helyismereti bibliográfiák, adatbázisok

Eszterházy Károly bibliográfia

Leírás: 

Az Eszterházy Károly Egyetemen működő Eszterházy Kutatócsoport céljai között szerepel az alapító, gróf Eszterházy Károly (1725-1799) egri püspök szellemi és kulturális örökségének megóvása, valamint az Eszterházy család történetének kutatása. Ehhez kapcsolódva teszik közzé Antalóczi Lajos atya Eszterházy Károly munkásságát összegző bibliográfiájának folyamatosan frissített változatát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Eger
egyetemek
Heves megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1748-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar
latin

Lovász Béláné: Gyöngyös bibliográfia, 1983-1994 (Válogatás)

Leírás: 

A bibliográfia az 1983-ban megjelent Gyöngyös bibliográfia tartalmi folytatása, az 1983.01. 1-1994. 12. 31. közötti időszakban megjelent kiadványokat, írásokat foglalja össze (önálló kiadások, gyűjteményes kötetek analítikus leírásai, a helyi sajtó cikkei a megyei napilap/ok/ kivételével). A felsorolt művek túlnyomó többsége a Vachott Sándor Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Heves megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1983-1994
Tételszám: 
250
Nyelv
magyar

Vajkai Aurél. Bibliográfia

Leírás: 

Vajkai Aurél (1903-1987) orvos, etnográfus, író tudományos munkássága a néprajz szinte minden területére kiterjedt. Néprajzi tanulmányai, monográfiái mellett számtalan művészeti, honismereti, idegenforgalmi tárgyú cikket és közel nyolcszáz zenekritikát publikált. Az összeállítás Bakonnyal, és Veszprém megyével kapcsolatos írásait veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár (Balatonalmádi)-Lipták Gábor Városi Könyvtár (Balatonfüred)-Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB (Zirc)
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Veszprém megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1936-1960
Nyelv
magyar

A Krónika helytörténeti bibliográfiája (Biatorbágy)

Leírás: 

Az összeállítás a Biatorbágyi Krónika első tizenöt évfolyamában (1991-2005) megjelent helytörténeti, helytörténeti jellegű és néprajzi írásokat veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Biatorbágyi Értéktár Bizottság
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Pest megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1991-2005
Nyelv
magyar

Zalaegerszeg. Válogatott bibliográfia

Leírás: 

A Zalaegerszeg történetét bemutató összeállítás egyik része a válogatott bibliográfia, amely betűrendben tartalmazza a várossal kapcsolatban megjelent írásokat, könyveket, híreket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Zala megye
Zalaegerszeg
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1960-2009
Tételszám: 
457
Nyelv
magyar

Vasi Honismereti Közlemények. Repertórium, 1974-1994

Leírás: 

A kiadvány megjelenésének 20. évfordulója alkalmából készült az összeállítás. A repertórium fő része időrendben, az egyes folyóiratszámokon belül, a közlés rendje szerint sorolja fel a megjelent cikkeket. Egy-egy bibliográfiai tételben először a közlemény szerzője, címe, alcíme és oldalszáma olvasható. Ahol a cím egyértelműen nem fejezi ki a tartalmat, ott annotáció
segíti a tájékozódást. Könyvismertetések esetében az ismertetett munka rövidített bibliográfiai leírása képezi az annotációt. A repertórium második része a használatot  segítő mutatókat foglalja magában. A könyvismertetések, recenziók teljes értékű  közleményként szerepelnek a mutatókban. A névmutatóban az időrendi részben előforduló minden személy neve megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
repertórium
Időszak: 
1974-1994
Nyelv
magyar

Vásárhelyi veduták. Képeslapok a 19-20. századból (Hódmezővásárhely)

Leírás: 

A könyvtár, valamint a Tornyai János Múzeum és Kovács Ferenc képeslapgyűjteményéből készített CD-ROM időutazásra, múltbéli sétára invitálja az érdeklődőt. A képeslapokat tematikusan (Belváros; Kálvin tér; Szent István tér; Külváros; A körtöltésen túl; Századfordulós díszletek) csoportosították a kiadvány összeállítói, írói (Kőszegfalvi Ferenc, Borus Gábor, Dömötör János).

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Hódmezővásárhely
Típus
képeslapgyűjtemény
Időszak: 
19-20. sz.
Nyelv
magyar

VAS. Helytörténeti adatbázis

Leírás: 

A VAS adatbázis a jelenlegi és a történelmi Vas megye területének történelmére, társadalmára, földrajzára, gazdaságára, kultúrájára és személyiségeire vonatkozó irodalmat tartalmazza. A könyvek, tanulmányok mellett feltárja a könyvtár gyűjteményébe kerülő folyóiratok, hírlapok megyei vonatkozású cikkeit is.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
teljes szövegű
Időszak: 
1990-
Nyelv
magyar

Vas megye községeit és városait bemutató fényképek, képeslapok

Leírás: 

Az adatbázisban szereplő fényképek és képeslapok a könyvtár helyismereti részlegének dokumentumai. A mintegy 20700 darabot számláló gyűjteményből 453 fénykép, képeslap található az adatbázisban. A válogatók arra törekedtek, hogy a megye valamennyi települése képviselve legyen: a történelmi Vas megyéhez tartozó és a napjainkban már önállóan nem létező települések is. 2004-ben az adatbázis emlékművek és emlékhelyek fotóival bővült. Az adatbázisban betűrendben sorakoznak a települések, így a betűrend szerint lehet keresni. A keresett betűre "kattintva" megjelennek az azonos betűvel kezdődő települések nevei, és "kérésre" a településről készült fotók, vagy a települést ábrázoló képeslapok.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
fényképgyűjtemény
képeslapgyűjtemény
Tételszám: 
453
Nyelv
magyar

Vas Megye Irodalma

Leírás: 

Az adatbázis a könyvtár teljes helytörténeti adatbázisának (VAS) válogatott tételeit tartalmazza, azokat, amelyek a Vas megye irodalma című nyomtatott bibliográfiában 1965-től megjelentek. A kurrens anyaggal folyamatosan bővített tételek a könyvtár honlapján keresztül, az elektronikus katalógus jelszavas felületén, online adatbázisban érhetők el. Beiratkozott olvasóink és Vas megye könyvtárai számára ingyenesen hozzáférhető, további felhasználók regisztráció és díjfizetés mellett ugyancsak tájékozódhatnak az adatbázisban.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1965-
Nyelv
magyar

Városunk. A Budapesti Honismereti Híradó repertóriuma, 1998-2005

Leírás: 

A BudaPesti Helytörténeti Társaság által kiadott Városunk című folyóirat repertóriuma is megtalálható a társadalmi szervezet honlapján. Az 1998 és 2005 között megjelent számokból három repertóriumot készített Karip Gyula, így témakörre, címre és szerzőre külön táblázatban lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Budapesti Honismereti Társaság, Budapest
Tárgyszó
Budapest
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
repertórium
Időszak: 
1998-2005
Nyelv
magyar

Várostörténeti kronológia (Dunaújváros)

Leírás: 

A dunaújvárosi József Attila Város Könyvtár adatbázisa a településre vonatkozó adatokat, eseményeket gyűjti egybe a kezdetektől 2000-ig. Az összeállításban dátumra, valamint tárgyszóra lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Könyvtár, Dunaújváros
Tárgyszó
Dunaújváros
Fejér megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
bibliográfia
teljes szövegű
Időszak: 
-2000
Tételszám: 
kb. 3000
Nyelv
magyar

Vác helytörténeti bibliográfiája, 1897-1948

Leírás: 

Mátyus Ottilia és Ráduly Emil állította össze a Váci Múzeum Egyesület kiadványaiból a város helytörténetére vonatkozó bibliográfiát, amely 1981-ben jelent meg. A gyűjtéssel az összeállítók célja nemcsak egy bibliográfia elkészítése volt, hanem kevéssé ismert kiadványok megismertetése a kutatókkal és a nagyközönséggel. A bibliográfia forrásai: a Vak Bottyán Múzeum gyűjteménye, az Országos Széchényi Könyvtár katalógusai, a Váci Egyházmegyei Könyvtár és magángyűjtők anyaga. A kiadványokat időrendben következnek, az azonos évben megjelenteket betűrendbe sorolták az összeállítók. A címleírások autopszia alapján készültek, gyűjteményes művek címleírása után a tartalom részletes és teljes felsorolása következik. A kiadványok többségéről (szükség szerint) annotáció készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Pest megye
Vác
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1897-1949
Tételszám: 
78
Nyelv
magyar

Utazás a múltba képeslapokon… Borsod-Abaúj-Zemlén megye képeslapokon

Leírás: 

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár gyűjteményében található képeslapok felhasználásval készült az összeállítás, amelyben a megye települései szerint lehet keresni. A betürendben sorakozó helységnevekre kattintva megjelenik a képeslap, amely nagyítható, a leírásból pedig megtudható mit ábrázól a lap.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Tárgyszó
Borsod-Abaúj-Zemlén megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
képeslapgyűjtemény
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Történelmi és kegyeleti emlékhelyek (Bács-Kiskun megye)

Leírás: 

A Bács-Kiskun Megyei Tanács VB. Művelődési Osztálya 1989-ben adatgyűjtést végeztetett a megye településein fellelhető jeles személyek és események történelmi és kegyeleti emlékhelyeiről. Az adatlapot és a gyűjtés szempontjait Simon Magdolna és Kozmácsné Fogarasi Zsuzsanna állította össze. A gyűjtőlapokat és a kapcsolódó fotókat a Katona József Könyvtárnak adta át a megrendelő megőrzésre és feldolgozásra, ezért a könyvtár célja nem lehetett más, mint a gyűjtőlapok tartalmának szolgáltatása és archiválása, ezért az adatlapok híven tükrözik az adatfelvevők teljes szövegét. A rendszerváltozás előtti év - ma már történeti kor - megörökített szobrai és emléktáblái közül sok már nem látható - megsemmisült az elmúlt években - ezért különösen értékesek az adatlapokon rögzített objektumok a helytörténeti kutatással foglalkozók és a téma iránt érdeklődők számára. Az adatbázisban emlékmű típusra, településre, képzőművészre és személyre lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Tárgyszó
Bács-Kiskun megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
adattár
Tételszám: 
kb. 1000
Nyelv
magyar

Tarnóczky Attila: Hol, mi? Kanizsai házak és lakói

Leírás: 

A Nagykanizsa és térsége közösségi könyvtári portálon található az a helytörténeti összeállítás, amely Nagykanizsa régi épületeit veszi számba. Az épületek utcákba rendezve kerültek az összeállításba. A betűrendben sorakozó utcanevekre kattintva olvashatók el történetük. A leírásokat korabeli színes és fekete-fehér fotók teszik teljessé.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Halis István Városi Könyvtár, Nagykanizsa
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Zala megye
Típus
adattár
Időszak: 
19-21 sz.
Nyelv
magyar

Tálas Géza: Makó bibliográfiája

Leírás: 

A Makói Elektronikus Könyvtárból tölthető le az az eredetileg hagyományos formában megjelent bibliográfia, amely a város történetének tanulmányozásához nyújt segítséget. Az összeállítás tematikusan (Összefoglaló művek, Tanyakérdés, Makói hagyma stb.) teszi közzé a városról született dokumentumokat. Az összeállító a város szülötteinek szépirodalmi műveit nem vette fel a bibliográfiába.
Az anyaggyűjtés 1956. január 1-ével zárul.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Makó
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Makó
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1802-1956
Tételszám: 
611
Nyelv
magyar

Szülőföldünk. Észak-Magyarország régi képeslapokon

Leírás: 

A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének 1945 előtti képeslapjaiból készült összeállítást Bede Katalin készítette

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Miskolc
Tárgyszó
Borsod-Abaúj-Zemlén megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Típus
képeslapgyűjtemény
Időszak: 
1890-es évek-1945
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Szakdolgozatok jegyzéke (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Leírás: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár honlapján olvasható az az összeállítás, amely a megye településeiről készített, és a levéltárban található szakdolgozatok adatait (település, cím, készítő neve, év) tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Szolnok
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1956-2013
Tételszám: 
845
Nyelv
magyar

Szakdolgozatok (Tata)

Leírás: 

A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Helytörténeti gyűjteményének részét képezik a várossal kapcsolatos témákban készült szakdolgozatok gyűjteménye. A szakdolgozatok - néhány online elérhető kivételével - a könyvtárban helyben olvashatók.

Hozzáférés módja: 
csak belső hálózatról használható, beiratkozott olvasóknak ingyenes
Közreadó: 
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Tata
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Komárom-Esztergom megye
Tata
Típus
bibliográfia
Tételszám: 
101
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

SOPA (A SOmogyi-könyvtár Plakát Adatbázisa) (Szeged)

Leírás: 

Az adatbázisban a Szegeden 1803. január 1. és 1917. december 31. között előadott drámák, operák, illetve hangversenyek, táncelőadások, szabadtéri előadások, prózai előadások stb. plakátjait tartalmazza. Keresni az előadott mű címére, szerzőjére és dátumára, valamint műfajára lehet. A találat a plakát leltári számát, méretét, a hirdetett mű szerzőjének, nevét, címét, illetve műfaját, valamint az előadás dátumát tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Somogyi-könyvtár, Szeged
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Szeged
aprónyomtatványok
plakátok
Típus
plakátgyűjtemény
Időszak: 
1803-1917
Nyelv
magyar

Somogyi képeslapok

Leírás: 

Az összeállítás 51 Somogy megyei település képeslapjaiból ad válogatást. A keresés települések szerint lehetséges.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár, Kaposvár
Tárgyszó
Balaton
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Típus
képeslapgyűjtemény
Nyelv
magyar

Sipos Csaba: Könyvek Somogyról (Válogatott ajánló bibliográfia)

Leírás: 

A Somogy Megyei Önkormányzat honlapján olvasható annotált bibliográfiai összeállítás a témához kapcsolódó kiadványok legjavát veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Somogy Megyei Önkormányzat, Kaposvár
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Somogy megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1894-2002
Nyelv
magyar

Siófok várostörténeti bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás a könyvtár honlapján a Történeti gyűjtemény menüpont  alatt található. A könyvtár állományában megtalálható dokumentumokból készített bibliográfia a könyvészeti leírások mellett tartalmazza pl. a kiadvány leltári számát, a raktári jelét és a státuszát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Városi Könyvtár, Siófok
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Siófok
Somogy megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1841-2010
Nyelv
magyar
német

Séta Makó főterén anno…

Leírás: 

A makói József Attila Városi Könyvtár honlapján található az a folyamatosan bővülő összeállítás, amely az elmúlt évtizedekben a városról készült képeslapok másolatait tartalmazz. A színes és fekete-fehér képeslapokra klikkelve a nagyobb méretű fotó mellett az épület leírása, története olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum, Makó
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Makó
Típus
képeslapgyűjtemény
Időszak: 
20. sz.
Nyelv
magyar

Paulovits Istvánné: Érd bibliográfia

Leírás: 

Paulovits Istvánné által az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtár állományából összeállított bibliográfia tematikusan veszi számba a könyvtárban található és a város helytörténetével foglalkozó kiadványokat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
Tárgyszó
Érd
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Pest megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1874-2008
Nyelv
magyar

Nyíregyháza története bibliográfia

Leírás: 

Az összeállítók a  bibliográfiával a Nyíregyháza múltja iránt érdeklődőket szeretnék segíteni a szakirodalomban (Monográfiák; Tanulmánykötetek; Levéltári kiadványok; Levéltári évkönyvekben megjelent tanulmányok; Máshol megjelent tanulmányok) való eligazodásban. A bibliográfia folyamatosan bővül, mert az a szerkesztők célja, hogy a Nyíregyháza történetéről szóló az interneten már közzétett munkákat összegyűjtsék. Az összeállításban számos online olvasható kiadvány is megtalálható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Nyírkuvik (Nyíregyházát Kutatók Virtuális Klubja), Nyíregyháza
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Nyíregyháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1886-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
magyar

Nevezetes zalaiak

Leírás: 

Az adatbázis a Zalai életrajzi kislexikon című kiadvány online verziója. A betűrendből kiválasztott névre kattintva bővebb információ jelenik meg a keresett személyről, a keresési funkciót használva mindazok a dokumentumoknak az adatai megjelennek, amelyek kapcsolhatók a névvel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Deák Ferenc Megyei Könyvtár, Zalaegerszeg
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
életrajzok
Zala megye
Típus
adattár
Nyelv
magyar

Megyetörténeti adatbázis (Vas megye)

Leírás: 

Az adatbázis Vas megye történetével foglalkozó, a XIX. század végén és a XX. század elején megjelent köteteket, illetve összefoglaló művek vonatkozó részleteit dolgozza fel. Az adatokat a XX. század közepéig napvilágot látott legfontosabb irodalom bibliográfiája egészíti ki. A megyében található helységek bemutatását a helyismereti gyűjteményből válogatott képeslapok, térképek, hírlapok címoldalai, valamint a kötődő személyiségek életrajzi adatai gazdagítják. Az adatbázisban böngészni (cím, szerző, tárgyszó, formátum és nyelv szerint) és keresni (bibliográfiai leírások, képek, kiemelt szavak, kulcsszavak) lehet.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely
Tárgyszó
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Vas megye
Típus
bibliográfia
fényképgyűjtemény
teljes szövegű
Időszak: 
19-20. sz.
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Mártély válogatott irodalma

Leírás: 

Kőszegfalvi Ferenc állította össze, az 1997-ben hagyományos formában megjelent,  bibliográfiát, amely a Csongrád megyei Mártélyra vonatkozó irodalmat gyűjti össze a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár állománya alapján.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Németh László Városi Könyvtár, Hódmezővásárhely
Tárgyszó
Csongrád megye
helyismereti bibliográfiák, adatbázisok
Mártély
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-1996
Tételszám: 
183
Nyelv
magyar
Tartalom átvétel