csak olvasható bibliográfiák

Zsoldos Marianna: A zenei könyvtári munka. Válogatott irodalom a zenei könyvtári munkához

Leírás: 

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár honlapján olvasható az összeállítás, amely  a zenei könyvtári munkával foglalkozó kiadványokat, cikkeket veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
könyvtári munka
zenei könyvtár
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1980-
Nyelv
magyar

Zórád Ernő

Leírás: 

A kepregeny.net portálon olvasható bibliográfiák és egyéb adattár-gyűjtemények nélkülözhetetlenek a gyűjtők, kutatók, szakírók, vagy éppen a téma iránt behatóbban érdeklődők számára. A műfaj egyik emblematikus alkotója Zórád Ernő (1911-2004), aki hosszú élete során képregények tucatjait alkotta. A kiemelkedő rajztehetségű művész megjelent munkáit gyűjti össze a tematikus bibliográfia (1. Önálló kötetek, füzetek, gyűjteményes kiadások, 2. Folytatásos és rövid képregények).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
kepregeny.net
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
képzőművészet
szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-2015
Tételszám: 
261
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Zöldségtermesztés. Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Leírás: 

Csapó Anikó és Patkós Ilona által összeállított, illetve szerkesztett bibliográfia a zöldségágazat sajátosságaival, helyzetével, az általános zöldségtermesztés technológiájával, betakarításával, ennek melléktermékével, a feldolgozás technikai megoldásaival, higiéniájával, ezek piaci megjelenésével, fogyasztói szokásokkal, reklámmal, marketinggel és végül a teljesség igénye nélkül a környezettudatos termesztéssel foglalkozik. A speciálisan egyes zöldségfélékről (Gyökérzöldségek, Hagymafélék, Hüvelyesek, stb.) szóló szakirodalom témától függetlenül az adott fejezetbe került. A tételek bibliográfiai leírása mellett az összeállítók feltüntették a kiadványok raktári számát is. - Az anyaggyűjtés 2014. március 20-án zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Mezőgazdasági Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kertészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1835-2013
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Záhony Éva: Hitel repertórium, 1935-1944

Leírás: 

A "Hitel" a két világháború között (1936-1944) Kolozsvárott jelent meg. A szerkesztők Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita Sándor voltak. A lap elektronikus repertóriumának felépítése: a szerző neve, az írás címe, és műfaja (csak szépirodalmi művek esetén), ezt követik a rovatcímek, az évfolyam, az évszám, a folyóirat sorszáma, oldalszámok. A Hitel repertóriumának tételei az 1935-ös év kivételével szakcsoportok szerinti besorolást is tartalmaznak, amely az Egységes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerét követi.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1935-1944
Nyelv
magyar

Yblről irodalom

Leírás: 

Az Ybl bicentenárum alkalmából készült honlapon olvasható az az összeállítás, amely Ybl Miklós (1814-1891) életét, és munkásságát bemutató könyvekből, cikkekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ybl Egyesület, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
építészet
művészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-2002
Tételszám: 
46
Nyelv
magyar

Wágner Dávid - Gerölyné Kölkedi Éva: Sport az iskolában. Irodalomjegyzék

Leírás: 

A 2011-ben készült tematikus összeállítás (A sport jelentősége, hatása, szerepe a különböző életkorokban; Sport az iskolában - lehetőségek, problémák) elsősorban a pedagógusok, valamint tanárképzős hallgatók figyelmére számíthat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
sport
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2001-2010
Tételszám: 
27
Nyelv
magyar

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Voigt Vilmos: Meseelméleti bibliográfia

Leírás: 

A Palimpszeszt című folyóirat 23. száma közli Voit Vilmos professzor által összeállított tematikus bibliográfiát. Az irodalomjegyzék előbb a magyar, magyar tárgyú vagy magyar nyelvű munkákat, majd a nemzetközi szakirodalmat sorolja fel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Palimszeszt - Tudományos és Kulturális Folyóirat, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
magyar néprajz
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1893-1997
Tételszám: 
553
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Voigt Vilmos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

A Hagyományok Háza honlapján olvasható az az összeállítása, amely Voigt Vilmos professzor műveit veszi számba. Az összeállítás először az önállóan megjelent könyveket, tanulmányokat sorolja fel, majd a társszerzőként, illetve összeállítóként/szerkesztőként jegyzett műveket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza Média- és Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1964-2004
Tételszám: 
210
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Válogatott bibliográfia Jancsó Miklós filmjeiről

Leírás: 

Eredetileg az összeállítás Metropolis című filmelméleti és filmtörténeti folyóirat 2002. évi 1. számában jelent meg. A tematikus bibliográfia (Monográfiák; Összefoglaló írások, tanulmányok; Átfogó interjúk, beszélgetések; Játékfilmek, rövidfilmek) a könyvek, cikkek legfontosabb adatait közli. A Játékfilmek, rövidfilmek részben a filmek időrendje, címe a rendező elv.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Metropolis [folyóirat], Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Jancsó Miklós
magyar filmművészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2002
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatott bibliográfia az 1945-ös év történetéhez

Leírás: 

Az intézmény honlapján olvasható az a két részből álló bibliográfia, amely az 1945-ös év tanulmányozásához készült. Az első a témában megjelent könyveket (Válogatott dokumentumok és feldolgozások 1945-ről az egyetemes és a magyar történelemben (2000-2005 között megjelent könyvek), míg a másik összeállítás a tanulmányokat tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Politikatörténeti Alapítvány és Politikatörténeti Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
történelem
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1995-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatás a serdülőkor pszichológiájának, szociológiájának irodalmából

Leírás: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján olvasható az összeállítás, amelyet Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros készített a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára gyűjteményének alapján. A tematikus összeállításban (Önálló művek a kamaszkor pszichológiájából, Folyóiratcikkek a kamaszkorról) a könyvek és folyóiratok mellett nem hagyományos dokumentum formában megjelent kiadványok (Videodokumentumok, Elektronikus dokumentumok) könyvészeti leírása is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
pszichológia
szociológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2010
Tételszám: 
76
Nyelv
magyar

V. Windisch Éva-Nyerges Judit: Hungarológiai alapkönyvtár. Könyvjegyzék

Leírás: 

Az 1986-ban megjelent összeállítás célja, hogy mintául szolgáljon olyan kézikönyvtárak összeállításához, illetve fejlesztéséhez, melyek valamely hungarológiai célkitűzésű intézménnyel kapcsolatosak, a magyarságtudomány iránt érdeklődő olvasók és kutatók tájékozódhassanak a hungarológiai szakirodalom ágazataiban, valamint megismerkedhessenek a Magyarország múltjára és jelenére vonatkozó alapvető kézikönyvekkel. Ennek megfelelően bibliográfia a magyar nyelvtudomány, irodalomtudomány és néprajz válogatott szakirodalmát adja közre (beleértve a szépirodalmi műveket is, mint az irodalomtudomány anyagát), bevezetésként az általános kézikönyveket, és a hungarológiai vizsgálatok megalapozása szempontjából lényeges tudományterületek (földrajz, demográfia, statisztika, jog, szociológia, történelem, művészetek) alapvető kézikönyveit. A bibliográfiát valamennyi érintett szakterület legfontosabb folyóiratainak jegyzéke zárja le. - A gyűjtés 1984-ben zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
hungarika
irodalomtudomány
magyar néprajz
magyar szépirodalom
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-1984
Nyelv
magyar

Új Aurora repertórium, 1973-1989

Leírás: 

Békéscsaba egykori kulturális folyóiratának anyagát repertóriummá állította össze Szakács Rudolfné. A tartalmi rész a megjelenés időrendjét követi, a tételek számozása folyamatos, a mutató a tételszámokra hivatkozik. A repertórium az illusztrációkat is regisztrálja. A bibliográfiai leírásokhoz szükség szerint kiegészítések, megjegyzések is készültek. A repertóriumban az adatok visszakeresését név-, cím-, és földrajzi mutató könnyíti.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kritika
magyar irodalom
kultúra
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1973-1989
Nyelv
magyar

Tudományos élet a Megyei Pándy Kálmán Kórházban (1945-1995)

Leírás: 

A bibliográfia, amelyet Kis-Pál Sándorné, Iványi Jánosné dr., valamint Juhász Richárd készített, tartalmazza a gyulai Pándy Kálmán Kórház dolgozóinak 1945 és 1995 között megjelent publikációit.  Az összeállításban szerzők szerint lehet keresni: az egyes nevekre kattintva betöltődik a bibliográfia vonatkozó része.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Pándy Kálmán Kórház Orvosi Könyvtára, Gyula
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
egészségügy
orvostudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1945-1995
Nyelv
angol
magyar
német

Tóth János: Szellem és Élet repertórium, 1936-1944

Leírás: 

A negyedévenként Szegeden megjelent folyóirat repertóriumát 1999-ben készített el Tóth János. Az összeállítást névmutató egészíti ki.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
filozófia
pedagógia
pszichológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1936-1944
Nyelv
magyar

Tick Péter-Varga Illés: A magyar nyelvű fantasy-irodalom bibliográfiája, 1973-1998

Leírás: 

Az összeállítás az önálló köteteken kívül, a gyűjteményekben, az antológiákban megjelent fantasy írások könyvészeti leírását tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Aurin fantázia-irodalmi, és –művészeti honlap szerkesztői
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
fantasy
magyar irodalom
szépirodalom
világirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1973-1998
Nyelv
magyar

Theologiai Szemle repertóriuma, 1991-2004; 2005-2009

Leírás: 

Az L. Kozma Borbála és Ladányi Boglárka által összeállított repertóriumban Szerzőkre, Tárgyszavakra, és Szerzők nélküli cikkek listájára lehet keresni.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Theologiai Szemle, Debrecen
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
hittudomány
teológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1991-2009
Nyelv
magyar

Tematikus bibliográfiák és források (Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont)

Leírás: 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán működő Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont honlapján olvasható bibliográfiák (pl. Antiszemita atrocitások az 1848-1849-as forradalom és szabadságharc időszakában; Etnikai polgárháború Erdélyben 1848-1849-ben; Fehérterror Budapesten 1919-1922; A délvidéki bevonulás: magyar atrocitások a szerb és zsidó lakosság ellen 1941) a témák további tanulmányozásához nyújtanak segítséget. A könyvészeti leírások csupán szerzőt, címet és megjelenési évet tartalmaznak.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpont, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1857-2012
Nyelv
angol
magyar
német
román
szerb

Tematikus ajánló. Wolfgang Amadeus Mozart

Leírás: 

A tematikus ajánló a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és hangtárának anyagából készült. A könyvek a szerzők, a kották, CD-k, filmek a címek betűrendjében sorakoznak. Az elektronikus dokumentumok között egy CD-ROM és válogatott linkgyűjtemény szerepel Mozartról.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Mozart, Wolfgang Amadeus
Típus
bibliográfia
diszkográfia
filmográfia
Tételszám: 
245
Nyelv
magyar

Tematikus ajánló. Kodály Zoltán

Leírás: 

Kodály Zoltán emlékére készült ajánlójegyzék a zeneszerzővel, és munkásságával kapcsolatos online forrásokat, valamint a könyvtár zenei részlegében található könyveket, kottákat, CD-ket sorolja fel. A könyvek a szerzők, a kották és CD-k a művek betűrendjében sorakoznak

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Kodály Zoltán
zene
Típus
bibliográfia
diszkográfia
Tételszám: 
260
Nyelv
magyar

Tematikus ajánló. József Attila művei

Leírás: 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár dolgozói ajánlójegyzéket készítettek a Zenemű- és hangtárban található József Attila költeményeit, illetve megzenésített verseit tartalmazó hangdokumentumból. Az összeállításban először a gyűjtemények, majd a versek címei, végül a megzenésített versek címeinek betűrendjében sorakoznak az egyes tételek. A jegyzék végén pedig az interneten elérhető József Attiláról és műveiről szóló weboldalak találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
József Attila
magyar irodalom
megzenésített versek
versek
Típus
diszkográfia
Tételszám: 
261
Nyelv
magyar

Tehetség bibliográfia. Magyar szerzők írásai 1985-2013-ig

Leírás: 

Magyarországon a rendszerváltozással egy időben intenzív kutatások indultak a tehetség-témakörben, ezek azonban véletlenszerűen hozzáférhetőek. Ezt a hiányt felismerve határozta el a Magyar Tehetséggondozó Társaság Választmánya a tehetséggondozással foglalkozó hazai tanulmányok, írások összegyűjtését. A bibliográfia elkészítésének szakmai koncepcióját dr. Balogh László dolgozta ki, az adatok összegyűjtésében pedig a Magyar Tehetséggondozó Társaságból több mint harminc szakember működött közre. A kb. 1700 tételből álló bibliográfiát dr. Tóth László szerkesztette végleges formába. Az összeállítás tematikusan bontásban (Pszichológiai, pedagógiai alapok; Szerepek a programokban; Fejlesztő módszerek, eszköztár; Speciális tehetségterületi fejlesztés; Környezeti tényezők), azon belül pedig a szerzők, összeállítók stb. betűrendjében teszi közzé a gyűjtött anyagot.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Tehetséggondozó Társaság, Debrecen
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
tehetséggondozás
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1985-2013
Tételszám: 
kb. 1700
Nyelv
magyar

Tardy János: Tardy Lajos életmű-bibliográfia

Leírás: 

A Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjteménye az Altajisztikai Tanszék egykori könyvtárának és több kiváló orientalista könyvhagyatékának egyesítésével jött létre 2004 végén. Ezek közé az "adományozók" közé tartozik Tardy Lajos (1914-1990) művelődéstörténész, író, műfordító, heraldikus is, aki évtizedeken keresztül foglalkozott a magyarok múltjának kutatásával, a magyar művelődéstörténet több olyan vonatkozására derített fényt, amely kapcsolatban áll a grúzok kultúrájával. Tudományos munkássága mellett regényírással, valamint szépirodalmi művek angolból, olaszból, oroszból történő fordításával is foglalkozott. A 2008-ban készült bibliográfia a megjelenés sorrendjében veszi számba a tudós megjelent írásait, cikkeit, tudományos dolgozatait, valamint könyveit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjtemény, Szeged
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
orientalisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Táncház-bibliográfia

Leírás: 

A Hagyományok Háza Könyvtárának oldalán olvasható bibliográfia szerzői betűrendben, illetve időrendben veszi számba a táncház-mozgalomról született dokumentumokat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
táncház
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1974-2002
Nyelv
magyar

Szociológia és Szociológiai Szemle. Repertórium (1972-1997)

Leírás: 

Heleszta Éva és Markella Anikó készítette az eredetileg hagyományos formában megjelent összeállítást.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szociológiai Szemle, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
szociológia
Típus
repertórium
Időszak: 
1972-1997
Nyelv
magyar

Sziráki Zsuzsanna: Határtudományok. A Regionális Kutatások Intézete munkatársai határtudományi kutatásinak bibliográfiája, 1984-2012

Leírás: 

Sziráki Zsuzsanna állította össze az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2012
Nyelv
angol
magyar
német

Sziráki Zsuzsanna: A regionális tudomány. Bibliográfia

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható. A tematikus (Nemzetközi szakirodalom, Magyar szakirodalom) összeállítás anyaggyűjtése 2012. július 31-én zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1953-2012
Nyelv
angol
francia
magyar

Sziráki Zsuzsanna: A Regionális Kutatások Intézete munkatársai kelet-, közép- és délkelet-európai kutatásainak bibliográfiája 1984–2011

Leírás: 

A bibliográfia az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtárának honlapján olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Könyvtára, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2011
Nyelv
angol
magyar

Szél Tivadar (1893-1964) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Körmendi Gábor és Lencsés Ákos állította össze. Műveinek bibliográfiai leírását szakmai – és ezen belül időrendi – csoportosításban teszik közzé a szerkesztők. A bibliográfiában közzétett anyag nagy része a KSH Könyvtárban megtalálható. A Nagy magyar statisztikusok sorozatban megjelent összeállítás Szél Tivadar életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Róla és műveiről szóló irodalom mellett doktori értekezésének kézirata is olvasható a kiadványban, amelyet címmutató zár.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Szél Tivadar
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1916-1993
Tételszám: 
225
Nyelv
angol
francia
magyar
német
Tartalom átvétel