helyismereti bibliográfiák, adatbázisok

Bibliográfia az 1956-os forradalom és szabadságharc Veszprém megyei eseményeinek tanulmányozásához

Leírás: 

A bibliográfia az Eötvös Károly Megyei Könyvtár állományban fellelhető dokumentumok alapján készült. A könyvek és a napilapok/hetilapok mellett, az interneten hozzáférhető, a témához szorosan kapcsolódó tartalmakra is felhívja az összeállító a figyelmet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Veszprém
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Magyarország története 20. sz.
Veszprém megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1956-2005
Tételszám: 
43
Nyelv
magyar

Benyó Barbara: Körös-Maros Régió Kulturális Örökség tanulmányhoz bibliográfia. I.

Leírás: 

A tematikus bibliográfia (Általános rész; Környezet, természet; Idegenforgalom; Nemzetiségek; Néprajz; Vallás, egyháztörténet; Oktatásügy, iskolatörténet; Irodalom; Színház- és zeneművészet; Könyvkiadás, nyomdászat) a régió iránt érdeklődők számára ajánlható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba
Tárgyszó
Békés megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1878-2004
Nyelv
magyar

Bányászattörténeti bibliográfia (Baranya megye)

Leírás: 

A Csorba Győző Könyvtár honlapján található a Mendly Lajos és Kiss Zoltán  által szerkesztett baranyai bányászattörténeti összeállítás, amely nemcsak visszaemlékezéseket, írásos dokumentumokat és fotókat tartalmaz, hanem folyamatosan bővülő bibliográfiát is. Az összeállításban a szerzők betűrendjében sorakoznak a könyvészeti leírásokkal kiegészített dokumentumok.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Csorba Győző Könyvtár, Pécs
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
bányászat
Baranya megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1822-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
francia
magyar
német

Balatoni Archív Sajtóadatbázis

Leírás: 

A Balatoni Archív Sajtóadatbázist a Balatoni Könyvtárak Regionális Együttműködése hozta létre azzal a céllal, hogy a régió korabeli sajtóanyagát a nyomtatott helyi sajtó kezdeteitől számítva digitalizált formában megőrizze, tartalmilag feltárja és széleskörű hozzáférést biztosítva a közösen fenntartott adatbázisban közzétegye. Az adatbázis létrehozására és működtetésére öt Balaton környéki város Balatonfüred, Fonyód, Keszthely, Siófok, Tapolca könyvtára kötött együttműködési megállapodást. Az adatbázisban egyenlőre csak a Balaton (1908. január 1.-1944. november 1.) és a Balaton Kurír (1933. július 5.-1948. december 23.) című folyóiratok egyes számaiban lehet, "egyszerű" (folyóirat címe, megjelenés éve, évfolyam, lapszám, oldal, tárgyszó) módon keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház, Siófok
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
1908-1948
Nyelv
magyar

Balaton és vidéke. Ajánló bibliográfia

Leírás: 

Dr. Székely Sándor az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ állományából készítette az ajánló bibliográfiát, amely pl. a Vízminőség, vízháztartás, vízmérleg; A Balaton flórája és gerinctelen faunája; Halászat, horgászat, halállomány; Szőlő és borkultúra; Üdülés, idegenforgalom és turizmus, helytörténet; A Balaton-vidék élővilága, természeeti adottságai és értékei, tájhasználat témakörével foglalkozik. Külön fejezetben sorakoznak a Régebbi írások a Balatonról és környékéről (1807-1920). A témacsoportokon belül elöl találhatók a legfrissebb kiadványok. A bibliográfiai leírásokat a a raktári jelzetek egészítik ki. A gyűjtés 2009. 09. 11-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1807-2009
Tételszám: 
300
Nyelv
angol
latin
magyar
német

Aradi Ilona: Pest megye helytörténeti bibliográfiája, 1975-2000

Leírás: 

Pest megye történetének ajánló bibliográfiáját Boros Pál összeállításában 1974-ben adta ki a Pest Megyei Könyvtár. A kiadvány anyaggyűjtése 1974. június 30-án zárult. A Pest Megyei Levéltár honlapján olvasható az eredetileg papír alapon megjelent összeállítás, amely az ezt követő 15 év anyagát dolgozza fel. Az önálló kiadványok mellett folyóiratcikkek és tanulmánykötetek résztanulmányai is szerepelnek a bibliográfiában. Az 1974-ben megjelent bibliográfiával ellentétben jelen kiadvány nem dolgozza fel a kéziratos krónikákat, a megye területén kiadott fontosabb sorozatokat a függelék ismerteti. A bibliográfia elrendezése az adott szakcsoporton belül betűrendes.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Pest megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1975-2000
Tételszám: 
2200
Nyelv
magyar

Ambrus Attiláné dr. Kéri Katalin: A történeti Baranya megye római katolikus iskolaügye 1868-1918 között (Rejtett bibliográfia)

Leírás: 

Az eredetileg 1992-ben hagyományos formában megjelent két kötetes doktori értekezést, a téma iránt érdeklődők számára fontos bibliográfia egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Baranya megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
iskolatörténet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1881-1990
Tételszám: 
142
Nyelv
latin
magyar

A tudományos Bihar-kutatásért. Bibliográfia

Leírás: 

A biharkutatas.hu honlap célja, hogy hírt adjon Bihar tudományos életéről, a megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő munkákról. Szeretné összegyűjteni a közgyűjtemények külön-külön létező, de egymásról sok esetben nem „tudó” adatbázisait, harmonizálná a rendben megjelenő bibliográfiákat, és a nagyközönség számára is egy elérhető, könnyen kereshető „szakkönyvtári katalógust” állítana össze. A honlapon olvasható bibliográfia összegyűjti és a szerzők nevének betűrendjében közreadja a Biharról megjelent tudományos és tudományos-ismeretterjesztő művek jegyzékét. Az összeállításban szerzői betűrendben sorakoznak a könyvészeti leírások. A gyűjtemény online elérhető dokumentumokat is tartalmaz.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Hajdú-Bihar megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1910-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

A Révfülöpi Képek közéleti és honismereti tájékoztató sajtórepertóriuma

Leírás: 

A Szabó G. Tibor által készített összeállítás elsősorban a révfülöpi lokálpatrióták, honismereti, helytörténeti kutatók, illetve a település élete iránt érdeklődők figyelmére számíthat. A repertórium alapjául Révfülöp 50 éves önkormányzatisága alkalmából elkészített kéziratos anyag szolgált.  A repertórium fő része kronologikus elrendezésű. A leírásokat olyan sorrendben közli az összeállító, hogy tükrözzék a lapszámok publikációinak egymást követő rendjét a "vezércikkektől" kezdve a sportesemények, vagy önkormányzati határozatok rovatáig. A mutató egységes betűrendben tárja fel a publikációk szerzőségi adatait. A hivatkozások tételszámra mutatnak, így a keresett tételek gyorsabban megtalálhatóak.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Révfülöp
Típus
repertórium
Időszak: 
1990. november-1994. december
Nyelv
magyar

A Kollégium történetére vonatkozó szakirodalom válogatott bibliográfiája (Debrecen)

Leírás: 

A Református Kollégium Nagykönyvtára honlapján olvasható az a betűrendes összeállítás, amely a Kollégium történetével, gyűjteményével foglalkozó szakirodalomból válogat. A bibliográfia eredetileg a Kocsis Elemér szerkesztette és 1998-ban megjelent A Debreceni Református Kollégium története című kötethez készült.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Református Kollégium Nagykönyvtára, Debrecen
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Debrecen
egyházi könyvtár
Hajdú-Bihar megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1880-1986
Nyelv
magyar

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott helyismereti bibliográfiája

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent munka alapját a Rudabányán működő Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum munkatársai által évtizedek óta folyamatosan gyűjtött anyag szolgáltatta, amely körülbelül 6000 bibliográfiai tételt tartalmaz. Ebből válogatott Márkus Zsuzsanna történész-muzeológus, a meglévő anyagot kiegészítve néhány tucat frissen feltárt címmel. A mindenki számára egyszerű használhatóság érdekében az összeállítók eltértek a szabványos bibliográfiai leírástól. A bibliográfia könyveket, könyvrészleteket, folyóiratokban, hetilapokban vagy más periodikákban megjelent írások tartalmaz, napilapokban megjelent cikkeket mellőzte a válogató. Leginkább olyan források találhatók az összeállításban, amelyek vélhetően fellelhetők a kistérség nagyobb könyvtáraiban, vagy hozzáférhetők az interneten. Az összeállítás két fő részből áll: az elsőben a fontosabb bibliográfiák, lexikonok, a terület egészét, valamely részét vagy több települését érintő munkák szerepelnek, a másodikban pedig az egyes településekre vonatkozó irodalom kapott helyet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Borsod-Abaúj-Zemlén megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1870-2009
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

A Huszár Gál Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeire vonatkozó anyaga, bibliográfiája (Mosonmagyaróvár)

Leírás: 

A városban 1956. október 26-án a határőrlaktanyánál gyilkos sortűz fogadta a forradalmat éltető békés tömeget. A mai napig nem tudni, hány áldozata volt a golyózápornak. A mosonmagyaróvári sortűz híre, az itt készült fotók bejárták a világot. Ezért is fontos az az bibliográfiai összeállítása, amely a mosonmagyaróvári Huszár Gál Városi Könyvtár honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Huszár Gál Városi Könyvtár, Mosonmagyaróvár
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Győr-Moson-Sopron megye
Mosonmagyaróvár
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1956-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
német

A Helyismereti gyűjtemény képeslapjai a századfordulótól 1945-ig (Heves megye)

Leírás: 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár képeslapgyűjteménye egyrészt a nyomdai kötelespéldány-szolgáltatásból, másrészt 1981-ben egy magángyűjtőtől vásárolt kollekció darabjaiból származik. A közel tízezer képeslapból álló gyűjtemény rendezése során külön kerültek az 1945 előtti és utáni képeslapok. Egyenlőre az 1945 előtti képeslapok kereshetők a katalógusban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Heves megye
Típus
képeslapgyűjtemény
Időszak: 
1989-1945
Nyelv
magyar

A Csongrád megyei Hírlap repertóriuma. 1965. II.

Leírás: 

A Kárász József által gyűjtött anyagot Borus Gábor állította össze.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1965. július 1-december 31.
Tételszám: 
202
Nyelv
magyar

A Csongrád megyei Hírlap repertóriuma. 1964-1965 júniusáig

Leírás: 

Varga Szabolcs szakdolgozatnak készítette el a periodikum 1964 és 1965 júniusa között megjelent cikkeinek repertóriumát..

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1964-1965 június
Tételszám: 
170
Nyelv
magyar

A Csongrád megyei Hírlap repertóriuma. 1962-1963

Leírás: 

Ménesi Gábor szakdolgozatnak készítette el a Csongrád megyei Hírlap 1962-1963 között megjelent cikkeinek repertóriumát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1962-1963
Tételszám: 
895
Nyelv
magyar

A Csongrád megyei Hírlap repertóriuma. 1961

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent repertóriumot  Kárász József gyűjtése alapján Borus Gábor készítette.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1961
Tételszám: 
704
Nyelv
magyar

A Csongrád megyei Hírlap repertóriuma. 1960

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent repertóriumot Kárász József gyűjtése alapján Borus Gábor készítette.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1960
Tételszám: 
704
Nyelv
magyar

A Baranyai Helytörténetírás (1968-1989) és a Baranyai Történetírás (1990-1995) repertóriuma

Leírás: 

A Baranya Megyei Levéltár évkönyveit 1968-tól adták ki Baranyai Helytörténetírás és Baranyai Történetírás címmel, és ezekből készített Hernádi László Mihály repertóriumot. A repertórium két részből áll: 1. szerzői rész (egy szerző tanulmányainak, közleményeinek leírása időrendben), és tárgyszó rész (a bibliográfiai leírások szintén a megjelenés időrendjében sorakoznak), 2. második rész számítógépes index.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
Baranya megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1968-1995
Nyelv
magyar

Csiszár Attila: Kapuvár. Bibliográfia

Leírás: 

Kapuvár város honlapján olvasható tematikusan (Általános munkák, Muzeológia, Perodikumok, Helytörténet stb.) összeállítás a város története iránt érdeklődőknek nyújt segítséget. A papíralapú kiadványok könyvészeti leírása mellett, az interneten megjelent írások, dokumentumok elérhetőségei is megtalálhatók az összeállításban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kapuvár Város Önkormányzata
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Győr-Moson-Sopron megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1704-2014
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Zalaegerszeg. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

A Zalaegerszeg történetét bemutató összeállítás egyik része a válogatott bibliográfia, amely betűrendben tartalmazza a várossal kapcsolatban megjelent írásokat, könyveket, híreket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Zala megye
Zalaegerszeg
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1960-2009
Tételszám: 
457
Nyelv
magyar

Veszprém megye helytörténeti és helyismereti adatbázisa

Leírás: 

A helyismereti bibliográfia a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányokban jelent meg 1972-1998 között. A bibliográfia összeállítója dr. Tóth Dezső veszprémi könyvtáros. A bibliográfia utolsó részlete már dr. Csiszár Miklósné szerkesztésében, a fent említett periodika 2000-ben megjelent kötetében látott napvilágot. Az összeállítás felöleli a XX. században keletkezett megyei kéziratos anyagot, de néhány tétel erejéig átnyúl a XIX. századba is. Anyagát Veszprém megye könyvtárai, közművelődési intézményei, valamint a Dunántúl egyes felsőoktatási intézményei által őrzött kéziratos anyagok, főleg dolgozatok teszik ki. A bibliográfia anyagának a zömét egyetemi, főiskolai szakdolgozatok, néprajzi, nyelvjárási, évfordulós és középiskolai pályázatok dolgozatai alkotják (ez utóbbit külön jelöléssel látta el a bibliográfia). Az adatbázist Használati útmutató, valamint a lelőhely kódok feloldását segítő jegyzék egészíti ki. Tárgyszóra, hely- és személynévre lehet keresni az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Veszprém megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1862-1998
Tételszám: 
3851
Nyelv
magyar

Vég László: Csallóközről szóló irodalom bibliográfiája

Leírás: 

Vég László megpróbálta összegyűjteni azokat a kiadványokat, dokumentumokat, amelyek a Csallóközről  szólnak. A dokumentumok könyvészeti leírásai adnak bővebb tájékoztatást a kiadványokról.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja
Tárgyszó
Csallóköz
határon túli magyarság
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1786-2002
Tételszám: 
326
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Vasi Honismereti Közlemények. Repertórium, 1974-1994

Leírás: 

A kiadvány megjelenésének 20. évfordulója alkalmából készült az összeállítás. A repertórium fő része időrendben, az egyes folyóiratszámokon belül, a közlés rendje szerint sorolja fel a megjelent cikkeket. Egy-egy bibliográfiai tételben először a közlemény szerzője, címe, alcíme és oldalszáma olvasható. Ahol a cím egyértelműen nem fejezi ki a tartalmat, ott annotáció
segíti a tájékozódást. Könyvismertetések esetében az ismertetett munka rövidített bibliográfiai leírása képezi az annotációt. A repertórium második része a használatot  segítő mutatókat foglalja magában. A könyvismertetések, recenziók teljes értékű  közleményként szerepelnek a mutatókban. A névmutatóban az időrendi részben előforduló minden személy neve megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
repertórium
Időszak: 
1974-1994
Nyelv
magyar

Vásárhelyi veduták. Képeslapok a 19-20. századból (Hódmezővásárhely)

Leírás: 

A könyvtár, valamint a Tornyai János Múzeum és Kovács Ferenc képeslapgyűjteményéből készített CD-ROM időutazásra, múltbéli sétára invitálja az érdeklődőt. A képeslapokat tematikusan (Belváros; Kálvin tér; Szent István tér; Külváros; A körtöltésen túl; Századfordulós díszletek) csoportosították a kiadvány összeállítói, írói (Kőszegfalvi Ferenc, Borus Gábor, Dömötör János).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Hódmezővásárhely
Típus
képeslapgyűjtemény
Időszak: 
19-20. sz.
Nyelv
magyar

VAS. Helytörténeti adatbázis

Leírás: 

A VAS adatbázis a jelenlegi és a történelmi Vas megye területének történelmére, társadalmára, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára és személyiségeire vonatkozó irodalmat tartalmazza. A könyvek, tanulmányok mellett feltárja a könyvtár gyűjteményébe kerülő folyóiratok, hírlapok megyei vonatkozású cikkeit is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-
Nyelv
magyar

Vas megye községeit és városait bemutató fényképek, képeslapok

Leírás: 

Az adatbázisban szereplő fényképek és képeslapok a könyvtár helyismereti részlegének dokumentumai. A mintegy 20700 darabot számláló gyűjteményből 453 fénykép, képeslap található az adatbázisban. A válogatók arra törekedtek, hogy a megye valamennyi települése képviselve legyen: a történelmi Vas megyéhez tartozó és a napjainkban már önállóan nem létező települések is. 2004-ben az adatbázis emlékművek és emlékhelyek fotóival bővült. Az adatbázisban betűrendben sorakoznak a települések, így a betűrend szerint lehet keresni. A keresett betűre "kattintva" megjelennek az azonos betűvel kezdődő települések nevei, és "kérésre" a településről készült fotók, vagy a települést ábrázoló képeslapok.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
fényképgyűjtemény
képeslapgyűjtemény
Tételszám: 
453
Nyelv
magyar

Vas Megye Irodalma

Leírás: 

Az adatbázis a könyvtár teljes helytörténeti adatbázisának (VAS) válogatott tételeit tartalmazza, azokat, amelyek a Vas megye irodalma című nyomtatott bibliográfiában 1965-től megjelentek. A kurrens anyaggal folyamatosan bővített tételek a könyvtár honlapján keresztül, az elektronikus katalógus jelszavas felületén, online adatbázisban érhetők el. Beiratkozott olvasóink és Vas megye könyvtárai számára ingyenesen hozzáférhető, további felhasználók regisztráció és díjfizetés mellett ugyancsak tájékozódhatnak az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1965-
Nyelv
magyar

Városunk. A Budapesti Honismereti Híradó repertóriuma, 1998-2005

Leírás: 

A BudaPesti Helytörténeti Társaság által kiadott Városunk című folyóirat repertóriuma is megtalálható a társadalmi szervezet honlapján. Az 1998 és 2005 között megjelent számokból három repertóriumot készített Karip Gyula, így témakörre, címre és szerzőre külön táblázatban lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Budapesti Honismereti Társaság, Budapest
Tárgyszó
Budapest
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1998-2005
Nyelv
magyar

Várostörténeti kronológia (Dunaújváros)

Leírás: 

A dunaújvárosi József Attila Város Könyvtár adatbázisa a településre vonatkozó adatokat, eseményeket gyűjti egybe a kezdetektől 2000-ig. Az összeállításban dátumra, valamint tárgyszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Könyvtár, Dunaújváros
Tárgyszó
Dunaújváros
Fejér megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
-2000
Tételszám: 
kb. 3000
Nyelv
magyar
Tartalom átvétel