csak olvasható bibliográfiák

Dr. Veszelszki Ágnes: Bibliográfia

Leírás: 

Dr. Veszelszki Ágnes nyelvész, újmédia-kutató, egyetemi oktató honlapján olvasható az a bibliográfia, amely az egyetemi kurzusain feldolgozott ténakörökhöz, kutatási területekhez kapcsolódó dokumentumokat veszi számba (pl. Verbális agresszió, tabutörés, káromkodások; Kutatásmódszertan; Norma és nyelvhaszálat; Marketolingvisztika, hírdetések nyelve, reklámnyelv, PR).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
dr. Veszelszki Ágnes
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
nyelvészet
nyelvtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-
Frissítés: 
folyamatos
Nyelv
angol
magyar
német

Kocsis György: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Szakkönyvtárában található Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos dokumentumok ajánló bibliográfiája

Leírás: 

Az eredetileg hagyományos formában megjelent összeállítás a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmári béke 300. évfordulójára készült, és elsősorban a téma iránt érdeklődő kutatók munkáját kívánja segíteni. A levéltár szakkönyvtárában fellelhető, a Rákóczi-szabadságharchoz köthető szakirodalom számbavételével az összeállító képet ad azokról a már nyomtatásban megjelent művekről, forráskiadványokról, tanulmányokról, amelyek segíthetik a szabadságharc eseményeinek, körülményeinek jobb megismerését.
A bibliográfia tételei elsődlegesen megjelenésük időrendjében, ezen belül a betűrendbe sorolás szabályai szerint következnek. A bibliográfiai leírások tartalmazzák a szerzőt, a címet, a megjelenés helyét, idejét, a dokumentum terjedelmét és a gyűjteményes köteteknél a kötet szerkesztőjét. Az összeállítás tételeinek helyesírása a címoldalakon található adatokat tükrözi. Az anyaggyűjtés lezárásának időpontja: 2011. augusztus 4.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, Nyíregyháza
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Rákóczi-szabadságharc
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1861-2011
Tételszám: 
386
Nyelv
magyar

Makovecz Imre bibliográfiája

Leírás: 

A BME OMMIK Tudomány- és technikatörténeti archívumában férhető hozzá a Makovecz Imre-gyűjtemény, amely a Rajzok, a Hang- és videóanyag, valamint a Kronológia mellett tematikus Bibliográfiát (Írások, Az Országépítő folyóiratban megjelent írások, Irodalom)
is tartalmaz, amely az építész munkásságát tárja fel írásain, illetve a róla szóló dokumentumok alapján.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
BME OMIKK, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
építészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1985-2006
Tételszám: 
128
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Tardy János: Tardy Lajos életmű-bibliográfia

Leírás: 

A Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjteménye az Altajisztikai Tanszék egykori könyvtárának és több kiváló orientalista könyvhagyatékának egyesítésével jött létre 2004 végén. Ezek közé az "adományozók" közé tartozik Tardy Lajos (1914-1990) művelődéstörténész, író, műfordító, heraldikus is, aki évtizedeken keresztül foglalkozott a magyarok múltjának kutatásával, a magyar művelődéstörténet több olyan vonatkozására derített fényt, amely kapcsolatban áll a grúzok kultúrájával. Tudományos munkássága mellett regényírással, valamint szépirodalmi művek angolból, olaszból, oroszból történő fordításával is foglalkozott. A 2008-ban készült bibliográfia a megjelenés sorrendjében veszi számba a tudós megjelent írásait, cikkeit, tudományos dolgozatait, valamint könyveit.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Szegedi Tudományegyetem Keleti Gyűjtemény, Szeged
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
orientalisztika
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Kovács Imre. Bibliográfia

Leírás: 

Kovács Imre (1913-1980) magyar politikus, a két világháború közti népi mozgalom kiemelkedő alakja, népi író, később parasztpárti politikus, aki a Magyar Kommunista Párt (MKP) hatalomátvétele előtt emigrált. Számos műve jelent meg, amelyekből kitűnik, hogy sok húron játszott, sokféle műfajban csillogtatta kiváló íráskészségét, elemzőkészségét, a közéletben villámgyors gondolkodását, éles és logikus vitastílusát. Volt szociográfus, szociológus, esszéista, publicista, újságíró, szerkesztő, szépíró, agrárközgazdász, antifasiszta ellenálló, politikus, pártvezető, politikai gondolkodó és elemző.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Kovács Imre Társaság, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1937-2013
Tételszám: 
32
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Stella Szonja: Délvidéki tragédiánk 1944-45. Bibliográfia

Leírás: 

A Délvidék 1944-45 honlapot azzal a céllal hozta létre a Keskenyúton Alpítvány, hogy ösztönözze, elősegítse, és megjelenési lehetőséget biztosítson az 1944-45-ben a délvidéki magyarságot sújtó, tragikus események nem hivatalos kutatásával foglalkozóknak. Ezenkívül a honlap támogatni szeretné a kutatók eredményeinek rendezését, valamint dokumentumaik archiválását a tudományos igényű feldolgozás érdekében. A honlap szerkesztői fő feladatuknak tekintik történelmünk e tragikus fejezetével kapcsolatos ismeretterjesztést is. Ezt a célt szolgája a honlapon olvasható tematikus (Legfontosabb munkák, További áttekintő munkák, Hideg napok történetéhez kapcsolódó munkák, Helytörténeti munkák (Községek szerint), A témában megjelent filmek) bibliográfia is.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Keskenyút Alapítvány, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1946-2011
Nyelv
magyar

Joó Julianna: Múzeumpedagógia. Bibliográfia

Leírás: 

Joó Julianna múzeumpdagógus és művészettörténész hozta létre azt a portált, amelyen a bibliográfia olvasható. A portál célja a viszonylag fiatal szakma, a múzeumpedagógia elveinek terjesztése, múzeumokon belüli elfogadtatása és szélesebb körben történő elismertetése. Az összeállítás hazai és külföldi szakirodalmat tartalmaz.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Joó Julianna
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1938/1998-2015
Tételszám: 
108
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Publikációk (OSZK 1956-os Intézet)

Leírás: 

Az 1956-os Intézet keretében működő Oral History Archívum a 20. századi magyar történelem mintegy 1100 szereplőjével és tanújával készült életútinterjúkat őriz. Ez az egyik legnagyobb ilyen gyűjtemény Kelet-Közép-Európában. A honlapon olvasható tematikus (Önálló kötetek; Kötetben, folyóiratban megjelent publikációk; Hetilapban megjelent publikációk; Online; CD-ROM) publikációs jegyzék a téma iránt érdeklődőknek lehet segítségére.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
OSZK 1956-os Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Magyarország 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1988-2006
Tételszám: 
150
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Magony Imre: A Seuso-kincs. Válogatott irodalomjegyzék, 1990-2014

Leírás: 

A Seuso-kincs néven ismert, páratlan értékű lelet Kr. u. a 4. sz.-ban készült ötvösremek-együttes. A kincs nevét tulajdonosáról, Seusóról, egy magas rangú római tisztségviselőről kapta. A „kalandos”sorsú leletről dokumentumfilmek készültek, valamint számos cikk jelent meg az évek, évtizedek során. Az összeállító a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár gyűjteményében megtalálható folyóiratok alapján készítette az annotált bibliográfiát.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Vörösmarty Mihály Könyvtár, Székesfehérvár
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
művészettörténet
régészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1990-2014
Tételszám: 
50
Nyelv
magyar

Molnár-Kovács Zsófia: A tankönyvkutatás magyar bibliográfiája (2000-2010). Különös tekintettel a történelemtankönyvek vizsgálatára

Leírás: 

Az eredetileg a Pécsi Egyetemi Könyvtár sorozatban megjelent kiadvány a 21. század első évtizedére fókuszáló hazai (történelem)tankönyvi kutatási forrásbázist tárja az olvasó elé. A bibliográfia kizárólag a tankönyvekre koncentrál, így a tanári kézikönyveket, tanulói feladat- és szöveggyűjteményeket, munkafüzeteket, térképeket (atlaszokat), interaktív tananyagokat, fóliasorozatokat taglaló írások szakirodalma nem kerül bemutatásra. A kötetbe válogatott bibliográfiai tételek két fő egységbe rendeződnek (Tankönyvekről általában – szakirodalmi alapok, Történelemtankönyv-kutatás), a kötet záró egységét pedig A bibliográfia forrásfolyóiratai képezik, melynek révén az olvasó képet kaphat a felhasznált szakfolyóiratok köréről.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kutatás
tankönyvek
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2000-2010
Nyelv
magyar

Gyergyánfy András: A történelemtanítás módszerei, eszközei, színterei (1994–2014). Válogatott bibliográfia

Leírás: 

A „Történelemtanítás. Online történelemdidaktikai folyóirat” oldalain olvasható az a bibliográfia, amely a magyar nyelvű történelem-pedagógiai írások közül a metodikai jellegűeket tartalmazza, téma szerinti bontásban, lehetőség szerint internetes hozzáférésük feltüntetésével.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1994-2014
Nyelv
magyar

Forradalom és szabadságharc. 1848-49

Leírás: 

A könyvtár állományából készített ajánló bibliográfia az 1848-49-es forradalom és szabadságharccal foglalkozó kiadványokból nyújt tematikus válogatást (Összefoglaló művek, Műsorkészítéshez, Hadtörténet, A szabadságharc nagy alakjai, Kortörténeti dokumentumok, A szabadságharc a művészetben és a szépirodalomban, Hangoskönyvek stb.), ezzel is segítve az iskolai felkészülést, a műsorkészítést, és történelmünk alaposabb megismerését.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar történelem
Magyarország története 19. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1928-2012
Tételszám: 
150
Nyelv
magyar

Eltiltva és elfelejtve. A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban

Leírás: 

A könyvtár olvasásnépszerűsítő sorozatának keretében Szentmártoni János József Attila-díjas költő, író, a Magyar Írószövetség elnöke tartott előadást a magyar irodalom 1945-1989 közötti időszakának helyzetéről, történetéről. Ebből az alkalomból készült az összeállítása a könyvtár állományából. Az ajánlott írások között online olvashatók is találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1952-2013
Tételszám: 
39
Nyelv
magyar

Édes hazám. Közéleti versek az elmúlt húsz évből

Leírás: 

A könyvtár olvasásnépszerűsítő sorozatának keretében Buda Ferenc Kossuth-díjas költő, író műfordító, és Kiss Judit Ágnes József Attila-díjas költő, író tartott előadást a kortárs közéleti költészetről. Erre az alkalomra készült a könyvtár állományából a honlapon olvasható tematikus ajánló bibliográfia (A magyar politikai és közéleti költészetről; Kritikák, ismertetések az Édes hazám : kortárs közéleti versek című kötetről; Ajánló Kiss Judit Ágnes köteteiből, írásaiból; Ajánló Buda Ferenc írásaiból). Az írások között online olvashatók is találhatók.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Katona József Könyvtár, Kecskemét
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
irodalmi elemzések
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1905-2013
Tételszám: 
66
Nyelv
magyar

Zsoldos Marianna: A zenei könyvtári munka. Válogatott irodalom a zenei könyvtári munkához

Leírás: 

Az egri Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár honlapján olvasható az összeállítás, amely  a zenei könyvtári munkával foglalkozó kiadványokat, cikkeket veszi számba.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
könyvtári munka
zenei könyvtár
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1980-
Nyelv
magyar

Zórád Ernő

Leírás: 

A kepregeny.net portálon olvasható bibliográfiák és egyéb adattár-gyűjtemények nélkülözhetetlenek a gyűjtők, kutatók, szakírók, vagy éppen a téma iránt behatóbban érdeklődők számára. A műfaj egyik emblematikus alkotója Zórád Ernő (1911-2004), aki hosszú élete során képregények tucatjait alkotta. A kiemelkedő rajztehetségű művész megjelent munkáit gyűjti össze a tematikus bibliográfia (1. Önálló kötetek, füzetek, gyűjteményes kiadások, 2. Folytatásos és rövid képregények).

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
kepregeny.net
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
képzőművészet
szépirodalom
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1954-2015
Tételszám: 
261
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Zöldségtermesztés. Szakkönyvek és folyóiratcikkek ajánló bibliográfiája a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia alapján, az Országos Mezőgazdasági Könyvtár állományából

Leírás: 

Csapó Anikó és Patkós Ilona által összeállított, illetve szerkesztett bibliográfia a zöldségágazat sajátosságaival, helyzetével, az általános zöldségtermesztés technológiájával, betakarításával, ennek melléktermékével, a feldolgozás technikai megoldásaival, higiéniájával, ezek piaci megjelenésével, fogyasztói szokásokkal, reklámmal, marketinggel és végül a teljesség igénye nélkül a környezettudatos termesztéssel foglalkozik. A speciálisan egyes zöldségfélékről (Gyökérzöldségek, Hagymafélék, Hüvelyesek, stb.) szóló szakirodalom témától függetlenül az adott fejezetbe került.
A tételek bibliográfiai leírása mellett az összeállítók feltüntették a kiadványok raktári számát is.
Az anyaggyűjtés 2014. március 20-án zárult.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kertészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1835-2013
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Záhony Éva: Hitel repertórium, 1935-1944

Leírás: 

A "Hitel" a két világháború között (1936-1944) Kolozsvárott jelent meg. A szerkesztők Albrecht Dezső, Kéki Béla, Venczel József és Vita Sándor voltak. A lap elektronikus repertóriumának felépítése: a szerző neve, az írás címe, és műfaja (csak szépirodalmi művek esetén), ezt követik a rovatcímek, az évfolyam, az évszám, a folyóirat sorszáma, oldalszámok. A Hitel repertóriumának tételei az 1935-ös év kivételével szakcsoportok szerinti besorolást is tartalmaznak, amely az Egységes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerét követi.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar irodalom
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1935-1944
Nyelv
magyar

Ybl 2014. Yblről irodalom

Leírás: 

Az Ybl bicentenárum alkalmából készült honlapon olvasható az az összeállítás, amely Ybl Miklós (1814-1891) életét, és munkásságát bemutató könyvekből, cikkekből készült.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Ybl Egyesület, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
építészet
művészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-2002
Tételszám: 
46
Nyelv
magyar

Wágner Dávid - Gerölyné Kölkedi Éva: Sport az iskolában. Irodalomjegyzék

Leírás: 

A 2011-ben készült tematikus összeállítás (A sport jelentősége, hatása, szerepe a különböző életkorokban; Sport az iskolában - lehetőségek, problémák) elsősorban a pedagógusok, valamint tanárképzős hallgatók figyelmére számíthat.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
sport
Típus
bibliográfia
Időszak: 
2001-2010
Tételszám: 
27
Nyelv
magyar

Vukovich György (1929-2007) műveinek válogatott bibliográfiája

Leírás: 

A KSH Könyvtár honlapjáról letölthető az az eredetileg papíralapon megjelent kiadvány, amelyet dr. Nemes Erzsébet szerkesztett, a bibliográfiáját pedig Rózsa Dávid állította össze. A tematikus összeállítás (Monográfiák;  Szerkesztett kötetek; Tanulmányok, cikkek, könyvfejezetek, előadások; Ismertetések; Róla és műveiről szóló irodalom),amely a Nagy magyar statisztikusok sorozatban jelent meg Vukovich György életútjáról, szakmai pályafutásáról is átfogó képet nyújt. A Függelék a Nemzetközi Népességtudományi Unió 1964-es tagnévsorának és Vukovich György kandidátusi disszertációjának egy-egy részletét és az 1992-es rehabilitációs ünnepségre szóló meghívó másolatát tartalmazza. A kiadványt a bibliográfiai tételek sorszámára utaló név- és címmutató zárja le. A bibliográfiát záró címmutató a tételek sorszámára hivatkozva teszi visszakereshetővé a bibliográfiai tételeket.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
KSH Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
statisztika
Vukovich György
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1957-2007
Tételszám: 
308
Nyelv
angol
magyar
orosz

Voigt Vilmos: Meseelméleti bibliográfia

Leírás: 

A Palimpszeszt című folyóirat 23. száma közli Voit Vilmos professzor által összeállított tematikus bibliográfiát. Az irodalomjegyzék előbb a magyar, magyar tárgyú vagy magyar nyelvű munkákat, majd a nemzetközi szakirodalmat sorolja fel.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Palimszeszt - Tudományos és Kulturális Folyóirat, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
magyar néprajz
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1893-1997
Tételszám: 
553
Nyelv
idegen nyelvek
magyar

Voigt Vilmos műveinek bibliográfiája

Leírás: 

A Hagyományok Háza honlapján olvasható az az összeállítása, amely Voigt Vilmos professzor műveit veszi számba. Az összeállítás először az önállóan megjelent könyveket, tanulmányokat sorolja fel, majd a társszerzőként, illetve összeállítóként/szerkesztőként jegyzett műveket.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Hagyományok Háza Média- és Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
etnográfia
néprajz
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1964-2004
Tételszám: 
210
Nyelv
angol
francia
magyar
német

Vetter Szilvia: Magyar Kommunikációs Bibliográfia

Leírás: 

A Kommunikáció Doktori Programjának honlapján olvasható az a bibliográfia, amelynek tételei 1990 után magyar nyelven jelentek meg és nem folyóiratok. Az összeállító a bibliográfiát az Országos Széchényi Könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és néhány kisebb könyvtár online katalógusa alapján készítette.
 

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Pécs
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kommunikáció
média
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1991-2006
Nyelv
magyar

Válogatott mesebibliográfia

Leírás: 

Az összeállítás a XVII. Benedek Elek Országos Mesemondó Versenyhez készült. A bibliográfia Arany Lászlótól Ortutay Gyulán át Vöő Gabrielláig válogat a magyarul megjelent népmese-gyűjteményekből.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Elektronikus Periodika Archívum, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
magyar népmesék
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1862-1991
Tételszám: 
155
Nyelv
magyar

Válogatott bibliográfia Jancsó Miklós filmjeiről

Leírás: 

Eredetileg az összeállítás Metropolis című filmelméleti és filmtörténeti folyóirat 2002. évi 1. számában jelent meg. A tematikus bibliográfia (Monográfiák; Összefoglaló írások, tanulmányok; Átfogó interjúk, beszélgetések; Játékfilmek, rövidfilmek) a könyvek, cikkek legfontosabb adatait közli. A Játékfilmek, rövidfilmek részben a filmek időrendje, címe a rendező elv.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Metropolis [folyóirat], Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
Jancsó Miklós
magyar filmművészet
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1959-2002
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatott bibliográfia az 1945-ös év történetéhez

Leírás: 

Az intézmény honlapján olvasható az a két részből álló bibliográfia, amely az 1945-ös év tanulmányozásához készült. Az első a témában megjelent könyveket (Válogatott dokumentumok és feldolgozások 1945-ről az egyetemes és a magyar történelemben (2000-2005 között megjelent könyvek), míg a másik összeállítás a tanulmányokat tartalmazza.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Politikatörténeti Alapítvány és Politikatörténeti Intézet, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
történelem
Magyarország története 20. sz.
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1995-2005
Nyelv
magyar
idegen nyelvek

Válogatás a serdülőkor pszichológiájának, szociológiájának irodalmából

Leírás: 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ honlapján olvasható az összeállítás, amelyet Gerölyné Kölkedi Éva könyvtáros készített a Savaria Egyetemi Központ Könyvtára gyűjteményének alapján. A tematikus összeállításban (Önálló művek a kamaszkor pszichológiájából, Folyóiratcikkek a kamaszkorról) a könyvek és folyóiratok mellett nem hagyományos dokumentum formában megjelent kiadványok (Videodokumentumok, Elektronikus dokumentumok) könyvészeti leírása is olvasható.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
NymE Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
pedagógia
pszichológia
szociológia
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1984-2010
Tételszám: 
76
Nyelv
magyar

V. Windisch Éva-Nyerges Judit: Hungarológiai alapkönyvtár. Könyvjegyzék

Leírás: 

Az 1986-ban megjelent összeállítás célja, hogy mintául szolgáljon olyan kézikönyvtárak összeállításához, illetve fejlesztéséhez, melyek valamely hungarológiai célkitűzésű intézménnyel kapcsolatosak, a magyarságtudomány iránt érdeklődő olvasók és kutatók tájékozódhassanak a hungarológiai szakirodalom ágazataiban, valamint megismerkedhessenek a Magyarország múltjára és jelenére vonatkozó alapvető kézikönyvekkel. Ennek megfelelően bibliográfia a magyar nyelvtudomány, irodalomtudomány és néprajz válogatott szakirodalmát adja közre (beleértve a szépirodalmi műveket is, mint az irodalomtudomány anyagát), bevezetésként az általános kézikönyveket, és a hungarológiai vizsgálatok megalapozása szempontjából lényeges tudományterületek (földrajz, demográfia, statisztika, jog, szociológia, történelem, művészetek) alapvető kézikönyveit. A bibliográfiát valamennyi érintett szakterület legfontosabb folyóiratainak jegyzéke zárja le.
A gyűjtés 1984-ben zárult.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
MEK, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
hungarika
irodalomtudomány
magyar néprajz
magyar szépirodalom
társadalomtudomány
Típus
bibliográfia
Időszak: 
1879-1984
Nyelv
magyar

Új Aurora repertórium, 1973-1989

Leírás: 

Békéscsaba egykori kulturális folyóiratának anyagát repertóriummá állította össze Szakács Rudolfné. A tartalmi rész a megjelenés időrendjét követi, a tételek számozása folyamatos, a mutató a tételszámokra hivatkozik. A repertórium az illusztrációkat is regisztrálja. A bibliográfiai leírásokhoz szükség szerint kiegészítések, megjegyzések is készültek. A repertóriumban az adatok visszakeresését név-, cím-, és földrajzi mutató könnyíti.

Hozzáférés módja: 
ingyenes
Hozzáférhető: 
internet
Közreadó: 
Magyar Elektronikus Könyvtár, Budapest
Tárgyszó
csak olvasható bibliográfiák
kritika
magyar irodalom
kultúra
művészet
társadalomtudomány
Típus
repertórium
Időszak: 
1973-1989
Nyelv
magyar
Tartalom átvétel