Módosul az információszabadságról és a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény

A Magyar Közlöny 2015. évi 96. számában megjelent a 2015. évi XCVI. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosításáról (16767-16772. p.).

A módosítás 2016. január elsején lép hatályba.

NKA-pályázatok miniszteri támogatással

 A Nemzeti Kulturális Alap honlapján elérhetővé váltak az Emberi Erőforrások Miniszterétől igényelhető támogatás legújabb kiírásai: 

A pályázatok beküldési határideje: 2015. szeptember 15.

Könyvtár, ami összeköt - pályázat

Ötödik alkalommal kerül meghirdetésre a „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése című program.

Az Országgyűlés elnöke, Kövér László által kiírt pályázatra az alábbi országokból lehet jelentkezni: Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna.
 
A pályázat beküldési határideje: 2015. augusztus 28.
 
A pályázati felhívás szövege

Módosul az 1997. évi CXL. törvény

A Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában megjelent a 2015. évi LXXII. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásáról, amely kiegészíti az 1997. CXL. évi törvény 66. és 94. paragrafusát (hatályba lépés: 2016. január 1.), valamint módosítja a 3. sz. melléklet d) pontját (8008-8009. p.)

Törvény a megyei könyvtárak feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Magyar Közlöny 2015. évi 84. számában megjelent a 2015. évi LXXV. törvény a megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról (8032-8038. p.).

A törvény 2015. július 1-jén lép hatályba.

Kormányrendelet a a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről

A Magyar Közlöny 2015. évi  79. számában megjelent a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI.9.) Korm. rendelet. A rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.

A rendelet az informatikus könyvtáros szak BA (7141. p.) és MA (7149. p.) szintjét egyaránt tartalmazza. A MA szint elnevezése a rendelet hatályba lépése után könyvtártudomány mesterképzési szakra (7155. p.) változik.

A tanári mesterképzések között szerepel a könyvtárostanár szak (7156. p.).

Az év végéig a képzési és kimeneti követelmények megújítására is sor kerül.

Pályázat a Minősített Könyvtár címre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015-ben is pályázatot hirdet a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázat célja a minőségfejlesztés és a minőségirányítás módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó könyvtárak és könyvtári tevékenységet folytató szervezetek munkájának elismerése. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. július 31.
A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a benyújtott dokumentáció és helyszíni szemle alapján.
 
A pályázat dokumentumai:

K 1.0: új műhelynapsorozat a Könyvtári Intézet szervezésében

 A Könyvtári Intézet 2010-ben „K2” megjelöléssel, konzultációra épülő kísérleti műhelysorozatot indított az aktuális, friss technikai, technológiai megoldások ismertetése, a fejlesztések után érdeklődő könyvtárosok összetartására, a fejlesztés ösztönzésére.  Az innovatív és nagyon sikeres műhelymunka ráirányította a figyelmünket arra, hogy kérdéseink, melyeket fel szeretnénk tenni, sokszor számosabbak annál, mint aminek ez a fórum tematikája alapján helyet tud adni.

Integrált könyvtári rendszerek bemutatója

Június 11-én és 15-én az izraeli ExLibris és az olasz @Cult informatikai cégek bemutatják a legújabb fejlesztésű integrált könyvtári szoftvereiket. Az angol nyelvű rendezvény helyszíne az OSZK díszterme, a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A 2015. évi ODR pályázati keret eredményei

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 2015. évi meghívásos pályázati keretéből 54 könyvtár részesült az EMMI támogatásával (táblázat).

Ízelítő a 3K 2015. márciusi számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet határon túli könyvtáros képzései

Ízelítő a 3K 2015. februári számának tartalmából

Könyvtárpolitika
Dömsödy Andrea: A Könyvtárostanárok Egyesülete -- múlt és jelen

K2 műhelynap

 A K2 Kísérleti Műhely következő műhelynapja Egyetemi technológiai kutatások címmel 2015. május 20-án (szerdán) 10.30-tól kerül megrendezésre. 

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár (1827 Budapest, Budavári Palota F épület), VI. emeleti nagyterem 

A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát Jávorka Brigittának jelezze a javorka [dot] brigitta [at] oszk [dot] hu címen!
 

Javaslatok Szinnyei József-díj adományozására

A Szinnyei József-díj adományozására vonatkozó rendelkezéseket az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről  szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet, illetve a rendelet 1. számú mellékletének 29. pontja tartalmazza. Az elismerések kezdeményezésére vonatkozó eljárás rendjét és formai feltételeit a7/2013. (III. 1.) EMMI utasítás az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerések és egyes állami kitüntetések kezdeményezésének részletes szabályairól szóló utasítás határozza meg.

A díj adományozására vonatkozó javaslatok beadási határideje 2015. május 20. (postára adás dátuma). Az elismerés adományozására vonatkozó kezdeményezéseket a következő címre kell eljuttatni: EMMI Közgyűjteményi Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14. 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a könyvtári érdekeltségnövelő támogatásban részesülő támogatottak listájátA támogatásból 2015-ben 565 önkormányzat részesült.

Ízelítő a 3K 2015. januári számának tartalmából

Könyvtárpolitika

Balogh András: Könyvtár, közösségi tér, minőségi-szellemi rekreáció
Gulyás Enikő: A biblioterápia kialakulása, fejlődése, helye a könyvtárban

Elkészült az új felsőoktatási szakstruktúra-javaslat

A Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság az elmúlt hónapokban egyeztetés-sorozatot folytatott, amelynek eredményeként kialakította a 2016-os felvételi eljárástól érvényes felsőoktatási szakjegyzék új, korrigált változatát. A Felsőoktatási Kerekasztal április 21-én, a Kormány pedig májusban tárgyal a javaslatról

Részletes hír az EMMI honlapján.

Módosult az iskolai tankönyvellátásra vonatkozó EMMI-rendelet

A Magyar Közlöny 2015. évi 53. számában megjelent a 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról.

A rendelet módosítja többek között az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvek könyvtári állomány-nyilvántartásába vételére vonatkozó paragrafust (4965. p.) 

A rendelet a kihirdetés napján életbe lépett.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény követő rendelete a könyvtári szolgáltatásokról

 A Magyar Közlöny 2015. évi 48. számában megjelent A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (4617-4675. p.), amely több paragrafusában érinti az intézményi könyvtárak működését.

Segédkönyvtáros képzés (OKJ azonosító: 52 322 01)

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04; akkreditációs lajstromszám: Al-1919) 2015 őszére meghirdeti segédkönyvtáros képzését (OKJ azonosító: 52 322 01).

A tanfolyam időpontja: 2015. augusztus 31 - 2016. június 30. 

Jelentkezési határidő: 2015. június 30.

Jogszabálymódosítások, új országgyűlési határozat

A Magyar Közlöny 2015. évi 47. számában megjelent a a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2015. évi XXXVI. törvény, amely a 3. sz. melléklet d) pontját módosítja (4584. p.: Országos Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár) - a rendelkezés 2015. július 1-jén lép hatályba.

Ugyanebben a közlönyszámban jelent meg az Egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi XXXII. törvény, amely A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt módosítja (4557-4558. p.); valamint az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015–2025.) szóló 15/2015. (IV. 7.) országgyűlési határozat (4593-4606. p.)

A Magyar Közlöny 2015. évi 41. számában megjelent az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról szóló 2015. évi XV. törvény (3175. p.), amely az Áht. 8. § (1) bekezdés c) és d) pontját (költségvetési szerv alapítása) és 10. § (4a) bekezdését (gazdasági szervezet feladatainak ellátása 100 fő alatti stat.állománylétszámú szervezet esetén) módosítja - a módosítás a kihirdetés napján hatályba lépett.

Gyerekirodalmi adatbázis

Megújult a Könyvtári Intézet munkatársai által szerkesztett Gyerekirodalmi adatbázis.

A megújult külsővel, új szolgáltatásokkal jelentkező Gyerekirodalmi adatbázis célkitűzése nem változott: a Könyvtári Intézet munkatársai által készített válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak.

Online irodalmi adatbázisok - akkr. továbbképzés

A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015 tavaszán meghirdeti 30 órás akkreditált továbbképzési programját, Online irodalmi adatbázisok (PLB-1633) címmel.

A tanfolyam időpontja: 2015. április 14., 15., 16., 17.
Jelentkezési határidő: 2015. március 31.

Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa

A Könyvári Intézet teszt jelleggel elérhetővé teszi az EMMI által támogatott, új könyvtári metaadatbázisát, a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisát, amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre, illetve több évre visszamenően tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is.
Az adatbázis keresőfelületét úgy alakítottuk ki, hogy a könyvtárlátogatók és könyvtárosok számára egyaránt könnyen kezelhető legyen, és mindkét célcsoport könnyedén megtalálhassa az őt érdeklő adatokat. A következő időszakban várjuk a működéssel kapcsolatos visszajelzéseket, melyeket figyelembe véve a végleges verzió bemutatására április 1-jén, a Networkshop konferencián kerül sor.

Az új felület szolgáltatásai:

Állami kitüntetés március 15. alkalmából

2015. március 13-án a Pesti Vigadóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket adott át.

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója.
 
Gratulálunk!

Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára - akkr. továbbképzés

 A Könyvtári Intézet (akkreditációs lajstromszám: AL-1919, felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2015 tavaszára meghirdeti 60 órás akkreditált továbbképzési programját, Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára (11833-2/2014/KOZGYUJT )  címmel. A képzés elvégzésével teljesíthető a többfunkciós intézmények vezetői számára a 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 6/G § (2) bekezdésében előírt tanfolyami kötelezettség.

A tanfolyam időpontja: 2015. március 30., 31., április 1., 2., 22., 23., 29., 30.
Jelentkezési határidő: 2015. március 16.

A TIOP-1.2.1.A-15/1 pályázat felhívása a Széchenyi 2020 keretein belül

 Az „Agóra - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” elnevezésű pályázati konstrukció célja a térségi vonzáskörzeti szereppel bíró városok többfunkciós-multifunkcionális művelődési központjainak fejlesztése, ezzel az egyes térségek közötti kulturális, infrastrukturális fejlettségbeli különbségek mérséklése a kulturális alapú városfejlesztés révén. A konstrukció keretében az intézmény infrastrukturális feltételeinek megteremtése, kialakítása (építés, bővítés, felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb beszerzések) támogatható.

A támogatható tevékenységek C. pontjának / Szórakozási és élményfunkciók ellátása érdekében/ keretében választható tevékenység a fiókkönyvtári feladatok ellátására alkalmas terek kialakítása. A megpályázható támogatás összege: 350-685 millió forint.
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia célkitűzés alá eső régiókban található, 20.000 főnél népesebb városok önkormányzatai számára 1.500.000.000 Ft.
 
A pályázatok 2015. január 30-tól 2015. február 27-ig nyújthatóak be.
 

Kistelepülési könyvtári, információs és közösségi helyek 2015-ben

A Kultúráért Felelős Államtitkárság közzétette annak a 2450 könyvtári, információs és közösségi helynek a listáját, amelyek 2015-ben az 5000 fő alatti lakosságszámmal rendelkező településeken biztosítják a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

Új jogszabályok és jogszabálymódosítások 2014. december végén

 A Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában megjelent a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény (25470-25581) és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (25582-25761. p.).

A Magyar Közlöny 2014. évi 185. száma tartalmazza A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 347/2014. (XII. 29.) kormányrendeletet.

A Magyar Közlöny 2014. évi 186. számában megjelent a 2014. évi CVI. törvény a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő törvények módosításáról, amely több ponton módosítja a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt.
 
A Magyar Közlöny 2014. évi 190. számában megjelent az egyes kormányrendeleteknek a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásával összefüggő módosításáról szóló 397/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet, amely módosítja többek között az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás - tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárakban

A Könyvtári Intézet (felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04, akkreditációs lajstromszám: AL-1919) 2015. tavaszára meghirdeti a Zenei könyvtári ismeretek III. - Feltárás, tájékoztatás - új technológiák a zenei könyvtárban (50831-2/2014/KOZGYUJT) elnevezésű 60 órás akkreditált továbbképzési programját.

A tanfolyam időpontja: 2015. március 9., 10., 11., 12., 16., 17., 18., 19.

Jelentkezési határidő: 2015. február 23.

Tartalom átvétel