linkajánló), amely a könyvtárban található dokumentumokból készült. A tanulmányok, cikkek között online olvashatók is találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
cigányság
romák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1886-2012
Nyelv
cigány nyelvek
magyar

RISM (Repertoire Internationale des Sources Musicales)

Leírás: 

A Repertoire Internationale des Sources Musicales, magyarul Zenei források nemzetközi jegyzéke az 1770-ig született zeneszerzők egyházi- és világi gyűjteményekben fellelhető kéziratos zeneműveit, valamint az 1800 előtt kiadott zeneműveket tárja fel. A kéziratok a különböző egyházi, könyvtári gyűjteményekben, archívumokban, magángyűjteményekben találhatók, de bibliográfiai adataik a kotta incipittel együtt megtalálhatók az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
zene
zeneművek
zenetudomány
Típus
bibliográfia
Nyelv
angol
francia
német

Recepciós adattár

Leírás: 

A Recepciós Adattár folyamatosan figyelemmel kíséri, gyűjti és feldolgozza a magyar irodalom külföldi (jelenleg német, francia és angol) recepcióját, adatbázis formájában hozzáférhetővé téve a szakemberek és a nagyközönség számára. A Bécsi Literaturhaus Kelet-Európa Dokumentációjának 1989 és 1997 között gyűjtött és manuálisan feldolgozott mintegy ezer tétele képezi az adatbázis törzsanyagát. Az adatbázis jelenleg tartalmazza az 1989-től német, francia és angol nyelvterületen, fordításban kiadott magyar könyvekről szóló recenziókat, magyar szerzők külföldi lapokban megjelent szépirodalmi és publicisztikai írásait, valamint magyar szerzőkkel készült interjúkat. Az adatbázis építése 2007-ben lezárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest
Tárgyszó
magyar irodalom
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
magyar szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1989-2007
Nyelv
angol
francia
magyar
német

REAL – az MTA Könyvtárának Repozitóriuma

Leírás: 

Az adatbázis az OTKA által támogatott kutatások publikációinak teljes szövegű anyagát tartalmazza, amelyben keresés és böngészés (év, tárgy) lehetséges. Az összeállításban olvasható cikkeket, regisztráció után, a szerzők töltik fel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Publikációs adatbázis (orvostudomány)

Leírás: 

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtárának a honlapján található az a publikációs adatbázis, amely a klinika dolgozóinak tanulmányait, cikkeit, köteit stb. gyűjti egybe. Az adatbázisban évre, névre, címre lehet keresni, de ki lehet jelöni az keresett írásmű típusát (állásfoglalás, beszámoló levél, köszöntő, riport stb.) is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
SE I. sz. Sebészti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1966-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Pelbárt Jenő filigranológiai bibliográfiája

Leírás: 

Pelbárt Jenő filigranológus (vízjelkutató) munkásságát veszi számba az összeállítás, amelynek első részében a Nyomtatott publikációk annotál jegyzéke, míg a második részben az Online publikációk olvashatók.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pelbárt Jenő
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
nyomdászat
vízjelek
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1982-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Parlando. Zenepedagógiai folyóirat

Leírás: 

Az 1959-ben alapított folyóiratban megjelent cikkek többféle módon kereshetők vissza a zenepedagógiai folyóirat honlapján. Az 1959-1999 között megjelent írások a Tematikus archívum-ban kereshetők, míg az 1996-től megjelent írások a Tematikus tartalomjegyzék-ben is  megtalálhatók. Az Időrendi archívumban az írások online olvashatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Parlando. Zenepedagógiai folyóirat, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
zene
zenepedagógia
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1959-2011
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Összesített annotált bibliográfia (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet)

Leírás: 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2014 januárjában indult TÁMOP 4.1.2.B projekt indulásakor azt a célt tűzte ki, hogy elősegítse a hazai pedagógusképző intézmények közötti hálózatosodást, tudásmegosztást, és koordinálja az egyes intézmények tanárképzéssel kapcsolatos uniós forrásokból finanszírozott fejlesztéseit. Ehhez a projektehz kapcsolódva készült az annotált bibliográfia, amely a könyvek, valamint az itnerneten elérhető folyóiratcikkek mellett weboldalakat is ajánl.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
egyetemi oktatás
oktatás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2015
Frissítés: 
angol, magyar, német

Open Access. Irodalomjegyzék

Leírás: 

Az összeállítás a Open Access (nyílt hozzáférésű) témaköréhez kapcsolódó nemzetközi cikkeket, tanulmányokat gyűjtötte egybe, mellékelve a írások linkjét is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen
Tárgyszó
nyílt hozzáférés
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
Open Access
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2000-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar

Ókortudományi bibliográfiák, adatbankok

Leírás: 

A Collegium Hungaricum Societatis Europaeae Studiosorum Philologiae Classicae honlapján található összeállítás különböző, a klasszika-filológia tárgykörébe tartozó – többek között bibliográfiákat és „adatbankokat” – tesz közzé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
CHSEC, Budapest
Tárgyszó
humántudományok
klasszika-filológia
ókortudomány
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
történettudomány
Típus
adattár
bibliográfia
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
görög
latin
német
holland

Novellaelemzések válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A József Attila Megyei és Városi Könyvtár a Novella- és drámaelemzések válogatott bibliográfiája című kötetet két alkalommal, 1978-ban, majd 1995-ben adta ki. Ezeknek a köteteknek az anyagából készült az adatbázis. Az összeállítás, így az adatbázis alapját elsősorban a könyvtár állományában meglévő könyvekben és folyóiratokban fellelhető tanulmányok, elemzések adják. Az adatbázis hasznos lehet diákoknak, tanároknak, könyvtárosoknak, irodalommal foglalkozó kutatóknak, irodalmat, novellákat kedvelő, elemzések iránt érdeklődők számára. Az adatbázisban lehet címre, szerzőre, témára, dokumentumtípusra, formátumra stb. keresni, és meg lehet jelölni, hogy minden, vagy csak a könyvtári dokumentumokra kivácsni az érdeklődő.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
irodalomtudomány
műelemzések
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Muzsika. Repertórium

Leírás: 

A repertórium a Muzsika című folyóirat számainak tartalmát dolgozza fel. Az adatbázisban szerzőre, témára, tárgyra, kezdőbetűre és a megjelentés idejére lehet keresni. A folyóiratban megjelent illusztrációk a szöveges résztől elkülönítve találhatók, illetve kereshetők.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pro Musica Alapítvány, Budapest
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
zene
zenekritika
zenetörténet
Típus
repertórium
Időszak: 
1957-
Nyelv
magyar

Műelemzések adatbázisa

Leírás: 

A dunaújvárosi József Attila Városi Könyvtár állományából készült az adatbázis, amely a műelemzéseket tartalmazó dokumentumokat (könyv, folyóirat, Internet, CD, fénymásolat) dolgozza fel. Dokumentumtípusra, szerzőre, címre, tárgyszóra, lelőhelyre stb. lehet keresni. A találati lista, többek között, tartalmazza a dokumentum címét, a lelőhelyet, a webes hozzáférés linkjét, a szerző nevét.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Városi Könyvtár, Dunaújváros
Tárgyszó
irodalomtudomány
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
műelemzések
Típus
bibliográfia
Tételszám: 
1953-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

MIDRA (Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár)

Leírás: 

Az adatbázis több gyűjteményhez való hozzáférést biztosítja: PhD disszertációk, Selmeci műemlékkönyvtár, tananyagok, tudományos művek stb. A szolgáltatások jelentős része - beleértve a keresést, a böngészést, a dokumentumok megjelenítését - bárki számára szabadon elérhető, vagyis nem szükséges hozzá regisztráció. A weboldalon található dokumentumok között többféle szempont szerint lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum, Miskolc
Tárgyszó
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
multidiszciplináris adatbázis
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
német

Meteor. A Magyar Csillagászati Egyesület folyóirata. Bibliográfia

Leírás: 

A Meteor című folyóirat honapján található, a kiadvány anyagából Sragner Márta és Keszthelyi Sándor által készített adatbázisba rendezett bibliográfia, amely az 1971-től megjelent számok anyagát tárja fel. Az összeállításban szerzőre, címre, évfolyamra, lapszámra és tetszőleges kifejezésre lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Meteor. A Magyar Csillagászati Egyesület folyóirata, Budapest
Tárgyszó
csillagászat
online bibliográfiai adatbázisok, szabad hozzáférésű
világegyetem
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1971-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
Tartalom átvétel