Calimera logo

Calimera útmutató

BEVEZETÉS

Az alábbi Irányelvek a CALIMERA Együttműködési Akció keretében fogalmazódtak meg, és az Európai Bizottság Információs Társadalom Technológiái (IST) projekt Hatodik Keretprogramja finanszírozta (FP6).

Az irányelvek összeállításának az volt a célja, hogy a helyi művelődési intézményekben - különösen a közkönyvtárakban, múzeumokban és archívumokban - dolgozó döntéshozók és szakemberek számára tömören és naprakészen összegezze a napjainkban használatos új technológia felhasználási lehetőségeit. Az Irányelvekben könnyen nyomon követhető, hogy ez az új technológia milyen módon segíti elő a digitális szolgáltatások fejlesztését, figyelembe véve a valós - társadalmi, kulturális és gazdasági - felhasználói igényeket, valamint hogyan ösztönözheti a szélesebb alkalmazást és kreativitást szakmai körökben. Az Irányelvek szeretnék elősegíteni annak jobb megértését is, hogy a helyi kulturális szolgáltatásoknak milyen fontos szerepe van az Európai Unió főbb céljainak megvalósításában, köztük azokéban, amelyeket az e-Europe Action Plan tartalmaz.

Az Irányelvek az FP5 keretében működő PULMAN Tematikus Network által megfogalmazottakra épülnek, amelyet 2002-2003-ban tettek közzé és 26 nyelvre fordítottak le. A CALIMERA Irányelvek felépítése ehhez hasonló. Lényeges különbség azonban az, hogy a CALIMERA Irányelvek nem csak a korábbi változat frissítését tartalmazzák, hanem jelentősen kiegészülnek - a közkönyvtárakon túl - az archívumok és múzeumok nyújtotta szolgáltatásokkal. A tervek szerint 2005 első felében több európai nyelven is elérhetőek lesznek majd a CALIMERA web-oldalán.

Összesen 23 különálló irányelv létezik, melyek három fő fejezetet alkotnak; társadalmi, szervezési és technikai témákban. Az elfoglalt döntéshozók munkáját megkönnyítendő az Irányelvek teljes változata mellett megtalálható a kivonatos változat is. Az egyes Irányelvek utolsó részében összegyűjtve láthatók azok a linkek, amelyek a technológia újszerű alkalmazásával kapcsolatosak, vagy közelebbről érintik a helyi művelődési intézményeket. Ezeket úgy állították össze, hogy a felhasználók saját szempontjaik és igényeik szerint követhessék nyomon az Európában zajló fontosabb fejlesztéseket.

A CALIMERA Irányelvekkel kapcsolatos munkákat az Együttműködési Akció egyik partnerintézménye, az Essex-i Megyei Tanács (Egyesült Királyság) fogja össze. A dokumentum főszerkesztője Julia Harrison, de annak összeállítását workshopok, valamint írásos hozzászólások és a szerkesztéssel kapcsolatos észrevételek összegyűjtése előzte meg, melyben számos szakember vett részt az EU tagállamaiból illetve a szomszédos országokból. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik lelkesen és alkotó módon vettek részt az Irányelvek összeállításában és fordításában.

A CALIMERA Program 2005. májusi lezárása előtt a befejező szakaszban Jó Gyakorlat Fórumot teszünk közzé a web-oldalon, ahol lehetőség lesz az Irányelvek tartalmának szélesebb körben való megvitatására. Reméljük, hogy a szakma számos tagja részt vesz majd az elképzelések továbbfejlesztésében, valamint megosztja egymással gyakorlati tapasztalatait.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy az Irányelvekben foglaltak részben vagy egészben publikálhatóak. Ennek egyetlen feltétele az, hogy a közzétett dokumentum hivatkozzon a forrásra, valamint közölje azt a tényt, hogy a Calimera Irányelvek az Európai Bizottság IST programjának finanszírozásával készültek. Kívánságra örömmel rendelkezésre bocsátjuk a szükséges logo-kat.

Robert Davies
tudományos koordinátor
CALIMERA.
rob.davies@mdrpartners.com

Tartalom

Első kötet: Társadalompolitikai irányelvek

Második kötet: Menedzsment útmutató

Harmadik kötet: Technikai útmutató

A teljes magyar nyelvű útmutató tömörített változata (985 KB)
Biilédi Ibolya, Pálvölgyi Mihály: A kulturális intézmények webhelyeinek és webszolgáltatásainak használhatósági tesztelése (702 KB)

Magyar nyelvű fórum | Angol nyelvű fórum

 

Következő >>